1950-1984

 

 

Goede Herder

De Goede Herder (Joh 10:11). Dit beeld werd als symbool gezien voor het onderwijzersberoep. Het stond vroeger buiten, op het terras. Nu staat het binnen in de hal van de Ipabo. Het beeld is gemaakt door Cephas Stauthamer (1899-1983).
Helaas is de tekst nu veranderd in "Een goede herder".

 

LogoMV

Een duidelijk logo heeft Magister Vocat nooit gekend. Dit logo kwam er in een prijsvraag als 'winnaar' uit. Het is overigens weinig gebruikt.

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis in Vogelvlucht

De R.K. Kweekschool, later R.K. Pedagogische Academie 'Magister Vocat' bestond van 1950 tot 1984.

De school begon als 'Jongensafdeling' van de al lang bestaande R.K. Kweekschool voor Meisjes aan de Lauriergracht 37. Begonnen met één jongensklas groeide de school in de eerste jaren snel uit tot een zelfstandige school, onder het bestuur van de Broeders van Maastricht.

De foto-filmvoorstelling hiernaast laat snel een aantal historische foto's zien.

Hieronder links: de eerste Jongensklas in 1951 met achterin rechts de Heer Snijders (plaatsvervangend directeur en docent wiskunde). Rechts: de laatste klas van Magister Vocat in 1984 met links zittend directeur Theo Smits.

Eerste Jongensklas

  Laatste Klas MV
.

Overzicht

1950 - Op 1 september begint de Jongensafdeling met één klas
1952 - De Broeders van Maastricht leveren leraren en directieur voor de groeiende school
1955 - De school wordt ondergebracht in het Piusgesticht aan de Kerkstraat
1958 - Magister Vocat wordt erkend als zelfstandige kweekschool
1962 - Verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Jan Tooropstraat 136
1968 - De school wordt 'gemengd' en wordt Pedagogische Academie met Havo-top
1970 - De laatste broeder-directeur wordt opgevolgd door een leken-directeur
1974 - De Broeders dragen het Bestuur over aan een leken-Stichting
1975 - Met 93 Havo-leerlingen en 265 PA-studenten wordt het hoogtepunt bereikt
1980 - De Havo-opleiding wordt opgeheven. De laatste broeder-docent vertrekt.
1982 - De besturen van de beide RK PA's en de RK Klos fuseren
1984 - Magister Vocat, De Voorzienigheid en de RK Klos fuseren tot KPA
1987 - De laatste studenten van Magister Vocat studeren af.

In de 34 jaar van haar bestaan heeft de school enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Die houden nauw verband met veranderingen in de maatschappij en in de visies op inhouden en vormen van het onderwijs.