1980-1989

 

 

 

John V Diplomeringt
John Verhallen spreekt bij een diplomering.

 

 

 

 

 

Uitspraken en herinneringen

Onzekerheid, dalende motivatie

Moeilijke tijden

De beginjaren tachtig waren een zorgelijke tijd: recessie, verlaagde salarissen, sterk inzakkende studentenaantallen, bezuinigingen, komende fusies met vele onzekerheden, mogelijk gedwongen afvloeiing. Interessante uitspraken worden gedaan.

"We moeten er met z'n allen naar streven dit jaar 80 000 gulden te bezuinigen. Doe om te beginnen het licht uit als je een lokaal verlaat". (Bulletin MV, 2 sept 1980).

Uit de Pako-vergadering van 16 maart 1981:

"Rondvraag. Mevrouw Joke van Loon meldde een zeer pessimistische TV-uitzending over de werkgelegenheid in het onderwijs: 'Nu komt er helemaal niemand meer'!"

Joke van Loon was docente methodiek en didactiek aan de RK KLOS. Deze groep docentes vormde de spil van de Klossen. Zij vooral vertelden de leerlingen hoe ze het onderwijs aan kleuters vorm moesten geven.

Uit de archieven:

"In het schooljaar 1982-1983 lopen erg veel docenten in de garantie. Een greep: Jan Engelen: 20; Georges Fukkink: 8; Lex Lammen: 17; John Bakker: 21; Jan Jobse: 1".

De garantie was een regeling die het mogelijk maakte dat docenten gedurende een beperkte tijd 'werkeloos' waren met behoud van salaris. Zij dienden echter passend werk te aanvaarden. Er is stevig gevochten wat 'passend werk' was - in die tijd was dat lesgeven, en weinig anders!

Positieve zaken

Toch zijn er ook positieve aspecten te onderscheiden. Er was meer werk dan alleen lesgeven in de initiële opleiding.

"Het avondgebeuren op Magister Vocat wordt steeds omvangrijker. Dit jaar zijn er drie eerste jaars applicatiegroepen, twee tweedejaars applicatiegroepen, twee IVB-groepen, een akte-J groep, een hoofdencursus, en een cursus kinderliteratuur." (Bull. MV 2 sept 1980).

De applicatiecursus was bedoeld voor zittende kleuterleidsters en onderwijzers zonder volledige bevoegdheid om breed inzetbaar ('bevoegd') te kunnen worden voor de nieuwe basisschool.
De IVB (Integratie Voorbereidende cursus Basisschool) was een cursus voor koppels die bestonden uit tenminste één lagere en één kleuterschool die zouden samengaan, en die begeleid werden door docenten van de PA én van de KLOS. Het idee was:

"Het ontwikkelen van vaardigheden van kleuterleidsters en onderwijzers om in teamverband een schoolwerkplan samen te stellen in het perspectief van de integratie KO/LO, en waarbij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces bij het lerende kind met de daaruit voortvloeiende consequenties van individualisering en differentiatie gestalte wordt gegeven." (CCOO, Centrale Commissie voor Onderwijs Overleg in een rapport, 1979).

De akte-J was een cursus Lichamelijke Opvoeding voor onderwijzers die de aantekening j hadden. Met de 'aantekening j' mocht men LO geven op de lagere school, de akte J was een derde graads lerarendiploma waarmee men op MULO/Mavo les mocht geven. Diverse andere vakken begonnen ook met het geven van "c-cursussen".
Kinderliteratuur kwam in deze jaren op als aandachtsgebied waarin diverse Neerlandici, waaronder John Verhallen, zich specialiseerden. Op de PA verschoof het accent van de 'grote literatuur' naar de 'kinderliteratuur'.

John Verhallen was kort directeur

Na het terugtreden van Theo Smits per juni 1984 werd John Verhallen directeur van Magister Vocat voor de duur van ??n maand. De studenten die toen hun diploma haalden kregen van hem te horen: 'Goed bewaren! Het zijn zeldzaamheden - de enige diploma's die ik teken!' Ach ja, wie kan in de sterren lezen?