HKS-HPA bronvermeldingen

 

Het belangwekkende boek over de geschiedenis van de HKS-HPA, geschreven door

Wim van der Horst

oudleerling van de HKS en ouddocent nederlands aan de HPA:

De grond waarop we stonden

 

Een belangrijke bron voor de geschiedenis van de HKS en de HPA is het boek "De grond waarop we stonden", geschreven door Wim van der Horst:

De grond waarop we stonden

Belangrijke bronnen

 • "De grond waarop we stonden" door Wim van der Horst
 • Wim van der Horst, oud docent nederlands aan de HPA beschreef de geschiedenis van de HKS en de HPA in boekvorm.

 • Kweekschoolcahiers
 • In de loop van 1979 tot 1987 zijn deze verschenen. Hierin zijn artikelen opgenomen over de geschiedenis met achtergronden ervan. Ook over de periode rond de oprichting van de HKS. Verder over de oorlogsjaren en over de 70-er jaren, waarin stamgroepen werden ingevoerd en de democratisering vorm kreeg. Een cahier gaat over de schoolleiding in de loop der jaren.

 • Het HKS-HPA archief
 • In het Amsterdams Archief is dit archief opgenomen.

 • Interviews met oud docenten en oud studenten
 • Met een aantal oud-docenten en oud-studenten hebben we interviews afgenomen. Een aantal videofragmenten hiervan kunt u vinden op diverse webpagina's in deze site. Er zijn video-opnames van interviews met: - Prof J.W. van Hulst, was student, docent en directeur. - J. Kieft, was docent aardrijkskunde. - R. Kingma, was student en docent geschiedenis. - B. Cornelis, was student en docent lichamelijke oefening. - R. Woortman, was student en docent nederlands. - H. Keissen, was student. - H. Schram, was docent en directeur. - M. Kramer, was docent pedagogiek. - I. Lobbes, was student. - A, Knoop, was docent handwerken. - I. Kraaijeveld, was docent biologie. - P. Mantel was docent nederlands. - H. van den Born, was amenuensis. - A. Soeting, oud student tijdens de WO II. - L. Caransa-de Hond, joods kind gered via de HKS in WO-II.

 • Materialen van persoonlijke archieven
 • Foto's, video's, teksten, schoolkranten, toetsen, werkstukken, afkomstig van oud-docenten en oud-studenten.

 • Externe materialen
 • Het betreft teksten, foto's, video- en geluidsfragmenen die het tijdsbeeld in de diverse periodes karakteriseren. Zoals verwijzingen naar reportages van publieke media.

 • Vraag naar meer materialen
 • Wij hopen dat als u van materiaal weet die voor deze website van belang kan zijn, contact met ons opneemt. Zie de contactpagina van DeBrug..