Kop Afb koppeling naar startpagina

Onderwijs - Opleidingslijnen

In de negentiger jaren ontwikkelt de Ipabo meerdere opleidingslijnen naast de voltijdse opleiding:

De deeltijdse opleiding begon al in het cursusjaar 1989-1990 met één groep. Aanvankelijk werd gedacht dat deze opleidingslijn slechts een beperkte duur zou hebben, maar binnen enkele jaren groeide deze uit tot vier, zelfs vijf groepen (vestiging Amsterdam). Meestal waren de studenten zeer gemotiveerd. Het ging daarbij om mensen met al een stevige portie levenservaring en een zeer verschillende achtergrond. De contacttijd was ruwweg de helft van die van de voltijdse opleiding; de lessen werden gegeven op woensdagavond en zaterdag. De studenten moesten dus meer zelf doen. Het onderwijs was hier modulair opgezet.

Twee fotos deeltijd
Herman Olde (Nederlands) met deeltijdstudenten, september 1996. Ga met de muis over de foto. Dan zie je een groep VerkorteDeeltijd met practicum Natuuronderwijs, 1999.

De meeste docenten vonden het lesgeven aan de deeltijd zeer prettig: zij hadden te maken met een veelal kritisch, maar ook zeer betrokken publiek. De studenten waren doorgaans tussen de 25 en 40 jaar met enkele uitzonderingen, zoals de studente van achter in de 50! Doorgaans was de sfeer in de groep zelf ook uitstekend te noemen.

Een speciale opleiding werd twee maal verzorgd (1989-1990-1991) voor leraren Lichamelijke Opvoeding met een ALO-diploma en doorgaans werkzaam als vakleerkracht op een basisschool. Zij konden in korte tijd het diploma Leraar Basisonderwijs behalen. Eén van hen was Harry Danes, die wat later docent Bewegingsonderwijs aan de Ipabo werd.

Cursussen voor buitenlanders

De Taal- en Schakelcursus was bedoeld voor allochtonen (mét verblijfstitel) die in het buitenland minimaal een middelbare schoolopleiding volgden en de ambitie hadden in Nederland een HBO-opleiding te volgen.

Deze T&S-cursus was een samenwerkingsverband van Ipabo, de HES (Hogeschool Economische Studies), de HvA (Hogeschool van Amsterdam), de HoHo (Hogeschool Holland) en het Joke Smit College (voor volwassenenonderwijs).

Doel was dat de cursisten Nederlands op een goed niveau leerden spreken, lezen en schrijven om daarna met succes een HBO-opleiding te kunnen volgen. Er waren daarbij vier 'profielen' (studierichtingen), waaronder Onderwijs en Welzijn. De Ipabo heeft diverse jaren deze studenten mede opgeleid.

De ISO-cursus (Insluizing Surinaamse Onderwijsgevendenen) was bedoeld voor Surinaamse onderwijzers / onderwijzeressen.


Coen Schinkel licht de rekenproblemen toe ... zo te zien tot wederzijds genoegen.
Ga met de muis over de foto: ISO-klas 21 (1999).

Behaald ná 1981 werd hun diploma niet meer in Nederland erkend.

Toen er vele Surinaamse onderwijsgevenden naar Nederland kwamen konden zij de speciaal op hun situatie toegesneden ISO-cursus volgen.

De ISO-cursus is vanaf 1993-94 in totaal negen keer verzorgd.

Het paste ook in het streven van de overheid om het te verwachten lerarentekort te bestrijden met 'meer allochtonen voor de klas'. Jan Jobse was ook hier de coördinator. Velen van hen zijn op Nederlandse basisscholen terechtgekomen.

Voor de meeste docenten was het een genoegen deze cursussen te verzorgen: plezierige studenten, die kritische vragen konden stellen, maar met een positieve instelling. Meer over met name de ISO op de tabbladen.

 • TaalSchakelcursus
 • ISO-cursus
 • ISO Toelatingstoets
 • ISO Zwemcursus
 • X-sluit

Jan Jobse was voor de Ipabo de coördinator van de Taal- en Schakelcursus.

Dit fragment komt uit de filmdocumentaire over deze cursus, onder de titel 'Niet Uitgeschakeld'.
Eén van de studentes wordt in de documentaire gevolgd, maar dit is niet in dit fragment verder opgenomen. Jan Jobse komt kort aan het woord, en er volgen enkele fragment van een 'les' Natuuronderwijs met als onderwerp 'Oog en Lens'.

Fragment 1998; 1 m 38 s.

Het fragment is afkomstig uit de VPRO-documentaire 'Met Gemengde Gevoelens' over de ISO-cursus, die in de serie 'Lopende Zaken' werd uitgezonden in 1999.

In het eerste deel vertelt Jan Jobse de nieuwe cursisten iets over deze opleiding, daarna een fragment uit een Natuuronderwijs-les ('Geheimzinnige Dozen'), en tenslotte vertel Jan waarom deze cursus gevolgd moet worden.

Fragment 1999; 1:52

Interview 2012; 1:30

Per 1 januari 1981 werd het Intercultureel Accoord tussen Suriname en Nederland opgezegd. Daarmee kwam ook een einde aan de wederzijdse erkenning van diploma's.

In de jaren negentig kwamen veel Surinaamse leerkrachten naar Nederland. De ISO-1 cursus werd georganiseerd voor diegenen die een diploma van vóór 1981 hadden en had het karakter van een bijscholing. Daarna werden nog 8 cursussen gehouden voor leerkrachten van 'ná 1981'.

Voor deze groep werd een toelatingstoets gehouden, waarmee de Surinaamse leerkrachten niet blij waren. Sommigen hadden al een jarenlange werkervaring.

In dit fragment vertelt Jan Jobse over het hoe en waarom van deze toelatingstoets.

Het was voor vele Surinaamse leerkrachten niet eenvoudig te wennen aan de gang van zaken in Nederland. Soms gaf dat aanleiding tot emotionele taferelen. Zoals bij de door coördinator Jan Jobse verordonneerde zwemcursus.

In dit fragment vertelt Jan over een zwemles.

Overigens waren de Surinaamse leerkrachten zeer aangename, zeer betrokken studenten, waaraan menig oud-docent warme herinneringen overgehouden heeft.

Interview 2012; 0:56

Op de tabbladen: filmfragmenten en interviews over de T&S- en de ISO-cursussen

Nascholing

Teun van der Steeg kwam over van het ABC. Hij had ruime ervaring in het ondersteunen van schoolbesturen en -teams.

In dit decennium verzorgde de Ipabo meer en meer nascholingsbijeenkomsten en -cursussen. Dat bleek een groeiende tak van activiteiten, die zich concentreerde op managementcursussen en opleidingen voor (adjunct-)schoolleider. Aanvankelijk verzorgde Herman Tervoort als 'directeur Nascholing' deze zaken grotendeels in samenwerking met het ABC met ad hoc assistentie. In 1992 werd de afdeling Nascholing versterkt door de komst van Teun van der Steeg. De activiteiten richtten zich nu ook op het ondersteunen van besturen en schoolteams.
Teun ontwikkelde ook een module rond vaardigheden die een student moet hebben in het kader van zijn beroep, zoals het kunnen voeren van oudergesprekken.

De activiteiten rond op- en begeleiden verliepen later samen met andere pabo's in het verband: Magistrum Management Opleidingen.

 

 • Cursusaanbod
 • X-sluit
 • Pedagogisch didactische cursus OALT
 • Taalondersteuner
 • Coördinator taal
 • Interne begeleiding
 • Coördinator Reken-Wiskunde onderwijs
 • Coördinator onderbouw
 • Achterstandsscholen
Op het tabblad een greep uit het cursusaanbod (dat per jaar enigszins kon verschillen).