Organisatorische ontwikkelingen - periode 1945 tot 1960

 

Situatie in 1945-1950

Hoe de situatie op de HKS na de oorlog was

Met ingang van het schooljaar 1945-1946, dus na de zomer van 1945 konden de leerlingen weer naar de school komen, hoewel soms nog met veel moeite. Het onderwijs van de opleiding kwam langzamerhand weer op gang.

Ervaringen van oud-leerling Jan Kieft
In de mediatabs videofragmenten waarin oud-leerling Jan Kieft het over de HKS rond 1945 heeft en over zijn eerste baan als meester op een lagere school.Hoewel het verhaal van Jan Kieft wel heel specifiek betrekking heeft op zijn ziekte toen hij leerling aan de HKS was, tekent zijn verhaal ook heel goed hoe directeur Van Hulst leerlingen indien nodig steun verleende.


(Opmerking. Jan draagt een zonnebril, omdat hij zeer slechtziend is.)Jan komt na zijn ziekte weer op school terecht in zijn examenjaar.

Hij vertelt dat hij maar één ochtend heeft gekweekt.


(Opmerking. Jan draagt een zonnebril, omdat hij zeer slechtziend is.)


Jan vond het heel zwaar in het begin als meester in een school te Doornspijk.


(Opmerking. Jan draagt een zonnebril, omdat hij zeer slechtziend is.)

Mediatabs: Oud-leerling Jan Kieft vertelt over zijn schooltijd en over zijn eerste baan als meester
Geduld aub....

... nog niet alle video's en foto's op deze pagina zijn geladen


De HKS had een goede naam


1949 klassefoto

Klassefoto uit 1949

1949 klassefoto Klassefoto uit 1949

De HKS komt tot bloei - Sterke toename van het aantal leerlingen

Veel jongeren wilden studeren aan de Hervormde Kweekschool.
In de mediatab 'Toename aantal leerlingen' vertelt de toenmalige directeur Van Hulst hierover.Van Hulst, toenmalig directeur vertelt over de toename van het aantal leerlingen en de redenen ervan.

Mediatab: Van Hulst over de toename na de oorlog van het aantal leerlingen
De jaren 50 onder directeur Van Hulst

De HKS in de jaren 50 onder leiding van Van Hulst


Directeur Van Hulst

Directeur Van Hulst

Directeur Van Hulst

Van Hulst directeur van de HKS van 1942 tot 1960
In de jaren 50 'kon er veel' op school, zo richtten leerlingen zelf hun lokaal in en organiseerden zij zelfstandig allerlei activiteiten. Van Hulst stelde echter ook strenge regels in, zoals het 'niet-roken' gebod. Hiermee was hij 'zijn tijd ver vooruit'.
In de mediatab 'Niet-roken' in hieronder vertelt Van Hulst hierover. Oud-leerling Jan Kieft vertelt in de mediatab 'Ochtend- begroeting' dat directeur Van Hulst altijd nadrukkelijk aanwezig was in de school.Van Hulst vertelt...

Bij groter worden van de school moesten ordemaatregelen strakker worden.

Zo goldt een rook-verbod in de school.Oud-leerling Jan Kieft vertelt...

Elke ochtend moesten wij leerlingen de directeur begroeten, vooraleer naar de lessen te mogen gaan.
'Minnema' die genoemd wordt was directeur na Van Hulst. Hij volgde Van Hulst op in 1960.

Concierge Verwoerd

Conciërge Verwoerd

Concierge Verwoerd Conciërge Verwoerd


De conciërge Verwoerd rond 1950
De conciërge was in die tijd een soort uitvoerder van de directie.
Hij moest er ondermeer voor zorgen dat er niet gerookt werd door de leerlingen.

1951-klassefoto

Klassefoto 1951
klik voor vergroting

1951-klassefoto Klassefoto 1951

 
Klassefoto uit 1951
Wim van der Horst(helemaal links in de 2e rij, met bril) is de auteur van "De Grond waarop we stonden', een boek over de geschiedenis van de HKS - HPA, dat één van de belangrijkste bronnen van deze site is. Hij was leerling in 1951. Later werd hij docent nederlands aan de HKS en HPA van 1961 tot 1984.

Mediatabs: Annecdotes over de leiding van de directeur - De conciërge als 'verlengstuk' van de directie

Groei HKS - Verbouwing

Grondige verbouwing in 1953

In de jaren 50 groeide de HKS sterk, waardoor een verbouwing van het gebouw nodig was.
Voor het bekijken van de foto's, klik op foto's van de verbouwing.
Ook leerlingen uit lagere economische klassen

Identiteit en sociale milieu van de leerlingen

De godsdienstige identiteit van de leerlingen verschilde van die van vóór de oorlog, als gevolg van de voortschrijdende ontkerkeling in Nederland.
En kwamen er steeds meer leerlingen uit de midden- en lagere klassen van de samenleving. De kweekschool was namelijk betaalbaar voor hen en bovendien was een mulo-diploma voldoende om toegelaten te worden.
In de mediatabs verhalen van oud-directeur en van twee oud-leerlingen...Van Hulst vertelt...

over de gewijzigde identiteit van leerlingen, vooral als gevolg van de voortgaande ontkerkelijking van de samenleving.

Wel wilden velen toch meer weten over de christelijke achtergrond van de nederlandse cultuur.


Bert Cornelis, HKS-leerling van 1959 tot 1964, vertelt hoe hij op de kweekschool terechtkwam. Doorslaggevend was dat zijn ouders de kweekschool wel kon betalen, in tegenstelling tot een andere opleiding.

'Universiteit voor de kleine luyden' werd de kweekschool wel in die dagen genoemd. Ook omdat je met een MULO-diploma er terecht kon. De MULO, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, was een schoolvorm, die min of meer te vergelijken is met het tegenwoordige 'VMBO'. In de kweekschoolwet van 1952 was dit geregeld.
Voor meer informatie over deze wet en haar consequenties,
klik op kweekschoolwet van Rutten in 1952.Mario Kramer, oud-leerling van de HKS, groeide op in de Kinkerbuurt, een amsterdamse volksbuurt.
Naar de kweekschool gaan, betekende voor hem de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

Mediatabs: Andere identiteit leerlingen - Ook leerlingen uit midden- en lagere klasse 

Afscheid van Van Hulst

Terugblik op de kweekschool

Afscheid van Van Hulst in 1960


afscheid-VanHulst

Afscheid Van Hulst

afscheid-VanHulst Groep docenten - jaren 50

Op 20 oktober 1960 nam J.W.van Hulst afscheid van de Hervormde Kweekschool. Hij was van 1925 tot 1929 er leerling van, als docent van 1938 tot 1960, waarvan de jaren 1942 tot 1960 ook als directeur. In 1960 werd hij tot hoogleraar pedagogiek aan de Vrije Universiteit benoemd en volgde daarmee prof. J.Waterink op.
In de mediatabs Van Hulst over zijn opvolging en een terugblik op de kweekschool.Van Hulst vertelt...

Het bestuur van de HKS ging op democratische wijze te werk om een nieuwe directeur te vinden en vroeg aan de 45 docenten of zij iemand onder hen als directeur zouden wensen en zo ja, wie dan.Van Hulst blikt in 2009 terug op zijn tijd als leerling, als docent en als directeur van de kweekschool.

Persoonlijke vorming op de kweekschool is allerbelangrijkst.

 

Mediatabs: Van Hulst over zijn opvolging en over de kweekschool


Loopbaan Van Hulst

Loopbaan van Van Hulst

Naast zijn hoogleraarschap na 1960 zat Van Hulst ook in de politiek. Zo was hij lid van de Eerste Kamer.
Voor een overzicht van de loopbaan van Van Hulst, klik op Wikipediapagina 'Johan van Hulst'.