1970-1979

 

 

 

SamenzijnKabinet
Enkele jarenlang was het op vrijdagmiddag een 'gezellig samenzijn' van docenten, soms in de docentenkamer, soms in het 'kabinet'. Van voor naar achter: Herman Tervoort, Cor Kessler, Nico van Dijk. (1976)

 

Piet Sanders

Piet Sanders werd in het begin van de zeventiger jaren docent Pedagogiek en bracht veel nieuwe idee?n mee. Vooral zijn bevlogen, vaak maatschappij-kritische beschouwingen boeiden velel studenten. In zekere zin was hij 'revolutionair', maar in zijn kleding behoudend!

 

 

 

 

Uitspraken en Herinneringen

Bulletin

In de jaren zeventig werd regelmatig een 'Bulletin' uitgegeven bij wijze van informatieblad. Vanuit een historisch oogpunt staan hier aardige fragmenten te lezen. Enkele stukjes.

Bulletin 6, winter 1973/1974:

"Op dringend advies van het Ministerie stoken we thans slechts tot 20 graden Celsius. Voor klachten kan men zich wenden tot Koeweit."
In het najaar van 1973 werd als gevolg van de Jom Kippoeroorlog tussen de Arabische staten en Israel een grote olieoboycot afgekondigd door onder andere Koeweit.

Bulletin, 12 januari 1974:

"De onderwijskundige werkgroep heeft voorstellen geformuleerd ten aanzien van een cursus 'Integratie van de seksuele opvoeding op de basisschool', te geven door Mevrouw Schillemans, die als specialiste op dit gebied beschouwd mag worden."
Dit is kenmerkend voor de jaren zeventig waarin ook op roomse scholen dit onderwerp bespreekbaar werd. De gastdocente heeft dit onderdeel enkele jaren verzorgd. Het heeft in elk geval geleid tot een min of meer harmonisch opnemen van het onderwerp in het leerplan, met name in de jaren tachtig en negentig.

De Jubileumweek van 1975

In september 1975 bestond Magister Vocat 25 jaar als kweekschool annex PA. Bij die gelegenheid werd van 29 september tot en met 4 oktober 1975 een jubileumweek gehouden met veel feestelijke momenten inclusief een grote re?nie.

 • Jubileumboek
 • Activiteiten
 • Cabaret
 • Buffet
 • X-sluiten
Reunieboek
Reunie boek 2

Jo van de Pavert was zeer actief betrokken bij de voorbereidingen en de uitvoering van de feestweek. Hij gebruikte zijn teken- en calligrafische talenten volop.

Hierboven: de uitnodiging voor het bijwonene van de reünie. Links: titelpagina van het 'Handtekeningenboek'.

Reunie affichesReunie wandelen
In de feestweek werden tal van activiteiten georganiseerd. Werkgroepen gingen aan de gang, zoals hier het maken van affiches (links, met docente Olga). Er was een 'struintocht' door de duinen (rechts, met r. docent natuurkunde Rein de Jong).
Reunie Cab 1Reunie Darius
Er was natuurlijk ook cabaret. Links het befaamde 'Sofoklets'. Begonnen als studentengroep groeide het gezelschap uit tot een semiprofessioneel carabaret. We zien hier een nummer met basisschoolkinderenl. Links achter: Frans van Vuuren, rechts Jan Bal.
Rechterfoto: Br Darius Metzemaekers, oud docent geschiedenis. Hij was befaamd vanwege zijn voordrachten die op licht ironische toon schoolsituaties, studenten maar ook zijn mededocenten op de korrel nam. Hij werd om zijn teksten vaak vergeleken met Godfried Bomans.

Reunie buffetreunie afwasDe buffetten die op Magister Vocat werden gehouden, al dan niet koud, zijn legendarisch geworden. Het aloude Bourgondische karakter dat de Broeders al meebrachten, werd onder Theo Smits en vooral John Verhallen tot grote hoogten gestuwd. Keerzijde is natuurlijk een enorme afwas, die studenten echter met veel voorliefde voor hun rekening namen. Later werd er in de keuken zowaar een afwasmachine geïnstalleerd.

Linkerfoto: aan de rijke dis staan links schoolamanuensis Joop Anr?chte met daarachter John Verhallen, die in druk gesprek zijn met -rechts- Theo Smits.
Rechterfoto: veel dank aan de studenten die zeer veel werk hebben verzet. Op de achtergrond Joop Anr?chte aan de telefoon.

Op de panelen vind je een aantal foto's van de Jubileumweek.

 

Br Monaldus (Frans van Lierop)

Broeder Monaldus is jarenlang aan Magister Vocat verbonden geweest als amanensis, documentalist en hulp-docent. Hij was een graag geziene collega en trouwe reisgezel, aan wie we met veel plezier terugdenken.

 • Broeder Monaldus
 • X - sluiten

Monaldus 3Monaldus 2Monaldus 1
Broeder Monaldus (Frans van Lierop, 1910-1998) was hoofd van de Sint Martinusschool te Amsterdam, raakte door het vele werk overspannen. Na een rustperiode in Maastricht kwam hij in 1968 in dienst van Magister Vocat als amanuensis en later ook als documentalist. Jarenlang was hij steun en toeverlaat voor studenten die hij hielp bij hun lesvoorbereidingen.

Br Monaldus blonk uit als hulpdocent biologie/natuuronderwijs. Hij verzorgde vele lessen, waaronder de traditionele les over 'het konijn' en 'planten en bloemen'. Hij ging vaak mee op de vele excursies en activiteiten weken, waar hij een onmisbare schakel werd. Hij haalde op latere leeftijd zijn rijbewijs en heeft heel wat studenten vervoerd. Bij het ontstaan van de Ipabo in 1987 heeft Br Monaldus zijn 'ontslag' genomen (hij was al gepensioneerd!).

Foto's van links naar rechts: Determineren met een Havo-klas; midden: als post bij de ori?ntatieloop in Bevercé; rechts: ontspanning tijdens een van vele kampen.

Op het tabblad staat iets meer over Br Monaldus.

 

Praktijkervaringen

De praktijk is in de jaren zeventig steeds belangrijker geworden. Soms haalde studenten wonderlijke dingen uit, ook op de stageschool. Herman Tervoort vertelt over 'de geit achter op de brommer'.
De stage-ervaringen moesten behalve een inspiratiebron voor de lessen op de PA zijn, en ze zouden zeker de 'praktijkschok' moeten verminderen. Studenten konden de sfeer van de lagere school opsnuiven en zich een duidelijk beeld moeten kunnen vormen van hun latere beroepspraktijk. Vaak ging dat goed, soms liep het wat anders. Drie verhalen.

 • Bart Lauret
 • Jos van Onna
 • Herman Tervoort
 • X - sluiten

Interview 2009; 1:36

Bart Lauret was leerling van Magister Vocat van 1973-1976. Hij vertelt in dit fragmenten over zijn eerste ervaringen als onderwijzer. In de loop van de jaren zeventig nam de werkgelegenheid dramatisch af. Bart moest zich als zovelen inschrijven als werkzoekend onderwijzer. Je werd dan vaak ingezet als vervanger voor zieke leerkrachten, en dat was bepaald geen ideale situatie.

Bart is een zeer goed leraar basisonderwijs geworden en studeerde later onderwijskunde. Hij heeft zich toegelegd op de inzet van computers in het onderwijs en meer algemeen op de moderne onderwijstechnologie zoals digiborden. Hij werkt nu als adviseur op dat gebied.

Interview 2009; 0:47

Jos van Onna 1974Jos van Onna ging na de Havo naar de beroepsopleiding (rechts, Jos in 1974). Een beetje tegen zijn eigen bedoeling in, want hij wilde aanvankelijk sportleraar worden. Gaandeweg kreeg hij echter de smaak van het lesgeven te pakken. Hij vertelt in dit fragment over zijn eerste stageklas.
In de jaren zeventig was het hippiedom nog volop levend (lange haren, 'make peace, man, no war!'). Het was de tijd waarop jonge leraren op de tafel gingen zitten en tegen de kinderen zeiden: 'Zeg maar Piet, hoor!' In deze tijd was elke autoriteit verdacht, en je moest zorgen dat je zelf beslist niet ging behoren tot de 'regenten'.
Jos vertelt tevens wat hij nu echt leuk vond in het onderwijs.

Interview 2007; 1:32

Herman Tervoort vertelt hier over een studente die een les geeft met een geit (rond 1972-73). Indertijd was een opdracht van uit biologie 'Geef een les met een levend dier', en dat was natuurlijk zowel een lastige als uitdagende opdracht. De meeste studenten bleven op het niveau van een konijn, hamster of muis. Maar deze studente kwam van een boerderij en nam een geit mee.

Het was de tijd van Didactische Analyse. Studenten kregen te horen dat een les zou moeten voldoen aan de fasen in dit model beschreven. Maar er zijn natuurlijk altijd studenten die iets anders doen en zich meer door intuïtie laten leiden dan zich in een model laten proppen.
Overigens zijn er in het kader van 'het levende dier in de klas' meer hilarische zaken gepasseerd!

Op de tabbladen staan enkele praktijkervaringen.

 

Voorzichtig werden nu ook 'terugkombijeenkomsten' georganiseerd voor oud-studenten ('alumni' was een nog niet gebruikte term!), waarin gevraagd werd om op- en aanmerkingen op de opleiding en met name op de eerste ervaringen in de beroepspraktijk (de 'beroepsschok'). Er werd onder meer gevraagd: "Welke hiaten in de opleiding heb je ervaren?" De antwoorden konden in zestien groepen onderscheiden worden. De vier belangrijkste:

Er werd vervolgen wel iets aan het programma veranderd, maar dat bleek een uiterst taaie zaak te zijn!

Klik op onderstaande link voor het hele pdf-bestand.

Een directe ontmoeting