In deze site komen drie PC-opleidingen kort aan de orde:

Van deze drie opleidingen is
slechts weinig materiaal bewaard
gebleven. Elke aanvulling is
derhalve welkom.
 

 

De PC Pabo 'Da Costa' ging in 1987 op in de Interconfessionele Pabo Amsterdam Alkmaar.

Geschiedenis heel in het kort

PC KS / P.A. 'Da Costa' Santpoort
1916 - Oprichting van de PC Kweekschool 'Da Costa', gehuisvest in verschillende gebouwen in Haarlem. De heer O.A. Houwen is de eerste directeur (1916-1939).
1944 De school, toen gehuisvest aan het Nassauplein te Haarlem, wordt op last van de Duitse bezetter gesloten. Dat betekende tevens opheffing.
1945 Na de oorlog wordt de 'Da Costa' opnieuw opgericht en gehuisvest in achtereenvolgens twee villa's aan de Koepellaan te Bloemendaal, nrs. 2 en 8.
1968 - Directeur W.J. de Tombe legt de eerste steen van het nieuwe gebouw aan de Bloemendaalse Straatweg te Santpoort (foto hierboven). De Kweekschool wordt P.A.
1974 - De Tombe draagt directeurschap over aan Piet Kroeger en adjunct Piet Groot
1984 - Na veel gesteggel fuseert de 'Da Costa' met de COK tot de nieuwe Pabo, die na nog meer gedoe gehuisvest wordt in Alkmaar.

 

PC Vormschool / OK Alkmaar
1957 - Besturen van PC Vormscholen in Noord-Holland sluiten hun avondopleidingen en beginnen tezamen een dagopleiding in Alkmaar
1959 - Oprichting van de Stichting 'Federatie Christelijke Opleidingscursussen voor kleuterleidster benoorden het IJ'
1960 - De PC OK te Alkmaar wordt officieel erkend. Directeur is de heer H.A. Wijmans
1962 - De heer Wijmans wordt directeur van de COK Amsterdam, en wordt in Alkmaar opgevolgd door de heer J. H. Houkes.
1965 - De tweejarige A-cursus wordt driejarig. Het aantal leerlingen neemt fors toe.
1968 - Na enkele jaren van 'zwerven' langs diverse lokaliteiten betrekt de COK het nieuwe schoolgebouw aan de Van de Veldelaan (foto hierboven)
1982 - Directeur Houkes gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Wim Voor in 't Holt
1984 - De PC OK fuseert met de PC P.A. 'Da Costa' tot de PC Pabo 'Da Costa' met huisvesting in het Alkmaarse gebouw.

 

Bronnen

Er is weinig materiaal bewaard gebleven van beide opleidingsscholen.
Belangrijke bronnen waren: