De HKS in de periode van 1907 tot aan de Tweede Wereldoorlog

 

 

Oprichting Hervormde Kweekschool in 1907

Wat de 'kweekschool' voor school was

Oprichting van de Hervormde Kweekschool

De normaalschool als opleiding tot onderwijzer in de lagere schoolDe Visser

Dr De Visser, één van de oprichters.

De Visser-vz-CVO-350p Dr De Visser, één van de oprichters.
Later: minister van onderwijs

Wat 'kweekschool' inhield

In de tijd vóór 1900 was er de zogeheten 'normaalschool', voor mensen die meester of juf op een lagere school wilde worden. Deze schoolvorm kwam in bepaalde regio's nog tot het midden van de 20e eeuw voor. Eind 19e eeuw ontstond de kweekschool, die een dagopleiding was en theoretisch van aard was.

Wat 'hervormd' inhield

In de 19e eeuw was de grote protestantse kerk, de Hervormde Kerk. Aan het eind van deze eeuw ontstond hierin een splitsing. Aan de ene kant was er de meer confessionele richting, de Gereformeerde richting, van waaruit in 1987 de Gereformeerde Kweekschool voortkwam en aan de andere kant de 'modernisten'. Na 1900 werden iniatieven van dezen die in de Hervormde Kerk bleven, genomen om te komen tot een hervormde kweekopleiding, wat uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de Hervormde Kweekschool in 1907 door de vereniging voor Christelijk Onderwijs.

Voor informatie over de tot standkoming en de beginjaren,
klik op de beginjaren van de HKSDe eerste directeur drukte een sterk stempel op de kweekschool.


Versluys

Versluys op het strand

Versluys Directeur Versluys op het strand in jacket

De kweekschool onder de eerste directeur - de hr Versluys

De eerste directeur was de heer Versluys, die ook wel 'pa Versluys' werd genoemd.  Hij werd als autoritair, doch eveneens als rechtvaardig door de leerlingen ervaren. Kenmerkend was dat hij altijd in jacket gekleed ging, zelfs als hij op het strand wandelde.

Meer over de HKS olv Versluys, verteld door oud-leerling Van Hulst,
klik op de beginjaren van de HKS - Eerste directeurDe crisis in de jaren 30, maakte het zwaar om aan de slag te komen als meester of juf.

De crisis in de jaren 30 van de vorige eeuw


Versluys

Mensen in een lange rij voor voedsel

Versluys Mensen moesten vaak in lange rijen staan om iets te verkrijgen

In 1929 stortten de financiële beurzen in.
Dit had tot gevolg dat in de jaren 30 er grote armoede ontstond. Veel mensen verdienden heel weinig. Zo ook onderwijzers, als ze al een baan in het lager onderwijs kregen. Vaak werkten ze wel op een school als 'kwekeling met akte', wat wil zeggen dat zij daarvoor niet betaald werden. Soms kregen ze wat - enkele guldens per maand - toegestopt.

Meer over hoe moeilijk het was voor onderwijzers, verteld door Van Hulst,
klik op de crisistijd - voor onderwijzers geen betaald werk.Opleidingsonderwijs
in de jaren 30 van de vorige eeuw

Het onderwijs op de HKS in de eerste helft van de vorige eeuwlerarengroep

Groep leraren

lerarengroep Leraren van links naar rechts:
      Mej Teunissen (handwerken), mej Mestral (Frans), Versluys (directeur), Dekker (natuurkunde), Roosjen (wiskunde) en Sindram (lich. oefening)

In de beginjaren van de HKS

De kweekschool was een dagopleiding, in tegenstelling tot de voorloper van de kweekschool, de normaalschool. De situatie daarbij was dat diegenen die juf of meester op een lagere school wilde worden, het onderwijzersvak leerden op een lagere school bij een meester of juf. Daarnaast volgden ze lessen op een normaalschool in de avonduren en op de gehele zaterdag om achtergrondkennis van de schoolvakken te vergroten.
Leerlingen op een kweekschool moesten veel vakken op een theoretisch niveau leren. Zij kwamen in hun opleiding nauwelijks nog op een lagere school.

Meer over de de opleiding tot onderwijzer in begin van de vorige eeuw,
klik op de normaalschool - de kweekschool - kweekschoolonderwijs.


Wat de leerlingen op de kweekschool leerden.lesrooster

Voorbeeld van een zaterdag lesrooster uit 1939

lesrooster Een lesrooster op zaterdag uit 1939 - Let ook op welke vakken er vermeld zijn

Het opleidingsonderwijs

De leerlingen op de kweekschool maakten lange dagen, ook 's zaterdags om lessen in veel vakken te volgen. De lessen waren nogal theoretisch van aard. Als vakdidactiek al aan de orde kwam, dan niet in de vaklessen, maar in de pedagogieklessen. Vakleerkrachten hoefden geen ervaring in het lageronderwijs te hebben en wisten nauwelijks iets of van de lagere school praktijk. Het belangrijke onderwijsdoel 'kinderen gehoorzaamheid bij te brengen' werd wel duidelijk.

Meer over vakken, inhoud en doelen in het kweekschoolonderwijs met persoonlijke ervaringen van een HKS- oudleerling,
klik op vakken en inhoud ven lessen op de HKS. 

Foto's van leraren, klassegroepen, reisjes...

Fotogalerijen - groepsfoto's - uitjeslesrooster

Jaarlijkse paddestoelendag

lesrooster Leerlingen op de jaarlijkse paddestoelendag - rond 1930

lesrooster

Leraren op de Vecht

lesrooster Lerarenuitje op de Vecht
Voor het bekijken van de foto's, klik op fotogalerij.