Beginjaren 70 - Organisatorische ontwikkelingen - Bezetting

1970 - 1976
Organisatie van de HPAHet eerste direktie-driemanschap 1970-1974

De tijd van de direktie-driemanschappen

Het eerste driemanschap van 1970 tot 1974


Wim de Haas

W. de Haas

Wim de Haas Alg.directeur Wim de Haas


W.van der Horst

W. van der Horst

W.van der Horst Dir. beroepsopleiding Wim van der Horst


G. Dull

E.G. Dull

G. Dull Dir. havotop Guus Dull

Een drietal docenten nam in 1970 gezamenlijk het directeurschap over van Minnema Minnema.

Dit zogeheten 'eerste driemanschap' bestond uit docent pedagogiek Wim de Haas als algemeen directeur, docent nederlands Wim van der Horst als directeur van de beroepsopleiding en docent natuurkunde Guus Dull als directeur van de havo-top.
Deze terreinafbakening was niet scherp, want van meet af aan was duidelijk dat de leden van het 'driemanschap' dikwijls voor elkaar zouden moeten inspringen. Dat gebeurde vaak en leverde geen problemen op.Geduld aub....

... nog niet alle video's en foto's op deze pagina zijn geladen
Organisatie HPA

De organisatiestructuur van de HPA - Akademieraad en sekties centraal

HPA organisatiestructuur

Organisatiestructuur van de HPA

HPA organisatiestructuurOrganisatiestructuur van de HPADe Akademieraad en de vaksekties zijn organen waarin de groep personeelsleden en die van studenten evenveel stemrecht hadden. Er werd per meerderheid van stemmen besloten. Studenten hadden dus evenveel stemrecht als het personeel, inclusief directie.

In het organisatieschema ontbreekt het Bestuur als 'Bevoegd Gezag', dat formeel juridisch nog de macht over het instituut had, maar begin 1970er jaren op de achtergrond bleef. een rol speelde .
Voor meer informatie over de bevoegheden van het Bevoegd Gezag, de direktie, de studenten- en docenten-raad, zie organen deel 1.
Zie organen deel 2 organen deel 2.
voor meer informatie over de akademieraad, de sekties en de arbitrageraad.

In het organisatieschema ontbreekt het Bestuur als 'Bevoegd Gezag', dat toch nog wel degelijk op de achtergrond een rol speelde.
Het Bevoegd Gezag bleef zijn eigen leden kiezen. Wel kon een commissie vanuit de HPA nieuwe bestuursleden voordragen. Dit vond het Bestuur een behoorlijke stap naar verdere democratisering.


AR in gemoedelijke
en werkzame sfeer
De Akademieraad

De Akademieraad

De Akademieraad De Akademieraad in vergadering bijeen

De akademieraad, die eind jaren 60 werd opgericht, functioneerde tot eind 1975 in een relatief gemoedelijke sfeer. Studenten en docenten werkten goed samen, wat ook voor de vaksecties gold. In 1976 echter ontstonden conflicten. Verder op deze pagina meer over het conflictjaar 1976. .
Oud-docente Aaltje Knoop Aaltje Knoop en oud-student Hans Keissen Hans Keissen vertellen...

Akademieraadvergadering

'Akademieraadvergadering'

Akademieraadvergadering 'Akademieraadvergadering'

spotprent

spotprent

spotprent spotprent
Oud-docente Aaltje Knoop vertelt ...
Hans Keissen was student aan de HPA van 1970 tot 1973Aaltje Knoop:
Op elke laatste docentenvergadering van het jaar, wees docent Bob van Tent op de brandgevaarlijkheid van het het gebouw.

Mediatabs: De Akademieraad: spotprenten; herinneringen van Aaltje Knoop en Hans Keissen

De typemachine
De stencilmachine

Onderwijsondersteuning - Technische faciliteiten


Anneke Terpstra

Secretaresse Anneke Terpstra

Anneke Terpstra Secretaresse Anneke Terpstra


VanZwol

Van Zwol

VanZwol Van Zwol


Stencilapparaat

Kalkman bij het stencilapparaat

Stencilapparaat Kalkman bij het stencilapparaat

De Akademieraad, vaksektievergaderingen en andere organen zouden niet kunnen functioneren zonder de stencils die in grote hoeveelheden werden geproduceerd.
Conciërge Van Zwol en amanuensis Kalkman waren vaak bezig met de stencilmachine.

Secretaresse Anneke Terpstra was in feite ook telefoniste en administrateur. Zij regelde veel zaken en typte dagelijks vele brieven op de typemachine.

Ruud Kruse, oud-docent lichamelijke opvoeding over secretaresse Anneke Terpstra.

Anneke kwam in 1970 op de HPA.

Mediatabs: Oud-docent lichamelijke opvoeding Ruud Kruse over Anneke Terpstra 

Wijdingen en midweekbijeenkomsten

Incusief maatschappijkritiek

Identiteit van de HPA - Vieringen en midweekbijeenkomsten

De christelijke identiteit kreeg vorm in Kerst- en Paaswijdingen en wekelijks in de zogeheten midweekbijeenkomst. Het vak godsdienst was belangrijk voor het mogen geven van bijbels onderwijs op een christelijke school, want hiervoor diende met het godsdienstdiploma te halen.
In de wekelijkse midweekbijeenkomst werd langzamerhand steeds meer plaats ingeruimd voor allerlei levensbeschouwelijke en maatschappelijke kwesties. Daarbij werden ook mensen van buiten de school uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld een non vertelde over yoga en wat haar bewoog in het leven; de directeur van het IVN -Instituut voor Natuurbeschermingseducatie- sprak over de 'ecologische mens'. In de eerste jaren tot 1974 werden deze midweekbijeenkomsten goed bezocht.
Protesten tegen de oorlog in Vietnam nam een belangrijke plaats in bij vieringen.
Op 18 en 19 januari 1973 werd op de HPA gelegenheid gegeven voor het meedoen aan 'anti-Vietnamoorlog' demonstraties.
In de loop van de jaren 70, werden de midweekbijeenkomsten steeds minder bezocht, maar het bleef wel bestaan, meer als discussieforum over allerlei zaken, waaronder ook democratisering.
In de mediatabs herinneringen van een oud-docente en een oud-student over de vieringen die Che Guevara als zijn idool had.....


 


Oud-docente Aaltje Knoop over de Paaswijding. van 1970, die in het gymnastieklokaal werd gehouden.Oud-student Hans Keissen (1970-1973) over de midweekbijeenkomsten en over de alternatieve Kerstviering van 1972, in de tijd van de bombardementen op Vietnam door de Verenigde Staten.

Voor informatie over de oorlog in Vietnam, zie Wikipediapagina 'Vietnamoorlog'


 

Oud-student Hans Keissen over wat hij destijds dacht.
Hij wilde wel revolutie, maar wist niet hoe.

Che Guevara was zijn idool.

Mediatabs: Oud-docente Aaltje Knoop over Paaswijding 1970 - Oud-student Hans Keissen over alternatieve kerst en revolutie

Studentenleven

Het studentenleven in de 'soos', Eik en Linde, het Praathuis


kantine

'De soos' met mevrouw Smit

kantine In 'de soos' - de kantine - was het sfeervol
Mevrouw Smit werkte hier van 1954 tot 1977


Eik en Linde

Café aan de overkant: Eik en Linde

Eik-en-Linde Café aan de overkant: Eik en Linde

Als studenten niet zich (meer) in het leslokaal bevonden, kon je hen meestal vinden in de 'soos', op de bovenverdieping, in het 'Praathuis', in de garderobe op de eerste verdieping, maar ook vaak de overkant van de straat aan in café 'Eik en Linde', waar trouwens ook wel docenten kwamen.
Beluister het verhaal van een oud-student over het 'leven als student' (1970-1973)...


Mediatabs: Oud-student Hans Keissen over het studentenleven

Sportdagen
Skiweken
Zeilweken

Sportevenementen

1971-sportdag

Sportdag in 1971

1971-sportdag Sportdag in 1971
Jan Kieft (gedeeltelijk te zien), Bart Musters, Piet Mantel,
Wim de Haas en IJsbrand van der MolenBinnen- en buitensportdagen werden elk jaar gehouden.
Aan sporttoernooien namen HPA - teams deel. Vaak ook met succes, zoals het winnen van dameshonkbalteam in 1974 en ook in dat jaar het bereiken van de finale in de scholencompetitie door het honkbalteam.

Voor foto's, zie de fotogalerij sportevenementen....

 Het tweede driemanschap van 1974-1976

Het tweede driemanschap van 1974 tot 1976


Het tweede driemanschap

Het tweede driemanschap

Het tweede driemanschap Het tweede driemanschap getekend door student Peter Bettinger
Van links naar rechts: John van 't Hoff, Harry Schram en Wim van der Horst


Omdat Wim de Haas een betrekking kreeg aan de Vrije Universiteit, viel het eerste driemanschap uiteen.
Het tweede driemanschap werd gevormd door Wim van der Horst, die ook in het eerste driemanschap zat en door twee mensen van buiten de HPA, Harry Schram en John van 't Hoff, die naast hun directeurschap ook pedagogieklessen gaven.
De functieverdeling was als volgt: Harry Schram algemeen directeur, Wim van der Horst eerste adjunctdirecteur en verantwoordelijk voor de beroepsopleiding en John van 't Hoff tweede adjunctdirecteur voor de havo-top.Directeur Schram

Harry Schram algemeen directeur in het driemanschap


HarrySchram-dir

Harry Schram

HarrySchram-dir Algemeen directeur Harry Schram

Harry Schram had een kweekschooldiploma en heeft ondermeer lesgegeven op de Werkplaats van Kees Boeke en aan de Sociale Academies ‘De Nijenburg’. Hij heeft schoolmuziek aan het Utrechts conservatorium en andragologie aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd.
Om te horen waarom hij solliciteerde naar het directeurschap van de HPA en hoe de sollicitatie verliep, zie de mediatab 'Sollicitatie Schram'....

 

Harry Schram vertelt over zijn sollicitatie naar direkteurschap van de HPA.

Mediatabs: Schram over zijn sollicitatie 

Diepgaande conflicten binnen de akademie

Conflicten in het driemanschap en controversen binnen de school


Spotprent

Spotprent

Spotprent Spotprent uit: 'Waar gaat het om?'

Het bleek al gauw dat binnen het tweede driemanschap er verschillen van inzicht waren, die allengs dieper werden. Van 't Hoff was voorstander van een sterk linkse politisering van het onderwijs en nog grotere inspraak. Hetgeen niet strookte met de ideeën van Schram en Van der Horst. Ook binnen de HPA bevolking ontstond deze tweedeling. De voormalige samenwerking in de akademieraad en andere organen maakte plaats voor een sfeer van onderlinge strijd tussen twee kampen. De onderlinge verstandhouding en samenwerking binnen het tweede driemanschap was verdwenen en er ontstonden al gauw ernstige problemen tussen John van 't Hoff enerzijds en Harry Schram en Wim van der Horst anderzijds. Binnen de school ontstonden er een vrij grote groep van studenten die achter Van 't Hoff stonden. Geschiedenisdocente Petra Herweijer sloot zich ook hier bij aan. De HPA was hopeloos verdeeld in elkaar bestrijdende kampen.
Mediatabs: Schram, Mantel', Kruse en Woortman geven hun lezingen van de conflicten ....Harry Schram vertelt over de falende samenwerking binnen het tweede driemanschap.Piet Mantel, destijds voorzitter van de akademieraad vertelt over John van 't Hoff en Petra Herweijer.


Ruud Kruse, docent lichamelijke opvoeding, over de periode van het tweede driemanschap en de directie daarna.
Ruud ervaarde deze tijd als heel vervelend. Er waren veel conflicten. Er waren twee kampen, die tegenover elkaar stonden. Ruud greep in toen het gevolgen kreeg voor rechtsposities van docenten.
Met de bezetting had Ruud niet veel moeite. Het hoorde bij de tijd.Rob Woortman, oud-docent nederlands over de activistische studenten.

Mediatabs: Oud-directeur en oud-docenten over de conflictueuze sfeerDe HPA bezet

De bezetting van het HPA gebouw in april 1976


1976-bezetting-hpa

HPA gebouw bezet

1976-bezetting-hpa HPA gebouw bezet - april 1976

De sterk gepolariseerde conflicten escaleerden snel in 1976. Een groep van zo'n 70 studenten, directeur John van 't Hoff en docente Petra Herweijer bezetten op zondagavond 4 april 1976 het akademiegebouw.
Het bezetterscollectief, zoals ze zicht noemden stelden enkele eisen, te lezen in het later uitgegeven stuk "Waar gaat het om?" "Waar gaat het om?" De bezetting werd vrij nauwkeurig georganiseerd. georganiseerd.. Een brief met eisen werd aan het bestuur verstuurd door het bezetterscollectief. Een brief met eisen aan het bestuur werd op 5 april verstuurd.
Mediatabs: herinneringen aan de bezetting van enkele docenten, een studente en van directeur Schram ...


Piet Mantel, voorzitter van de akademieraad vertelt over zijn ervaring toen het gebouw bezet was.


Roel Kingma over toen hij 's maandagochtends aankwam bij de bezette akademie.


Oud-directeur Harry Schram over de bezetting.


Ineke Lobbes, studente HPA in de tijd van de bezetting, over de studenten die de bezettingsactie uitvoerden.


Artikel in de Volkskrant

Mediatabs: Piet Mantel, Roel Kingma, Harry Schram en studente Ineke Lobbes over de bezetting
Bezetter McDaniel over
de escalatie van het conflictKweekschoolcahier

Kweekschoolcahier

Kweekschoolcahier 'Verwording van een bestuursstruktuur',
geschreven door Olaf Mc-Daniël

Student Olaf Mc-Daniël heeft in het door de HPA later uitgegeven "Kweekschoolcahier No 6" getiteld " De verwording van een bestuursstruktuur" uitvoerig geschreven over de verwikkelingen vóór de komende bezetting  van het HPA gebouw. Olaf was zelf later één van de bezetters.

Enkele gedeeltes, die betrekking hebben op de tijd vlak voor de bezetting:


Begin 1976


Akademieraadvergadering over
collegialiteitsmodel van de direktiestruktuur


De moties van de Akademieraad van 5 maart 1976


Spanning rond ultimatum


Akademieraad die omstreden is. De bezetting volgt daarop

Mediatabs: Mc-Daniël over verwikkelingen die tot de bezetting leidden
Nasleep van de bezetting

Einde en nasleep van de bezettingGeorgePodt-terug

GeorgePodt terug

GeorgePodt-terug Spandoek 'GeorgePodt terug'

Blomberg, de voorzitter van het bestuur wilde géén der eisen van het bezetterscollectief inwilligen en ook niet met de bezetters spreken. Na twee dagen liep de bezetting ten einde.
De docenten John van 't Hoff en Petra Herweijer werden voor onbepaalde tijd geschorst en acht studenten voor drie dagen. Naderhand besloot het bestuur de student George Podt, één van de studentleiders in het bezetterscollectief van de akademie te verwijderen.
De rechter oordeelde echter dat dit ten onrechte was en zo kwam George Podt als student weer terug op de HPA. Een commissie van beroep oordeelde dat de geschorste docenten terug moesten komen. John van 't Hoff nam in 1977 zelf ontslag.
Mediatabs: Oud-directeur Schram over de nasleep. Kingma over hoe hij docent geschiedenis werd en Kramer over de lessen na de bezetting.Oud-directeur Schram over de nasleep van de bezetting.


uit dagblad TrouwDe geschiedenisdocent aan de havo-top Goedhart overleed begin 1976. Directeur Van der Horst belde Roel Kingma om de havo-leerlingen geschiedenis te gaan geven. Voor de examenklassen was dit van groot belang.
Roel Kingma vertelt hierover en hoe hij naderhand ook aan de beroepsopleiding geschiedenis ging geven.  Kingma was trouwens oud-leerling van de HKS, de voorloper van de HPA.Mario Kramer kwam als nieuwe docent  1 dag na de bezetting.
Hij was zelf oud-leerling in de beginjaren 60.

Bij de les was slechts één leerling aanwezig. De anderen waren uit protest afwezig.

Hoe zijn relatie met studenten verder verliep wordt door Matio vertelt..

Mediatabs: Over de nasleep van de bezetting en Kingma docent aan de HPA
Einde driemanschap

Einde van het driemanschap - Nieuwe directie gevormd door Harry Schram en Guus Dull

De gebeurtenissen rond de bezetting luidde ook het eind van het driemanschap in. John van 't Hoff kwam niet terug als directeur en Wim van der Horst gaf te kennen niet meer als directeur te willen functioneren.
De directie werd hierna gevormd door Harry Schram en natuurkunde docent, Guus Dull, die de havo-top onder zijn hoede kreeg.