De HKS in de Tweede Wereldoorlog

 

Beginjaren Tweede Wereldoorlog

 

Dreigende opheffing van de HKS

De eerste oorlogsjaren - De HKS ternauwernood aan opheffing ontkomenHKS-gebouw

Dreigende sluiting voor de HKS

HKS-gebouw Augustus 1942: De HKS krijgt geen subsidie meer ...
De HKS dreigt opgeheven te worden op 1 september 1942

Maatregelen van de duitsgezinde overheid in de jaren 1940-1942
De vereiste ondertekening van de Ariërverklaring door alle ambtenaren en onderwijsgevenden, dat hij of zij geen jood is.
Daarna kwam de eis tot tekenen van de 'loyaliteitsverklaring' voor nieuwe leerkrachten. Hierin moest men zich loyaal verklaren tegenover de overheid en dat men zich zal onthouden van tegen de Duitse Rijk en Weermacht handelingen.
Joodse kinderen moesten naar afzonderlijke scholen. De 'Benoemingen-Verordening' in 1942: De Secretaris-Generaal van de overheid mag leerkrachten benoemen en ontslaan.

Bericht van de overheid in augustus 1942: De HKS krijgt geen subsidie meer per 1 september 1942. Dit bracht veel beroering teweeg. De docenten raakten hun baan kwijt en kregen recht op wachtgeld.Geduld aub....

... nog niet alle video's en foto's op deze pagina zijn geladen


De HKS zonder subsidie

 

 


Klas uit 1944

Klas uit 1944

Klas uit 1944 De HKS bleef toch voortbestaan!
Dit is een klas uit 1944

De HKS blijft zonder subsidie toch voortbestaan...
Echter... de toenmalige onderdirecteur Van Hulst kreeg het voor elkaar dat de HKS bleef voortbestaan, maar dan wel zonder rijksbijdrage!
Een aantal docenten maakten gebruik van de wachtgeldregeling. Ook de directeur Snoep, vanwege huiselijke omstandigheden.
De HKS ging verder onder leiding van J.W.van Hulst, die directeur werd.

Voor informatie over de HKS in de beginjaren van WOII, klik op de eerste oorlogsjaren. 

Deportatie van joden aan de overkant

 

Redding van joodse kinderen via de HKS

 

 

Via de kweekschool werden vele joodse kinderen geredHollandsche Schouwburg

Hollandsche Schouwburg als deportatiecentrum

Hollandsche Schouwburg De Hollandsche Schouwburg fungeerde als deportatiecentrum voor joden


Deportatie van joden tegenover het HKS gebouw
Aan de overkant van de straat in de Hollandsche Schouwburg werden joden verzameld om gedeporteerd te worden. Babies en jonge kinderen werden opgevangen in een crèche, die vrijwel naast de HKS gevestigd was, maar waarbij de tuinen achter de gebouwen aan elkaar grensden.

Wegsmokkeling van joodse babies en kinderen via de HKS
De situatie van de tuinen gaf de mogelijkheid honderden joodse zuigelingen en jonge kinderen via het HKS gebouw 'weg te smokkelen'. Directeur Van Hulst was hierbij nauw betrokken. De reddingsacties werden zoveel mogelijk geheim gehouden. Maar sommige leerlingen, waaronder een NSB-aanhangster, merkten er wel wat van..

Meer hierover en herinneringen op video vastgelegd van Van Hulst; van een destijds gered kind en van een leerling uit 1942, klik op Redding van joodse kinderen via de HKS. 

Gedwongen tewerkstelling

 

 

 


Gegevens van leerlingen niet doorgegeven

De 'Arbeitseinsatz', gedwongen tewerkstelling in Duitsland en in Nederland


Arbeitseinsatz

Tewerkgesteld in Duitsland

Arbeitseinsatz Tewerkgesteld in Duitsland

De Arbeitseinsatz
Jonge mannen werden verplicht zich beschikbaar te stellen voor werk in Duitsland of ook binnen Nederland.
Kwekelingen waren hiervan vrijgesteld.

'Papieren-leerlingen' om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen
De HKS nam jonge mannen als leerlingen op om uitzending naar Duitsland te voorkomen. Zij kwamen niet of nauwelijks op school. Vaak zaten ze in het verzet.

De eis tot verstrekking van leerlinggegevens aan de overheid geweigerd
In augustus 1944 moest de kweekschool de namen, geboortedata en adressen van de leerlingen per omgaande aan de overheid verstrekken. Hierdoor konden leerlingen meteen na het examen opgepakt worden voor de Arbeitseinsatz. Directeur Van Hulst weigerde deze lijst op te sturen.
Voor meer over de gedwongen tewerkstelling en de gevolgen ervan, klik op Impact van de Arbeitseinsatz op de HKS.Zeer moeilijk schooljaar 1944-1945

 

 

 

Bevrijding!!!
Situatie bleef nog moeilijk

De situatie in het schooljaar 1944 - 1945 en direct na de oorlog


Artis 44-45

Artisbezoek in schooljaar 1944-1945

Artis 44-45 Bezoek aan Artis in
het laatste schooljaar in de oorlog: 1944-1945

School voor veel leerlingen niet of nauwelijks bereikbaar

De lessen in dit cursusjaar verliepen zeer moeizaam. Er waren veel leerlingen die van buiten Amsterdam kwamen. Zij konden vanwege het uitvallen van openbaar vervoer geen lessen volgen. Een enkele keer lukte  het via een lift op een boot of met een veewagen bijvoorbeeld. Zij moesten kennis door zelfstudie opdoen.

Voor informatie en ervaringen van betrokkenen over de situatie in het laatste schooljaar in WOII en vlak daarna , klik op maatschappelijke ontwrichting in 1944 en 1945.


Churchill

Churchill

Churchill Churchill

De bevrijding

In mei 1945 wordt Amsterdam en omstreken bevrijd.
De moeilijkheden die er waren voor de bevrijding, zoals het niet meer functioneren van openbaar vervoer, bleven nog wel even bestaan.
Maar er was vrijheid!!!

Voor krantenfoto's van de vreugde in Amsterdam rond de bevrijding,
klik op Amsterdam in feeststemming.