HPA afbouw - HPA in fusieproces


Weinig studenten

Laag aantal pabo-studenten in jaren 80

Mede door het afraden van overheidswege om aan een pabo te gaan studeren, viel het aantal studenten terug.
De overheid ging er van uit dat de werkgelegenheid in het primair onderwijs laag zou zijn.
Ten onrechte, zo stelt oud-docent Rob Woortman:.Mede door het afraden van overheidswege om aan een pabo te studeren, viel het aantal studenten terug.
De overheid ging er van uit dat de werkgelegenheid in het primair onderwijs laag zou zijn.
Ten onrechte, zo stelt oud-docent Rob Woortman:.

Mediatab: Oud-docent Rob Woortman over het overheidsbeleidGeduld aub....

... nog niet alle video's en foto's op deze pagina zijn geladen

In fusieproces

De HPA met de COK en de CPA in fusieproces
Tengevolge van de fusie moest de HPA verhuizen...Gebouw Plantage Middenlaan

Gebouw aan de Plantage Middenlaan

Gebouw Plantage Middenlaan Verhuizing HPA van de Plantage Middenlaan naar ....


Gebouw Jan van Eijckstraat

Gebouw aan de Jan van Eijckstraat

Gebouw Jan van Eijckstraat .. het gebouw aan de Jan van Eijckstraat

Samengaan kleuterschool en lagere school tot basisschool.
De fusie was niet alleen het gevolg van de slechte prognose van het aantal pabo-studenten, maar ook van het samengaan van de kleuterschool en de lagere school tot basisschool. Als gevolg daarvan werden de opleidingen tot kleuterleidster en de pedagogische akademies samengevoegd tot pabo's - 'Pedagogische Akademies voor het Basisonderwijs'. Aangezien er in de regio Amsterdam één protestants-christelijke opleiding tot kleuterleidster was - de COK - en twee protestantse pedagogische akademies, de Christelijke Pedagogische Akademie, - de CPA - en de HPA, lag het in de lijn dat deze drie zouden fuseren in één protestantschristelijke pabo. Zo ontstond de gefuseerde pabo, die in het begin 'PCPABO' werd genoemd.

In voorafgaande jaren, in de aanloop naar de fusie toe, was er al samenwerking tussen de instituten ontstaan.
Naast de elders besproken applicatiecursussen en de EDOKA, was er ook al samenwerking vanwege het feit dat er HPA docenten waren die al les gaven aan één van of aan beide   'zuster'-instituten. Zo gaf de pedagogiekdocent Mario Kramer gezamenlijk lessen met COK- en CPA docenten in het kader van het project Praktische Pedagogiek, P3 geheten.
Zie de mediatabs hieronder...

Het gebouw aan de Jan van Eijckstraat, waar de CPA gevestigd was, werd als gebouw voor de te vormen PCPABO aangewezen.
De HPA en de COK verhuisden in de zomer van 1984 naar de Jan van Eijckstraat.
Pedagogiek docent Mario Kramer vertelt over het project P3, 'Praktische Pedagogiek'.
Mario Kramer over de samenwerking en zijn beeld over COK-docentes.
Pedagogiekdocent Mario Kramer die ook op de CPA lesgaf, over de verschillen tussen HPA en CPA.

De fusie tussen de deze twee instituten had niet moeten plaatsvinden, volgens Mario.

Mediatab: Oudpedagogiekdocent over P3 en over de verschillen tussen de instituten
Laag aantal pabo-studenten in jaren 80

Het onderwijssysteem van de HPA ging in de fusie verloren

Er werd op alle niveaus overleg gepleegd over de fusie, over het fundamenteel uitgangspunt, over de organisatie en het onderwijs na de fusie. Over het soort onderwijssysteem van het nieuw te vormen instituut verschilde men diep van mening.

Ofschoon de gezamenlijke verzorgde en gedragen applicatiecursus een onderwijsstructuur had à la de HPA, was de meerderheid er uiteindelijk niet voor om een dergelijk onderwijssysteem ook voor de PCPABO te overwegen.

Oud-directeur Schram en oud-docent Woortman hierover in de mediatabs...
Voormalig directeur van de HPA, Harry Schram: hoe er door de fusiepartner, de CPA over het 'open onderwijs' van de HPA werd gedacht.Oud-docent Rob Woortman over de fusie.


Rob Woortman over de perikelen met betrekking tot de keuze van de directie van de pcpabo.

Mediatab: Over fusieperikelen, het onderwijssysteem en de te vormen directieAfscheid van het instituut HPA

Afscheid van de Hervormde Pedagogische Akademie

afscheidsrede

Voorzitter van het HPA bestuur

afscheidsrede Voorzitter van het HPA bestuur
In juni 1985 werd afscheid genomen van het instituut Hervormde Pedagogische Akademie.
Nadien

Overzicht na 1984

Gebeurtenissen met betrekking tot de voormalige HKS/HPA worden beschreven in de 'Nadien-pagina'.
Bijvoorbeeld reünies.
Klik op 'Nadien-Overzicht' om naar deze pagina te gaan.