Kop Afb koppeling naar startpagina

Onderwijs - Opleidingslijnen

In het begin van dit decennium heeft de Ipabo:

 • Voltijdse opleiding:
  • vierjarig traject: het reguliere traject voor abituriënten met havo, vwo en mbo niveau 4
  • driejarig traject: de mogelijkheid voor 'snelle' studenten om de opleiding in drie jaar te doen
  • driejarig traject, bedoeld voor onderwijsassistenten (mbo niveau 4), die dan in het tweede jaar konden instromen
 • Deeltijdse opleiding:
  • vierjarig deeltijdse opleiding
  • versnelde deeltijdse opleiding: voor 'snelle' studenten
  • verkorte deeltijdse opleiding: voor studenten die al een afgeronde hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond (bachelor, master)
 • Duale opleiding, op bais van de Interim-wet 'Zij-instroom', voor studenten die een afgeronde HBO- of WO-opleiding hebben afgerond en die op basis van een assessment een tweejarige aanstelling kregen bij een schoolbestuur en al werkzaam zijn als groepsleerkracht.
  • Een speciale variant hierop was de 'Duale ISO-opleiding', bedoeld voor onderwijsgevenden uit Suriname. Zij hadden een Surinaams onderwijsdiploma van ná 1980 en werkten al in het Nederlandse onderwijs.
 • Wijzigingen
 • Herkomst studenten
 • X-sluit

Jenneke Brugman coördineert de mbo-instroom met het erbij horende doorstroomtraject.

Met de invoering van het nieuwe curriculum (in verband met de BaMa-structuur) zijn er wijzingen doorgevoerd.

Zij-instromers. De Interimwet 'Zij-instroom' is in 2006 vervangen door het 'Besluit Zij-instroom primair en secundair onderwijs'. In de praktijk veranderde er weinig: bezitters van een Bachelor of Master degree konden de Verkorte Deeltijdse Opleiding volgen.

Voor Onderwijs Assistenten niveau 4 (MBO) is in 2005 de mogelijkheid afgeschaft om in het tweede jaar in te stromen. Deze studenten doorliepen het reguliere programma met de mogelijkheid de studie te versnellen (welke mogelijkheid voor elke student gold). Deze versnelling was mogelijk op grond van in toetsing aangetoonde competenties.

Om de kansen op studiesucces te vergroten is voor deze groep een speciaal 'doorstroomtraject mbo-hbo' ontwikkeld, als samenwerkingsproject tussen de ROC's (Regionaal Opleidingen Centrum) en de Ipabo. Het gaat daarbij om een hoger niveau van gecijferdheid en geletterdheid én studievaardigheden.

Links: de vooropleiding van reguliere eerste jaars studenten in het schooljaar 2007-2008. Het aantal VWO-ers is beperkt. De trend is dat steeds minder VWO-ers zich voor een pabo-opleiding inschrijven. (Zelfevaluatierapport 2007)
In de grafiek zijn de instromers niet opgenomen.
Op de tabbladen wat meer informatie over de instroom, waaronder van MBO-ers.