De Brug Copyright en Disclaimer


Over de rechten met betrekking tot de site en disclaimer

1.

Inhoud van de site
Wij, ondergetekenden, hebben de inhoud van deze site met zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Opgenomen citaten en meningen representeren niet noodzakelijkerwijs onze eigen opvattingen. Betrokkenen die zich door de gepresenteerde fragmenten op enigerlei wijze benadeeld achten, verzoeken wij contact met ons op te nemen.

2.

Gebruik van materiaal uit externe bronnen
Bij gebruik van extern materiaal hebben wij de bronnen vermeld. Eigenaren die van mening zijn dat hierbij sprake is van onrechtmatig gebruik, verzoeken wij contact met ons op te nemen.

3.

Inhoud van de site
Voor overname of gebruik van de hier gepresenteerde inhouden is onze toestemming vereist. Korte citaten met duidelijke en volledige bronverwijzingen zijn wel toegestaan, waarbij wij het op prijs stellen hierover geïnformeerd te worden.


De samenstellers van de ‘De Brug’ site
Kees van Wissen en Egbert Nijeboer

Voor contact ga naar contactpagina