Organisatorische ontwikkelingen in 1976 tot 1984Directie:
Schram en Dull

Directie vanaf 1976 - Verwatering van de Akademieraad
Directie

De directeuren Schram en Dull

Directie De directeuren Schram en Dull

Na het uiteenvallen van het tweede driemanschap in 1976 werd de directie gevormd door Harry Schram, die in het driemanschap ervoor al directeur was en als adjunct-directeur Guus Dull, die met name belast werd met havo-top zaken.
Mario Kramer werd de nieuwe voorzitter van de akademieraad die nog enige tijd bleef functioneren. Hij voelde zich wel als 'een ingezette joker' door met name de studenten, die nog dachten dat ze werkelijke macht hadden. In de raad werd een motie van wantrouwen tegen het bestuur, die nog als 'vijand' werd gezien, aangenomen. Maar toen bleek dat dit geen enkel effect opleverde, werden akademieraadleden zich er bewust van dat ze in feite toch niet de macht hadden, waardoor de belangstelling voor de raad snel verwaterde.


Mario Kramer, docent pedagogiek volgde Piet Mantel op als voorzitter van de Akdamieraad.

De studenten dachten dat ze werkelijke macht hadden. Er werd een motie van wantrouwen tegen het bestuur aangenomen, die Mario bij het bestuur afleverde. Omdat het geen enkel effect opleverde, kregen de studenten uiteindelijk door dat ze toch niet de macht hadden. De belangstelling voor de Akademieraad werd geleidelijk minder.

Mediatabs: Mario over de nadagen van de Akademieraad
Geduld aub....

... nog niet alle video's en foto's op deze pagina zijn geladen
Onderwijsondersteuning

De fotokopieermachine

OnderwijsondersteuningConciërge Polfliet

Conciërge Polfliet

Conciërge Polfliet Conciërge Polfliet bezig met
de kopieermachinePrent Zaakvakken

Secretaresse Anneke Terpstra
en conciërge Polfliet

Prent Zaakvakken Secretaresse Anneke Terpstra en conciërge Polfliet

Het fotokopieerapparaat verdrong de stencilmachine in het vermenigvuldigen van de grote hoeveelheid aan papieren informatie. De conciërge had het daar erg druk mee.
Anneke Terpstra was niet alleen secretaresse, maar ook administrateur en boekhoudster. In de akademie was zij een belangrijke 'constante factor' - zij maakte verschillende directeuren mee -, die veel wist over allerlei wettelijke zaken en binnen de akademie veel regelde.


Fotokopiëren van papiereninformatie was veel makkelijker
dan eerst een stencil van een stuk of artikel te maken en dat vervolgens op een stencilmachine afdrukken ervan te maken. Het werkte aanzienlijk sneller en maakte ook opname van afbeeldingen en foto's mogelijk.
Het was een soort informatie-revolutie met grote gevolgen.
Maar zoals vaak gebeurt bij technische revoluties: men wende er snel aan en er werd veel gekopieerd.
In die jaren werden agenda's en verslagen van allerlei vergaderingen gemaakt en verspreid onder de akademiebevoling.
Studenten kregen van vele docenten vaak grote hoeveelheden 'dictaten', vellen papier met lesstof e.d. Het fotokopieerapparaat gaf een typische geur - ozon - af, die doordrong tot in de gang van de begane grond. Later werd een 'luchtafvoer' bij een kopieermachine verplicht gesteld.Oud-amanuensis Henk van der Born en oud-docente Aaltje Knoop tijdens een bezoek in 2009 aan het gebouw waarin de HPA destijds gevestigd was.
De kamer van secretaresse Anneke Terpstra was er niet meer, maar Henk weet nog de plek, waar die was....

Mediatabs: Revolutie van de kopieermachine - Secretaresse had veel taken

70 jarig jubileum

70 jarig jubileum van de HPA in 1977


Meester vd Zwarte Molen

Meester vd Zwarte Molen Instudering
'Meester van de Zwarte Molen'


Meester vd Zwarte Molen

Meester vd Zwarte Molen 'Meester van de Zwarte Molen'Anneke Terpstra

Nel Kentie en Piet Mantel

Anneke Terpstra Nel Kentie en Piet Mantel


Het jubileum werd ondermeer gevierd met het uitvoeren van het toneelstuk 'Meester van de Zwarte Molen' voor kinderen van de leerscholen. Dit was een groot succes.
Oud-personeelsleden en oud-studenten waren ook voor het feest uitgenodigd.

's Avonds: cabaret, toneel en dans.
Zo werd 'Pitten' van Herman Heijermans uitgevoerd.
Klik op een scene uit 'Pitten' van Herman Heijermans.

Sportaciviteiten

Sportevenementen, schaatstochten en skiweken
waterpoloteam

Winnend waterpoloteam

waterpoloteam 1978 Winnend HPA waterpoloteam


Schaatsen

Schaatsen Winter 1981-1982 IJsvrij: Schaatsen in Broek in Waterland

Schaatsen

Schaatsen

Schaatsen Piet Mantel, Wim de Wit en Roel Kingma


Skiweek

Skiën

Skiweek Skiweek in Oostenrijk
Ank Mantel en Ruud Kruse

Skiweek

Skiweek Skiweek in Oostenrijk
Piet Mantel op skiles

Sport en meedoen met sportwedstrijden was belangrijk op de HPA.

In winters met schaatsijs werd er ijsvrij gegeven. Er werd dan door velen van de akademie geschaatst...
Jaarlijks werden skiweken georganiseerd in Oostenrijk. Zie de fotogalerij skiweken
Mediatabs: Oud-docenten over de skiweken.


Ruud Kruse, oud-docent lichamelijke opvoeding vertelt over de sportdagen en de skiweken.
Bij één van de skiweken ging het mis.

Oud-docent Piet Mantel vertelt over de skiweken, die hij meemaakte in Oostenrijk van 1979 tot 1983

Mediatabs: Oud-docenten Ruud Kruse en Piet Mantel
Foto's van activiteiten

Foto's van lessituaties, speciale activiteiten en afscheidsbijeenkomsten

Introductieweek 1977

Introductieweek 1977

Introductieweek 1977 Introductieweek 1977
met docente Ditte Stoopendaal

Ontmoetingsavond 1980

Ontmoetingsavond 1980

Ontmoetingsavond 1980 Ontmoetingsavond 1980

Hiernaast foto's van een introductieweek en een ontmoetingsavond. De 'ontmoetingsavond' in 1980, bestemd voor ouders van studenten en belangstellenden, waarin het sterk vernieuwde onderwijssysteem op de HPA, werd uitgelegd. Met name het 'werken in stamgroepen'.
Meer hierover op pagina 'Onderwijs in periode 1976-1984'.
Foto's van diverse lessituaties zijn opgenomen in de fotogalarij 'Studenten en docenten in onderwijssituaties'.


Foto's van
afscheidsbijeenkomsten

Afscheid van de docenten Aschoff en Minnema

Afscheid Aschoff

Afscheid Aschoff

Afscheid Aschoff Afscheid pedagogiekdocent Aschoff

Minnema

Minnema
1976

Minnema Jelle Minnema in 1976

Minnema

Minnema
in jaren 80

Minnema Jelle Minnema in jaren 80

Afscheid van Aschoff - Afscheid van Minnema
In 1978 nam de docent pedagogiek Aschoff afscheid, in het botenhuis aan de Amstel.
Voor foto's klik op 'Fotogalerij afscheid Aschoff'....
In 1980 nam docent pedagogiek Minnema afscheid. In de jaren 60 was hij ook directeur van de Hervormde Kweekschool. Voor een korte beschrijving van zijn loopbaan, geschreven door docent Roel Kingma, klik op Afscheid J. Minnema'.....

Excursies naar de DDR

Excursies naar de DDR, de 'Deutsche Demokratische Republik'Logo van de DDR

Logo van de DDR

Logo van de DDRLogo van de DDR,
het voormalig communistische Oost-DuitslandBrandenburger Tor

Brandenburger Tor

Brandenburger Tor Brandenburger Tor
Met deel van 'de Muur'


De Deutsche Demokratische Republik, DDR, was het voormalige Oost-Duitsland. Duitsland was destijds verdeeld in twee delen: West-Duitsland, inclusief West-Berlijn die tot 'het vrije Westen' behoorden en de DDR, inclusief Oost-Berlijn, onder communistisch bewind en politiek verbonden met de Sovjetunie.
Tussen West- en Oost Berlijn liep 'de Muur', een brede barrière, die ongecontroleerd vrij reizen tussen deze stadsdelen onmogelijk maakte.
HAVO en PA klassen van de HPA gingen op excursie naar de DDR, onder leiding van Roel Kingma.

Bekijk fotogalerij 'DDR-excursies'... en oud-studente over de reis in de tab 'DDR-reis'...

DDR hymne:Oud-studente Malous Goossens over haar reis naar de DDR

Mediatabs: Oud-studente vertelt over de reis naar de DDR

75 jarig jubileum

75 jarig jubileum in 1982


1982-HPA-75jaar

Het versierde HPA gebouw

1982-HPA-75jaar Het versierde HPA gebouw


Kinderen feliciteren

Kinderen van leerscholen feliciteren de HPA

Kinderen feliciteren Kinderen van leerscholen
feliciteren de jarige HPA

Activiteiten

De eerste activiteit was een bezoek aan de eregraven van de in de oorlog gesneuvelde leerlingen, de gebroeders Fleer.
Klik voor informatie over deze leerlingen in de oorlog...

Voor kinderen van leerscholen, was een musical 'Katja' ontworpen die werd uitgevoerd in de Koningszaal van Artis.
Zie de fotogalerij '75 jarig jubileum'...
Afscheid van P. Mantel

Afscheid van Piet Mantel

Piet Mantel

Piet Mantel

Piet Mantel Piet MantelOp 8 juli 1983 nam Piet Mantel afscheid als docent Nederlands aan de HPA.
Naast zijn docentschap was hij ook enige tijd voorzitter van de akademieraad in een roerige periode.

Voor de pagina met daarop een fotogalerij van het afscheid en video-interview in 2009, waarin hij terugblikt op zijn loopbaan, klik op pagina 'Afscheid Mantel'...

Komende fusie

De HPA in fusieproces

Totstandkoming van het basisonderwijs en integratie opleidingsonderwijs.
Tot 1985 was er de kleuterschool voor 4 tot 6 jarigen en de lagere school voor 6 tot 12 jarigen. Al in 1975 werd in een ministerieel rapport gesproken over samenvoeging van het kleuteronderwijs en het lageronderwijs tot basisonderwijs voor 4 tot 12 jarigen. In 1981 werd besloten dat de integratie op 1 augustus 1985 een feit is.
Het opleidingsonderwijs was ook gescheiden. De Kleuter Leidster Opleidingsschool voor opleiding tot kleuterleidster en de Pedagogische Akademie voor leerkracht lagere school. Ook deze opleidingen zouden samengevoegd worden. De HPA ging samen met de COK, Christelijke Opleiding tot Kleuterleidsters en de CPA, Christelijke Pedagogische Akademie, alle gevestigd in Amsterdam, een fusieproces in. Dit hield ondermeer in dat er veel overleg werd gevoerd tussen deze instituten, zoals over gevolgen voor de werkgelegenheid, gebouwen, bestuurlijke fusie.
Ook over de toekomstige identiteit en vorm van het onderwijs, wat beschreven wordt op pagina 'Onderwijskundige ontwikkelingen 1976-1984'...
Afscheid in 1984
van het gebouw

Afscheid van de HPA aan de Plantage Middenlaan


1982-HPA-75jaar

Personeelsteam in 1984 tentijde
van het afscheid van het HPA gebouw

1982-HPA-75jaar Personeelsteam ten tijde van het afscheid.
Van links naar rechts: Niek de Wilde, Anneke Terpstra, Jeanette Klusman, Wim van der Horst, Duck Zandbergen, Lydia van Rietschote, Mario Kramer, Roel Kingma, Cocky Focke, Gertrude van der Brink, Wim de Wit, Fré Keus, Guus Dull, Jan Kieft, Aaltje Knoop, Ruud Kruse, Harry Schram, Egbert Nijeboer, Rob Woortman, Johan van Gelder, Ditte Stoopendaal, Henk van der Born, Humphrey Gemmel, Piet Baart.


Gebouw van de HPA

Gebouw van de HPA
Plantage Middenlaan 27

Gebouw van de HPA Gebouw van de HPA
Plantage Middenlaan 27

In 1984 fuseerde de HPA met de COK, 'Christelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters' en met de CPA, 'Christelijke Pedagogische Akademie'. Voor de huisvesting van het gefuseerde instituut 'PCPabo' werd gekozen het gebouw aan de Jan van Eijckstraat, waarin de CPA gevestigd was.
In juli 1984 werd door de HPA-bevolking afscheid genomen van het HPA gebouw aan de Plantage Middenlaan.
Voor meer over de processen rond de fusie en de 'afbouw' van de HPA, zie de fotogalerij 'Afscheid HPA gebouw'...Afbouw

Afbouw van de HPA aan de Jan van Eijckstraat

Na de verhuizing van de HPA en de COK naar verbouwde huisvesting van de CPA in de zomer van 1984 werden nieuwe studenten voor het cursusjaar 1984-1985 ingeschreven aan het gefuseerde instituut - "PCPABO" genaamd. De bestaande 2e en 3e klassen van de HPA, bleven les krijgen onder auspiciën van de HPA en gegeven door HPA docenten. Dit werd de 'HPA afbouw' genoemd, die in de praktijk duurde tot zomer 1986.
Voor meer over de processen rond de fusie en de 'afbouw' van de HPA, zie pagina 'Fusie en Afbouw HPA'.