Startpagina  HKS - HPA

Overzicht van vijf perioden

Periode 1907-1940

De HKS werd in 1907 opgericht.
Vestiging aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam.
Leerlingen kregen veel theoretische vakken.
De jaren 30 waren moeilijke crisisjaren.

De periode 1907-1940. Oprichting en de daaropvolgende crisisjarenHKS-gebouw

HKS gebouw

HKS-gebouw HKS gebouw in de Plantage Middenlaan

De HKS, de Hervormde Kweekschool werd in 1907 opgericht door de Hervormde Kerkrichting. In de Amsterdamse Plantage buurt werd het gevestigd. De eerste directeur, die altijd in jacket was gekleed, was dhr. Versluys. In de jaren dertig kreeg het instituut ook te maken met de gevolgen van de economische crisis. Meesters en juffen verdienden bijna niets, als ze al een betaalde baan kregen.
Verhalen van oud-leerling Van Hulst, de latere directeur zijn in videofragmenten te beluisteren.

Voor deze periode, ga naar Overzicht - 1907-1940, de HKS in haar beginjaren en in de crisistijd.


Versluys op het strand

Directeur
Versluys

Versluys op het strand Versluys op het strandGeduld aub....

... nog niet alle video's en foto's op deze pagina zijn geladen


Periode 1940-1945

De HKS verzette zich in de oorlog tegen maatregelen van de duitsgezinde overheid.
Joodse kinderen werden via de kweekschool weggesmokkeld.
Sommige leerlingen gingen in het verzet.

De periode 1940-1945. De Tweede Wereldoorlog


Hollandsche Schouwburg

Hollandsche Schouwburg

Hollandsche Schouwburg De Hollandsche SchouwburgIn de bezettingstijd ging de HKS onder leiding van J.van Hulst nogal eens in tegen opdrachten van de toenmalige duitsgezinde overheid. In de Hollandsche Schouwburg, tegenover de HKS, werden joden ter deportatie verzameld.
De kweekschool heeft een actieve rol gespeeld in het wegsmokkelen van joodse kinderen, via de achterzijde van het gebouw. Leerlinggegevens werden achtergehouden om de 'Arbeitseinsatz' tegen te werken.

Herinneringen aan die spannende tijd van de toenmalige directeur zijn opgenomen in videofragmenten, te zien in de pagina's over de periode 1940-1945.

Voor deze periode, ga naar Overzicht van de HKS in de Tweede Wereldoorlog.


Periode 1945-1960

Wederopbouw na de oorlog.

Het onderwijs werd vernieuwd.

Op de HKS was er al een biologische schooltuin.

En er werden excursies georganiseerd.

De periode 1945-1960. De naoorlogse jaren en de vijftiger jaren


Station Bloemendaal

Station van Bloemendaal

Station Bloemendaal Er moet veel weer opgebouwd worden


In de naoorlogse jaren nam het instituut initiatieven om te komen tot onderwijsvernieuwing binnen de kweekschool wereld. De pedagogen Van Hulst, die ook directeur was en Van der Molen pleiten na de oorlog voor het invoeren van projectonderwijs.
In de jaren 50 werd de kweekschoolwet ingevoerd, waardoor de opleiding werd geherorganiseerd. In 1960 trad Van Hulst af als directeur en werd opgevolgd door J. Minnema.
Achtergrondinformatie en persoonlijke ervaringen van medewerkers en leerlingen geven een kleurrijk beeld van deze periode van opbouw na de oorlog.

Voor deze periode, ga naar Overzicht - De HKS in 1945 tot 1960


Periode 1970-1980

De heer Minnema volgde Van Hulst op als directeur.
De kweekschool werd akademie. HKS werd HPA. En kreeg een medezeggenschaps-orgaan, de akademieraad.

De periode 1960-1970. De 60-er jaren: akademisering en medezeggenschapDe akademieraad

De akademieraad

De akademieraad De akademieraad bijeen

In de periode van de zestiger jaren werd in de maatschappij gerevolteerd tegen het gevestigde gezag. In de kweekschool werd de roep om medezeggenschap van leerlingen gehoord. Daarnaast werd de opleiding ge-akademiseerd: De kweekschool werd pedagogische akademie. De Hervomde Kweekschool - HKS werd 'Hervormde Pedagogische Akademie - HPA genoemd. En de leerlingen werden nu studenten. De akademie kreeg een medezeggenschapsorgaan- 'de akademieraad', waarin docenten en studenten zitting hadden. Verder verdween de tot dan toe sterke verzuiling van de samenleving langzamerhand.

Voor deze periode - 'de jaren zestig', ga naar Overzicht - De HKS in 1960 tot 1970


Periode 1970-1984

De jaren 1970-1984: Veranderingen in organisatie en in onderwijssysteem

Directeursdriemanschappen - Medezeggenschap voor studenten - Excursies en sportevenementen - Onderwijsvernieuwing - Nascholing - Fusie

1970-1976

De HPA werd geleid door een driemanschap van directeuren.

Conflicten rezen in de akademieraad en werden steeds sterker.
Hetgeen resulteerde in de bezetting van de HPA in 1976.

Veel studenten dachten en werkten actief mee aan de vormgeving van het opleidingsonderwijs.

Jaren 70: Democratisering en Onderwijsvernieuwing


2e Driemanschap

2e Driemanschap

2e Driemanschap 2e driemanschap:
   Harry Schram, Wim van der Horst, John van 't Hoff

Vanaf 1970 werd het instituut niet meer geleid door één directeur, maar door een driemanschap van drie directeuren. In de periode van de zeventiger jaren, met name na 1974 toen het 2e driemanschap aantrad, veranderde er veel op de HPA, met name op het gebied van democratisering en op de wijze van inrichting van het onderwijs.

Voor organisatorische ontwikkeling, ga naar Beginjaren 70 Organisatorische ontwikkelingen - Bezetting


HPA-bezet

Bezetting van de HPA

HPA bezet Bezetting van de HPA in april 1976

Conflicten over medezeggenschap culmineerde op 4 april 1976 in de bezetting van het HPA-gebouw, door een deel van de studenten, een directeur en een docent.


Herinrichting schooltuin

Schooltuin inrichten

Herinrichting schooltuin Herinrichting schooltuin
   met biologiedocent Johan van Gelder

Maar in 1976: werkten studenten ook actief mee aan de vormgeving van het HPA-onderwijs. Ze namen deel aan vakgroepoverleg en waren ook actief, zoals bij het herinrichten van de schooltuin.

Veel vakdocenten gingen samenwerken in projecten of gaven lessen gezamenlijk, waarbij samenhang tussen de diverse lessen ontstond. Hierbij speelde de relatie theorie-praktijk een belangrijke rol.
Voor onderwijsontwikkelingen, ga naar Beginjaren 70 Opleidingsonderwijs - Stage

1976-1984

Vernieuwing van het onderwijs

Fundamentele uitgangspunten voor het HPA-onderwijs werden opgesteld.
Op grond hiervan werd het onderwijs grondig gewijzigd.
Studenten gingen werken in stamgroepen. De relatie theorie-praktijk stond centraal.

Vernieuwing onderwijssysteem - Invoering van werken in stamgroepen - Cursussen en practica


Stamgroep B

Stamgroep B

Stamgroep B Stamgroep B met docente Aaltje Knoop

Eind jaren 70 werd het gehele opleidingsonderwijs verder drastisch vernieuwd, op grond van fundamentele uitgangspunten, die gebaseerd waren op zowel bijbelse als onderwijskundige gronden. Naast reguliere cursussen en practica voor basiskennis en vaardigheden werden zogeheten 'stamgroepen' ingevoerd, waarin studenten en docenten in onderling overleg vorm gaven aan het onderwijs. Hierbij werden Freinet-onderwijs-technieken toegepast. Totstandkoming van een goede evenwichtige relatie tussen theorie en praktijk was een leidend perspectief.

De invoering van dit nieuwe onderwijssysteem gaf nogal wat beroering in het docentencorps, omdat velen daarvan zich niet konden vinden in de nieuwe onderwijswerkvormen. Sommige van hen participeerden wel in de stamgroepen, terwijl anderen zich beperkten tot het geven van lessen.
Voor deze periode, ga naar Overzicht onderwijs in periode 1976-1984


 

 

Activiteiten zoals
DDR excursies, sportevenementen, skiweken, jubilea

 

 

DDR excursies - sportevenementen - Jubilea


DDR-excursie

Brandenburger Tor

DDR-excursie Veel klassegroepen gingen op DDR-excursie

Volleybalteam

Volleybalteam

Volleybalteam Volleybal team 1970

Avonturendag

Avonturendag

Avonturendag HPA Avonturendag - 1982


Binnen- en buitensportdagen werden gehouden. Aan sporttoernooien werd door de HPA deelgenomen  en niet zonder succes.
Skiweken werden gehouden in Oostenrijk.

Vanaf midden jaren 70 werden excursies naar de Deutsche Demokratische Republik, het communistische voormalige Oost Duitsland georganiseerd.

In 1977 werd het 70 jarige bestaan van de HPA gevierd.
Het 75 jarig jubileum in 1982.


Voor deze periode, ga naar Overzicht van activiteiten in periode 1976-1984


Onderwijs begin jaren 80

Opkomst van na- en bijscholingsonderwijs voor kleuterleidsters en lagere schoolleerkrachten. Later werd dit nascholing voor leerkrachten in het basisonderwijs.

De jaren 1980-1984: Voortschrijdende HPA-onderwijsvernieuwing - Samenwerking met COK en CPA1983 stamgroep

Stamgroep uit 1983

1983 stamgroep Stamgroep in 1983

Voortschrijdende onderwijsvernieuwing
De eerste studenten, die het vernieuwde onderwijs in alle jaren hadden gevolgd, legden hun eindexamen af. Destijds nog met externe gecommitteerden, die in het algemeen over de resultaten zeer tevreden waren.
Verzorgen van bijscholing voor leerkrachten in het onderwijs
In samenwerking met de Amsterdamse protestantse zusterinstuten, de COK - Christelijke Opleiding voor Kleuteronderwijs - en de CPA - Christelijke Pedagogische Akademie - werden bijscholingscursussen voor leerkrachten van het lager- en kleuteronderwijs gegeven. Hierin werden ook elementen van stamgroepen-onderwijs toegepast.
Voor meer hierover, ga naar Onderwijskundige ontwikkelingen in 1976-1984Invoering van het basisonderwijs.

 

Fusie met de COK en de CPA.

 

Verhuizing en afbouw van de HPA.

Aanloop tot de fusie met de COK en CPA

Vanuit de overheid werd op fusies tussen de opleidingen voor het lageronderwijs en voor het kleuteronderwijs aangedrongen, mede op grond van het totstandkomen van de basisschool, het samengaan van de kleuterschool en de lagere school. Er werd veel overleg gepleegd tussen de drie instituten over ondermeer gezamenlijke visie en de organisatie van onderwijs.Afscheid van HPA-gebouw

Afscheid van HPA-gebouw

Afscheid van HPA-gebouw De HPA nam afscheid van het gebouw aan de Plantage Middenlaan
Jan van Eijckstraat

Naar Jan van Eijckstraat

Jan van Eijckstraat De HPA gemeenschap verhuisde naar het gebouw in
de Jan van Eijckstraat


In 1984 werd de HPA, de COK- Christelijke Opleiding tot Kleuterleidsters en de CPA-Christelijke Pedagogische Akademie samengevoegd en ondergebracht in het CPA gebouw in de Jan van Eijckstraat.
Ouderejaars studenten van de HPA maakten hun opleiding nog af onder het oude HPA-regime. De eerstejaars werden samengevoegd in de opleiding genaamd de 'pc-pabo', de latere 'Van Randwijk akademie'.

Voor deze periode, ga naar Naar fusie en afbouw HPABronvermelding


In deze HKS-HPA deelsite van DeBrug-website is informatie uit diverse bronnen opgenomen.
Zie bronvermeldingen.