Overzicht

'De Voorzienigheid' was een normaalschool, later kweekschool en weer later Pedagogische Academie, die bestond van 1897-1984. Zij lag aan de Lauriergracht 37-41 te Amsterdam, 'midden in de Jordaan'. Oorspronkelijk was het een school voor alleen meisjes. Later werden ook jongens toegelaten.

De school stond onder bestuur van de 'Congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk Kind', beter bekend als de 'Zusters van de Voorzienigheid'. Deze Congregatie ontstond officieel in 1857.VZ Poort Elandsstraat

Deze Congregatie had een klooster aan de Elandsstraat en verder aan de Laurieriergracht een tehuis voor verwaarloosde kinderen, een tweetal lagere scholen (voor jongens en voor meisjes), een ULO en een Internaat. Bovendien deden de Zusters veel sociaal werk onder de arme bevolking van de Jordaan. Daarnaast hadden zij een hostiebakkerij.

De Congregatie breidde zich uit en daarmee ook haar activiteiten. De Zusters kregen behoefte aan een eigen opleidingsschool voor haar onderwijzeressen.

In het kort:

1897 Op aandrang van het Bisdom Haarlem werd begonnen met normaallessen voor meisjes. In later jaren volgde een gestage groei. Begin van 'De Voorzienigheid'.
1925 De Normaalschool wordt een 'Kweekschool' en krijgt het recht zelf examens af te nemen. Tot dan leidde de school op voor de staatsexamens.
1936 'De Voorzienigheid' was vanaf nu de enige RK Kweekschool te Amsterdam
1947 'De Voorzienigheid' wordt door het Rijk gesubsidieerd.
1950 'De Voorzienigheid' begint op verzoek van de Deken van Amsterdam een Jongensafdeling.
1952 Na wetswijziging krijgt de kweekschool drie leerkringen (jaarklassen 1/2, 3/4 en 5).
1958 De Jongensafdeling wordt een zelfstandige (jongens-)kweekschool onder de naam 'Magister Vocat', gevestigd in de Kerkstraat 136.
1968 Met de invoering van de Mammoetwet wordt de eerste leerkring omgebouwd tot Havo-top; de 'kweekschool' wordt 'Pedagogische Academie'
1970 Met in totaal 412 leerlingen bereikte de school een grote omvang. Deze slonk in de daaropvolgende jaren snel.
1974 De Besturen van 'De Voorzienigheid' en 'Magister Vocat' fuseren tot één nieuw Bevoegd Gezag.
1984 Per 1 augustus wordt 'De Voorzienigheid' opgeheven en gaat samen met 'Magister Vocat' en de RK Opleidingsschool voor Kleuterleidsters tot de 'Katholieke Pedagogische Academie Amsterdam' (KPA).

 

Lex Lammen 1984Nadere informatie vind je op de overige pagina's van deze site, gerangschikt in tijdsperioden.

Veel informatie is ontleend aan het 'Herdenkingsboekje' dat geschiedenisdocent Lex Lammen in 1984 schreef ter gelegenheid van het afscheid van 'De Voorzienigheid'. Hij beschrijft hierin op leesbare en boeiende wijze de opkomst en ondergang van de school, geplaatst tegen de algemene historische achtergrond van dit bijzondere deel van Amsterdam.