VRA startpagina
PCPabo/VRA- Amsterdam

Startpagina PCPabo - Van Randwijk Akademie

De Pedagogische Akademie en de Opleidingschool voor kleuterleidsters gingen samen op in de Pabo

Rond 1975 werd van overheidswege besloten dat het kleuteronderwijs en het lager onderwijs samen zouden opgaan in het basisonderwijs. Als konsekwentie daarvan dienden de opleidingsscholen voor kleuterleidsters en de pedagogische akademies, de opleiding voor lagere schoolleerkrachten te gaan fuseren. De nieuwe opleiding ging Pabo, pedagogische akademie voor het basisonderwijs heten.
Het duurde tot midden jaren 80 van de vorige eeuw voordat het basisonderwijs en het pabo-onderwijs werd ingevoerd..

De protestantse christelijke opleidingen in Amsterdam

De drie Amsterdamse opleidingen, de Christelijke Pedagogische Akademie, de Christelijke Opleidingsschool voor kleuterleidsters en de Hervormde Pedagogische Akademie gingen een langdurig intensief fusieproces in. Voor de daadwerkelijke fusie probeerde men al de onderwijsprogramma's op elkaar af te stemmen.

Gezamenlijk verzorgde bij- en nascholing
Vanaf begin jaren 80 werkten de instituten ook samen in na- en bijscholing voor leerkrachten van kleuter- en lagere scholen. Bijvoorbeeld de applicatiecursus, verplicht voor alle kleuterleidsters en voor onderwijsgevenden zonder hoofdakte om bevoegd te worden voor alle klassegroepen van het basisonderwijs. Verder was er de cursus 'EDOKA' bedoeld voor kleuterleidsters met akte A. Opmerkelijk is dat alle lagere school leerkrachten, zonder verplichte bijscholing, wel volledig bevoegd werden in tegenstelling tot de kleuterleidsters.

Kwesties rond bestuur en directie - Verschillen in onderwijsvisies

Het fusieproces verliep niet altijd vlekkeloos. Rond de bestuursvorm en de directie werd enige strijd gevoerd. Over het fundamenteel uitgangspunt van het nieuwe instituut en met name over de onderwijsorganisatie waren er verschillen van mening. Op vaksectieniveau verliep in het algemeen de samenwerking tussen de docenten van de drie instituten wel beter. Gezamenlijke leerplannen werden vrij snel gevormd.

Meer informatie met daarin videointerviews van docenten, klik op 'Naar totstandkoming PC Pabo'.

 

De PC Pabo

In augustus 1984 startte het gefuseerde instituut, de PC Pabo, met eerstejaarsstudenten. Ouderejaarsstudenten van de HPA,de COK en de CPA volgden tot hun afstuderen lessen van de docenten van de oorspronkelijke instituten. Dit werd de 'afbouw' genoemd.
De PC Pabo werd gevestigd in het CPA gebouw aan de Jan van Eijckstraat in de Beethovenbuurt, Amsterdam Zuid. De HPA en de COK moesten dus verhuizen.

Henk de Koning werd directeur, maar hij ging in 1985 met pensioen en werd opgevolgd door Gabe Wierda, die directeur van de COK was.

PC Pabo omgedoopt in VRA, Van Randwijkakademie


In 1985 werd de akademie vernoemd naar H.M. van Randwijk, een bekende verzetsstrijder. Hij was ook journalist, onderwijzer, dichter en uitgever.

Bij de onthulling van de naam was Mevrouw Van Randwijk aanwezig.


Onthulling van de naam - 19 aug 1985

Organisatieproblemen

In 1985 was er een discussie over de organisatievorm, waarbij externe organisatiedeskundigen werden ingehuurd. Er werd gedacht aan het vormen van een Dagelijks Bestuursorgaan. Later in 1985 werd een evaluatie gehouden over het functioneren van de staf. Medewerkers werden in dit kader geïnterviewd.

Voor meer informatie over de PC Pabo - VRA periode van 1984 tot 1987, klik op 'PcPabo - Van Randwijk Akademie'.

 

Naar een nieuwe fusie, vorming van de Ipabo - Interconfessionele Pabo

Het aantal studenten aan pabo's daalde drastisch, mede doordat de overheid op grond van gemaakte prognoses over het aantal benodigde onderwijzers in de komende jaren jongeren afraadde om een pabo-opleiding te volgen.
Al gauw kwam de Katholieke Pedagogische Akademie in Amsterdam als fusiepartner van de VRA in zicht. Kort daarop kwam daar de PC Pabo Da Costa te Alkmaar bij. Een interconfessionele pabo zou worden gevormd. Dit werd de Ipabo.
In VRA kringen werd in eerste instantie wat argwanend gereageerd op samenwerking met katholieken. Zeker toen bleek dat de Ipabo in het KPA gebouw aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam West zou worden gevestigd.
Voor zeer veel docenten van de drie te fuseren instituten was er geen werk in de Ipabo. Van de 125 docenten konden slechts zo'n 25 docenten een baan krijgen op de Ipabo.

In juni 1987 verhuisde de VRA en kwam een einde aan haar korte bestaan.
Opmerkelijk was dat geen van de directeuren van de VRA, zitting kreeg in directie van de Ipabo.

Voor meer informatie over de fusie richting Ipabo, klik op 'Naar fusie - Ipabo'.

 

VRA startpagina © Disclaimer