Kop Afb koppeling naar startpagina

Gebouwen

Eind jaren negentig groeiden de Ipabo-vestigingen nog steeds en was er meer ruimte nodig. Bovendien verschoof in deze jaren de visie op het onderwijs. Studenten moesten meer zelfstandig werken in wisselende groepen en minder lessen consumeren in lokalen. Daarbij horen faciliteiten: werkplekken, kleinere ruimten, ICT-voorzieningen, een mediatheek. Kortom: de Ipabo wilde haar gebouwen aanpassen en een leerlandschap creëren.

Het concept 'Leeromgeving' kwam voort uit de opvatting dat studenten tezamen constructivistisch zouden moeten werken aan hun ontwikkeling en professionalisering. Materieel zou hier niet alleen de nieuwe derde verdieping deel van uitmaken, maar ook het sterk vergrote Technieklokaal en de bestaande ruimten voor de vakgebieden Schrijven, Beeldende Vorming en Natuuronderwijs.

2001-2002: Gebouw Amsterdam sterk vergroot

Het idee ontstond om de 'bogen' op de tweede verdieping te vervangen door een leerlandschap. De 'bogen' waren gebouwd in 1984 met een voorziene levensduur van tien jaar. Plannen werden besproken met 'huisarchitect' Peer van Asperen. Ze resulteerden in een grootscheepse verbouwing.

De loopbrug, gebouwd in 1993-94, sluit aan op het oude gebouw. De bogen (uit 1984) zijn er nog. Situatie tot 2001.
Ga met de muis over de foto. Onderliggende foto:
De bogen werden vervangen door het leerlandschap. Situatie vanaf 2002.
Gelijkvloers: de omgeving van de iPub met zitruimten. Hier was tot 2001 de kamer van de adjunct-directeur, met rechts de kamer van de directeur (Ga over de foto). De iPub is gerealiseerd in 2011.
 • uitbouw van de westzijde naar voren en naar boven. In de zo gewonnen ruimte waren nieuwe lokaliteiten gepland, onder andere:
  • meer en betere administratieve ruimten
  • een ruime receptie
  • beter toegeruste lokaliteiten voor bewegingsonderwijs
  • twee collegezalen (beneden en de tweede verdieping)
  • nieuwe lokalen op de eerste verdieping voor schrijfonderwijs en beeldende vorming en een groot technieklokaal
  • een geheel nieuwe derde verdieping voor een groot leer-(studie-) landschap en ruimten voor ICT-voorzieningen
 • toiletvoorzieningen werden -eindelijk na veertig jaar!- vernieuwd
 • de keukenvoorzieningen werden vergroot en verbeterd, onder meer door een goederenlift
 • er kwam een mooie hal met vide
 • verbouw in en aan de zuidvleugel van het gebouw, met een nieuwe buitenmuur

Dit alles leidde tot een grootscheepse aan- en verbouw, inclusief nieuwe kabelvoorzieningen (elektriciteit, ICT, TV, telefoon: kilometers!) en rioleringen. Het gebouw kreeg een totaal ander gezicht.

 • Peer over bouw
 • Ingang 1999
 • Eerste paal
 • Bouw 2001
 • Pannenbier
 • Ingang 2008
 • X-sluit

'Huisarchitect' Peer van Asperen vertelt hier hoe de plannen tot de uitbreiding van de westzijde van het gebouw ontstonden.

Zijn eerste idee was de constructie van een 'doos' die óver de bestaande voorgevel heen zou reiken ('óverkragen'). Dát plan werd niet goedgekeurd. Peer kwam er toen achter dat het binnen het bestemmingsplan mogelijk was de hele voorzijde van het gebouw uit te breiden tot aan het trottoir. Dat is dan ook gerealiseerd.

Interview 2011; 1:39

Het verlaten van het Ipabogebouw in 1999 leverde dit beeld op. Dé Goede Herder (Joh. 10:11 en 14) staat nog buiten, er is het bordes (waar talloze studenten met hun klas gefotografeerd zijn), er is de betonnen buitenzijde. De Jan Tooropstraat is nog niet gemoderniseerd.Je kon nog makkelijk en gratis parkeren. Het aantal auto's op woensdagavond en zaterdag (deeltijdse opleiding - autorijders!) werd overigens wel groot. Buren protesteerden tegen het volzetten van hún straten!

Video 1999; 0:26

De heipalen werden niet geslagen, maar gedraaid. Deze techniek voorkomt schade aan het bestaande gebouw (en de omgeving!).

December 2000 - de eerste paal wordt hier gedraaid door John Verhallen (nou ja, door John, dan toch wel onder leiding van de opzichter...). Na afloop werd champagne genomen op de goede afloop. Helaas liet de druk in de fles het een beetje afweten.

Een groot deel van het personeel was aanwezig, maar velen van de hier aanwezige collega's zijn anno 2012 'afgezwaaid'....

Video 2000; 1:12

Deze korte video geeft een beeld van de bouwactiviteiten in 2001. Een groot deel van de westzijde werd uitgebroken. Er stonden grote kranen in de Jan Tooropstraat. Nagenoeg alle lokaliteiten in de westvleugel én in de zuidvleugel moesten worden ontruimd.
Bibliotheek, administratie, ICT-ruimten, kantoren van de leidinggevenden, werden tijdelijk ondergebracht in noodcabines, die met de reuzenkraan over het gebouw getild werden en neergezet op het binnenplein.
Tijdelijke klasruimten konden worden gevonden in de toen nog bestaande technische school (het Huygens college). Deze school is inmiddels grondig verbouwd.

Video 2001; 0:34

Video 2001; 0:27 (helaas is het geluid verloren gegaan....)

In de vroege zomer van 2001 werd het 'hoogste punt' van de nieuwbouw bereikt: het 'Pannenbier' was daar. De grote spanten van het leerlandschap zijn duidelijk aanwezig. Architect Peer is goed te zien, hij neemt zijn helm voor ons allen af.

In 2002 kwam de verbouwing gereed, en duurde het nog een hele tijd voordat de inrichting gereed kwam. In de loop van 2002 kon het gebouw daadwerkelijk in gebruik genomen worden, maar de afrondende werkzaamheden namen nog flink wat tijd (dat het een ouder gebouw was, bleek uit de herhaaldelijke terugkeer van vaklui als bijvoorbeeld de elektricien: 'Waar zitten die rot leidingen toch?' Het bleek dat niet alle detailtekeningen de veertig jaar overleefd hadden....

Dit is het beeld bij het verlaten van het gebouw in 2008 - een sluisdeur, een volkomen veranderde gevel. Gelukkig staan de lindebomen er nog steeds. De Jan Tooropstraat is sindsdien heringericht, met een smallere rijbaan en fietspaden en betaald parkeren!

Video 2008; 0:38

Op de tabbladen meer informatie over het grote bouwproject 2001-2002.

 

2008: Gebouw Alkmaar vergroot

De Ipabo betrok het gebouw aan de Gabriel Metsulaan in 1997 na een grondige aanpassing en verbouwing. Rond 2008 werd het gebouw wederom vergroot, noodzakelijk gemaakt door de sterke toename van het aantal studenten en door de grotere behoefte aan werkruimten en lokalen. En natuurlijk tekende 'huisarchitect' Peer van Asperen voor het ontwerp.

 • Schroefheien
 • Foto's verbouwing
 • Open ruimten
 • iPub
 • X-sluit

De nieuwbouw van 2008 betrof uitbreiding van de noordwestelijke hoek van het gebouw, in de richting van de gymnastiekzaal.. Er werden twee verdiepingen aangelegd. Op deze video een impressie van het aanbrengen van de heipalen. Dat gebeurde niet met het klassieke 'de grond in slaan', maar via een schroeftechniek. Lesplaatscoördinator Else Kooijman vertelt halverwege de video hoe dat gaat.
De palen hoefden niet zo lang te zijn als in Amsterdam, want de vaste zandlagen liggen hier op slechts enkele meters diepte. Dit zijn de oude strandwallen, waar een groot deel van Alkmaar op gebouwd is.

Video 2008; 1:23

Docent Beeldende Vorming Sjaak Bos is een verwoed fotograaf. Hij maakte vele foto's van de verbouwing van de Ipabo Alkmaar. Een tiental daarvan staat hiernaast.
Ga over de miniaturen om een vergrote weergave te zien.

De Ipabo Alkmaar had toch al een andere sfeer dan de vestiging Amsterdam. Dat had te maken met een wat ander 'slag' studenten, door het gevoel dat er tezamen met de docenten en het ondersteunend personeel een 'familie' werd gevormd.

Het had ook te maken met de openheid van het gebouw. De centrale ruimten (links) waren opener en lichter, en die werden meer en beter gebruikt dan in Amsterdam.

Zowel in Amsterdam als in Alkmaar werd bij de jongste verbouwingen een ruimte gecreëerd die dienst kon doen als ontmoetings- en ontspanningsplaats voor studenten zowel als voor personeel: de iPubs.

Hier de Alkmaarse ruimte in de nieuwe aanbouw, gekenmerkt door licht en een sterk ruimtelijke werking.

Op de tabbladen enkele beelden van de (nieuw)bouw.

 

Foto's verbouwing Amsterdam

In het venster hieronder is plaats voor een grote foto en daaronder is een filmstrip met minifoto's. Wanneer je klikt op de minifoto's, dan komt de overeenkomstige grotere foto in het venster te staan. Met wat geduld kun je dan rechtsboven lezen wat de foto weergeeft.
Je kunt de 'slideshow' ook automatisch laten verlopen. Ga met de muis over het grote venster; van links → midden → rechts. Je ziet vaag 'controls'. Klik op de centrale >, dan gaat de show automatisch. Overgangsduur circa 5 seconden. Het automatische verloop kun je stoppen door het drukken op de centrale '||'.

 

 • k01
 • k02
 • k01
 • k04
 • k01
 • k06
 • k01
 • k08
 • k01
 • k10
 • k01
 • k12
 • k01
 • k14
 • k01
 • k08
 • k16