koppeling naar Magister Vocat Magister Vocat

Magister Vocat had vele 'buitenschoolse activiteiten'

 

 

De RK Kweekschool, later Pedagogische Academie, 'Magister Vocat' bestond van 1950 tot 1984. In dit laatste jaar fuseerde de school met de Kweekschool 'De Voorzienigheid' en de RKOK tot de KPA, de Katholieke Pedagogische Academie.

 

De school organiseerde veel verschillende activiteiten die in meer of mindere mate buiten het gewone rooster vielen. Deze activiteiten verrijkten het curriculum echter in hoge mate en werden door de meeste studenten zeer geapprecieerd. Deze site geeft hier een indruk van.
Deze 'buitenschoolse activiteiten' droegen aanzienlijk bij aan de brede algemene vorming die een van de hoofddoelen van het kweekschoolonderwijs was.
Magister Vocat bracht deze activiteiten veelal onder in zogenaamde 'activiteitenweken'.

Schooltuin

Door met de muis over de kleine afbeeldingen te gaan krijg je een voorlopige indruk van de eertijdse, verschillende activiteiten.

Aanvankelijk ging het om op zichzelf staande activiteiten, meestal georganiseerd door een beperkt aantal enthousiaste, meest jongere docenten, maar ook wel door leerlingen/studenten. De programma's maakten soms deel uit van het rooster dan wel jaarplan ('curriculum'). Vanaf de jaren zeventig werden er enkele activiteitenweken per jaar georganiseerd, zoals de eerste week van het schooljaar waarbij elke jaarklas zijn eigen programma had. Daarnaast was er tenminste ??n activiteitenweek per jaar voor de hele school, waarbij elke leerling / student kon kiezen uit een aantal losse activiteiten.

In de loop van de zeventiger jaren werd de deelname aan de 'buitenschoolse activiteiten' vermeld in een aparte studiegids en beloond met speciale studiepunten, de 'Witte Punten'.

Het fenomeen 'Witte Punten' bleef gehandhaafd in de periode van de KPA en nog tot lang in de Ipabo-tijd. Helaas verdween het met de structurele veranderingen in het curriculum. Het paste niet meer bij het competentie gerichte onderwijs.

 

koppeling naar Magister Vocat koppeling naar Startpagina