Overzicht

De Amsterdamse rooms-katholieke Vormschool, later Opleidingsschool voor Kleuterleidsters, begon in 1909 aan de Da Costakade 22. De lessen werden gegeven door de Zusters Franciscanessen van Dongen.

Deze Congregatie had al de zorg voor een bewaarschool en een lagere school voor meisjes (de Mariaschool). De scholen vielen onder het Kerkbestuur van de parochie 'De Liefde'. In de daaropvolgende jaren werd het Complex 'De Liefde' uitgebreid met diverse andere vormen van onderwijs. Ook deden de Zusters veel sociaal werk en hadden zij onder meer een bejaarden-, bezoek- en hulpverleningsdienst.

In het kort:

1909 De RK Vormschool wordt opgericht op instigatie van het Kerkbestuur van 'De Liefde'. De Zusters Franciscanessen van Dongen verzorgen de opleiding.
1924 De school telt 80 leerlingen.
1933 De school telt 134 leerlingen (A- en B-akte samen). Daarna daalt het aantal.
1939 Het aantal kwekelingen schommelt in deze tijd rond de 40.
1950 Na de oorlog heeft een groei plaats naar rond de 100 leerlingen.
1958 Op basis van de Kleuteronderwijswet van 1955 krijgt de Vormschool rijkssubsidie met terugwerkende kracht vanaf 1956.
1962 Het bestuur wordt overgedragen aan de Stichting tot Opleiding van RK Kleuterleidsters
1966 De school telt 175 leerlingen.
1971 De Zusters trekken zich terug uit de school, de laatste Zuster-directrice neemt afscheid en H. van der Zwaan wordt als eerste leek tot directeur benoemd.
1972 De school verhuist van de Da Costakade naar een nieuw gebouw aan de Vlaardingenlaan.
1975 Met ongeveer 250 leerlingen bereikt de school een hoogtepunt. Hierna treedt een daling op.
1980 De EDOKA-cursus wordt opgestart waarmee de kleuterleidsters naast de B-akte ook een applicatiecursus volgen tot volledig bevoegd onderwijzeres.
1982 Besturenfusie ter voorbereiding op de integratie met de katholieke P.A.'s. Hierbij ontstaat de KPA.
1984 Op 1 augustus eindigt de KLOS en start de KPA. De laatste KLOS-leerlingen studeren in 1987 af.