Ipabo Kop koppeling naar startpagina

Overzicht

De Interconfessionele Pabo ontstond in 1987 uit een fusie van drie zelfstandige pabo's.

De Ipabo heeft twee vestigingen, in Alkmaar en in Amsterdam.
De kern van het gebouw in Amsterdam dateert uit 1962 en is in de jaren 1990 en 2000 sterk veranderd en uitgebreid.
Van 1997 tot 2018 was de iPabo Alkmaar gevestigd in de Gabriël Metsulaan, waarbij het gebouw gedeeld werd met de RK Basisschool 'De Driemaster'. In 2018 verhuisde de iPabo Alkmaar naar de Rubenslaan 2-6.

De Amsterdamse vestiging: gezicht op de oostvleugel (2010).

De Alkmaarse vestiging (2022).

De Ipabo heeft turbulente tijden beleefd. Er is heel veel veranderd, zowel binnen de opleiding als daarbuiten, en deze veranderingen verliepen steeds sneller. Tal van factoren speelden daarbij, zowel interne als externe.

1984-1987: (Soms) Ondoorgrondelijke fusieprocessen

FusiegedrochtIn 1984 waren in Amsterdam twee confessionele Pabo's: de Katholieke Pabo Amsterdam (KPA) en de PC Pabo 'VRA' (Van Randwijk Academie). Zelfstandig blijven konden zij niet door veel te kleine studentenaantallen. Er volgden enkele jaren van soms zeer onduidelijke fusiebewegingen ('Fusieland'), en vrijages met allerlei al dan niet aantrekkelijke, potentiële partners. En dan was er nog het muurbloempje uit Alkmaar .... Meer...

Directie, CvB

John Verhallen was directeur en later voorzitter College van Bestuur van 1988 tot 2003.
Hij werd opgevolgd door Maarten Denters, die in 2010 afscheid nam, midden in troebele tijden.
(Ga met de muis over John)

 

Logo's

De Ipabo heeft in haar bestaan drie verschillende logo's gevoerd. Ga met de muis over de cijfers om de logo's te zien.

 

Logo 1, 1987-1992
Logo 2, 1992-2011
Logo 3, vanaf 2011

1987-1990: Moeizame start

IpaboAms1987Uit de stofwolken van de fusieprocessen verrees op 1 augustus 1987 de nieuwe Ipabo, maar een glorieus begin was het niet. Het aantal studenten was uiterst gering. Er restten nog maar weinige docenten. Die moesten behalve de nieuwe opleiding ook nog de afbouw van de gefuseerde scholen verzorgen. De eerste twee jaren waren moeilijk en gespannen. Het rommelde in de leiding en de 'nieuwe' collega's moesten duidelijk aan elkaar wennen. Later werd het echter (veel) beter. Meer ..

1991-2000: Uitbreiding en diversificatie

IpaboAms95In de jaren negentig groeide de Ipabo fors. De aantallen studenten, docenten, én studieroutes namen toe. Het gebouw in Amsterdam werd in 1993-1994 flink vergroot. In Alkmaar werd in 1997 een ander, groter, gebouw betrokken. Binnen het onderwijs hadden grote veranderingen plaats. Pogingen werden gedaan om tot meer afstemming en samenwerking te komen. Er kwamen externe controles: de visitaties. Meer ....

2001-2010: Reorganisatie en intense, externe contacten

IpaboAms04De groei van de Ipabo zette in het begin van de nieuwe eeuw sterk door. Nieuwe media werden op grotere schaal ingezet. Er kwamen nog meer studietrajecten. Vakinhouden veranderden en organisatorisch werd de studie ook geheel anders opgezet, mede onder druk van externe ontwikkelingen. De gebouwen in Amsterdam én Alkmaar werden weer groter. Veranderingen in het management trokken hun sporen. Communicatielijnen met verwante pabo's werden geïntensiveerd. Nieuwe vergezichten ontvouwden zich. Maar er ontstond een heuse bestaanscrisis. Meer ....