De Hogeschool iPabo is een interconfessionele opleiding voor leraren basisonderwijs met een vestiging in Amsterdam en in Alkmaar. Ze ontstond via twee fusiegolven uit acht PC- en RK- opleidingsscholen in Amsterdam, Alkmaar en Santpoort.


Deze site geeft de geschiedenis van de iPabo en voorgangers weer.
Voor meer achtergrondinformatie, klik 'Over deze site' in het menu.

Hieronder de iPabo Amsterdam-Alkmaar en de scholen van waaruit zij is ontstaan.
Klikken op de onderstaande foto's voert naar de afzonderlijke deelsites.


 

iPabo

iPabo Lokatie Amsterdam

iPabo Lokatie Amsterdam

 

Interconfessionele Pabo 'iPabo'
Amsterdam-Alkmaar
1987 - 2010

 

Interconfessionele Pabo 'iPabo'
Amsterdam-Alkmaar
1987 - 2010

iPabo

iPabo Lokatie Amsterdam

iPabo Lokatie Amsterdam

iPabo Lokatie Alkmaar

iPabo Lokatie Alkmaar


  De iPabo ontstond uit de fusie van de 'Van Randwijk Academie', de 'Katholieke Pabo Amsterdam' en de 'Da Costa' Alkmaar.
Die elk ontstonden uit eerdere fusies van pabo's en opleidingen voor kleuterleidsters.


 

PC Opleidingen Amsterdam

Tot 1984 waren er in Amsterdam drie PC opleidingen voor onderwijsgevenden

De (Gereformeerde) Christelijke Kweekschool/PA
(GKS/CPA) 1886-1984

De Hervormde Kweekschool/PA
(HKS/HPA) 1907-1984

De Christelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters (COK) 1887-1984

 

De drie Protestants Christelijke Opleidingen fuseerden in 1984 tot de PC Pabo Amsterdam, genaamd 'Van Randwijk Academie' (VRA)

PC Pabo Amsterdam
'Van Randwijk Academie'
(VRA) 1984-1987


 

RK Opleidingen Amsterdam

RK opleidingen Amsterdam

Tot 1984 waren er in Amsterdam drie RK opleidingen voor onderwijsgevenden

De RK Kweekschool voor meisjes 'De Voorzienigheid'
1897-1984

De RK Kweekschool voor jongens 'Magister Vocat'
1950-1984

De RK Opleidingsschool voor Kleuterleidsters
1908-1984

 

De drie Katholieke Opleidingen fuseerden in 1984 tot de Katholieke Pabo Amsterdam. (KPA)

 

Katholieke Pabo Amsterdam
met beeldje 'Goede Herder'
(KPA) 1984-1987


 

PC Opleidingen Santpoort Alkmaar

PC Opleidingen

Tot 1984 waren er PC Opleidingen in Santpoort (PA) en Alkmaar (OK).

PA Da Costa

De PC KS / PA
'Da Costa'
Santpoort 1916-1984

PA Da Costa

De PC Opleidingsschool voor Kleuterleidsters
Alkmaar 1957-1984

 

 

De beide genoemde PC Opleidingen fuseerden tot de
PC Pabo 'Da Costa'.
Huisvesting in het kleine gebouw in Alkmaar.

 

PA Da Costa

De PC Pabo 'Da Costa'
Alkmaar
1984-1987