Maatschappelijke ontwrichting in 1944-1945


 


Het leven werd steeds meer moeilijker

Maatschappelijk leven in 1944 - 1945 werd heel moeilijkStation Bloemendaal

Station Bloemendaal

Station Bloemendaal Voorbeeld van zoals een spoorstation erbij lag

Reizen was vrijwel onmogelijk
Het maatschappelijk leven werd steeds moeilijker aan het eind van de oorlog.
Zo kon je heel moeilijk of helemaal niet meer per trein reizen, vanwege de spoorwegstaking in september 1944 en omdat veel delen van het spoorwegnet onklaar raakten en niet meer gerepareerd werden.

De HKS was voor veel leerlingen onbereikbaar
Vooral voor de vele leerlingen die van buiten Amsterdam kwamen, zoals voor hen uit het Gooi.
En ook had de HKS leerlingen uit Haarlem en omstreken vanwege sluiting van de Christelijke Kweekschool te Haarlem.Oud leerling Jan Kieft, die in de oorlogsjaren in het Gooi woonde, vertelt over hoe moeilijk het was om naar school te reizen. Soms lukte het op een niet-normale manier.

(Opmerking: Kieft draagt een zonnebril tijdens het videointerview omdat hij zeer slechtziend is).

Mediatab: Oud-leerling Jan Kieft destijds wonende in het Gooi, vertelt...Geduld aub....

... nog niet alle video's en foto's op deze pagina zijn geladen

 

 

Leerlingen moesten thuis studeren

Het onderwijs in het schooljaar 1944 - 1945


1945-examengroep

Examengroep 1945

1945-examengroep De examengroep die geen examen hoefde te doen - zomer 1945

Normaal geregeld onderwijs was niet langer mogelijk in de laatste oorlogsmaanden
Vanwege de boven vermelde ontwrichtingen konden geen lessen meer gegeven worden. De leerlingen werd meegedeeld, de stof zelf maar thuis te bestuderen.
Taken Studietaken werden per brief aan hen doorgegeven.
Er werd nog wel van uitgegaan dat er examens konden worden afgelegd. Maar uiteindelijk zijn er in 1945 toch geen examens afgenomen en kregen de leerlingen de akte uitgereikt zonder een reëel examen af te leggen.


 

 

Bevrijding

 

De bevrijding in mei 1945

Churchill in Amsterdam

Churchill onthaald in Amsterdam

Churchill in Amsterdam Churchill onthaald in Amsterdam - 'Viva-Churchill'

Overal feest.
De bevrijding werd overal in Nederland uitbundig gevierd, ook in Amsterdam.
Montgomery, Eisenhower en Churchill kwamen op bezoek en werden groots onthaald.

Voor krantenfoto's en een film van de vreugde in Amsterdam rond de bevrijding,
klik op Amsterdam in feeststemming.


 


Land nog lang verwoest

Situatie van het verwoeste Nederland in 1945 na de oorlog

Leerlingen op 'werk-vakantie'

Na de bevrijding bleef het hele maatschappelijke leven nog lange tijd ontwricht. Bruggen waren verwoest, spoorwegen waren onbruikbaar. Mede omdat veel mensen de bielzen in de oorlog hadden opgestookt in de hongerwinter.
Een aantal leerlingen van de HKS ging naar het platteland om aan te sterken en ook om bij de oogst te helpen.
Ze werden met binnenvaartschepen naar het Oosten des lands gebracht en daar verder met een convooi Canadese vrachtauto's naar diverse bestemmingen op het platte land.

 

Rijksbijdrage voor de HKS

De HKS wordt weer gesubsidieerd

De Hervormde Kweekschool kreeg in 1946 weer rijksbijdrage. Daarmee kon ook de schuld aan de Hervormde Kerk worden afgelost. De kerk had de HKS financiële middelen voorgeschoten, toen na het stopzetten van de rijksbijdrage door de Duitsgezinde overheid in de oorlog, de HKS dreigde opgeheven te worden.