COK 1956 - 1985
Algemeen
Periode vanaf 1956

1956: de wet op het kleuteronderwijs


Min O & W Jo Cals

'Opleidingsschool voor kleuterleidsters' werd de nieuwe naam van de 'vormschool', tengevolge van de wet op het kleuteronderwijs van min. Cals.
De school werd een erkende en door het rijk gesubsidieerde school.
Van avondschool veranderde zij in een dagopleiding, de eerste twee jaar leidde op voor akte A en de laatste twee jaar via avondcursussen tot akte B.

Voor de gevolgen voor het onderwijs van de COK zie pagina 'Onderwijs vanaf 1956'

De jaren zestig

In deze jaren wendde de nu dagopleiding aan de nieuwe officiële status.
Het onderwijs maakte veranderingen door, zie daarvoor pagina 'Onderwijs vanaf 1956'

xx
dir Wijmans
xx
Conciërge Verbruggen en Mw Masereeuw

Van 1961 tot 1970 was Wijmans directeur.

Na jaren van inwoning op de Keizersgracht, verplaatst de opleiding zich naar de Jan van Eyckstraat 47. Een redelijke huisvesting maar het blijft inwoning.

 

 

xx
Docentenvergadering in 1961
xx
Groep uit de zestiger jaren
De gang van zaken op de COK werd bepaald door de docentenvergadering en de directie met op de achtergrond het bestuur.  

 

Op IJsselstraat 48 - een eigen gebouw!

xx
Krantenartikel over de opening

In 1966 kreeg de COK een eigen gebouw, gelegen in de IJsselstraat.

Dat was een feest waard. Gedurende tientallen jaren was naar een eigen gebouw gestreefd.

   
xx
Groepsfoto bij de opening
xx
Lokaal pedagogiek
xx
In de aula
 

 

De jaren 70

De sfeer op de COK werd over het algemeen als goed, zorgzaam en gezellig ervaren.
De maatschappij was wel aan het veranderen en dat was ook op de COK merkbaar.
Bijvoorbeeld de veranderende kijk op de Bijbel, is die 'van kaft tot kaft waar?'.
Op de COK ontstond een escalerend conflict over het godsdienstonderwijs. 'Hoe lees ik de Bijbel' was een terugkerend onderwerp.
Democratisering kwam heel langzaam op. De leerlingen gaven voornamelijk hun meningen over van alles weer in het min of meer kritische blad 'De Feeks'.

De sfeer

De sfeer werd als gezellig ervaren. Het was een 'meisjesschool', docenten spraken vaak van 'de meisjes'.
'Zorgzaamheid' was een kenmerk. Werkweken werden als belangrijk voor de ontwikkeling gezien. Sommige meisjes moesten er wel toe aangezet worden. Maar wat te doen als de meisjes ook naar de kroeg gingen?

 • Wieke Bosch over de sfeer
 • Bert Cornelis over de sfeer
 • Werkweek en de kroeg
 • Sluiten

Wieke Bosch vertelt hoe zij de sfeer vond toen zij aantrad als methodiek-didactiek docente in 1973

De 'meisjes' werden in het gareel gehouden en kregen meestal te horen van 'zo doen we dat'.

Verder vertelt zij over het 'uien rooien' door 1e jaars en over wadlopen.

Bert Cornelis docent bewegingsonderwijs en maatschappijleer op de PCOK vanaf 1975 (?)

Hij gaf daarvoor gymnastiek op een mavo.

Over de sfeer die hij op de COK aantrof vertelt hij geanimeerd.

 

Bert Cornelis, docent bewegingsonderwijs vertelt over een werkweek.

 

 

De 'meisjes' gingen 's avonds naar de kroeg.....

 

Twee docenten die begin jaren 70 op de COK kwamen werken, vertellen over de sfeer die zij aantroffen

Conflict over kerstfeestviering en godsdienstlessen

In de kerken kwamen er verschuivingen in de kijk op de Bijbel en op het geloof naar voren. Sommigen namen niet alles meer als vasstaand aan, maar stelden vragen over hoe de Bijbel te interpreteren. Bijvoorbeeld vond de schepping in zes aardse dagen plaats? De evolutietheorie kwam ook in de kerkelijke wereld binnen en er werd zwaar over gediscussieerd.

De godsdienstdocent van de COK hield in zijn lessen gesprekken met de leerlingen over het geloof en wat dat betekent voor hen, in plaats van alleen maar te doceren wat ze als vaststaand moesten geloven. Er rees een conflict over wat hij in een les had gezegd en over een kerstfeestviering. Dit conflict escaleerde, waarbij ouders, docenten en het bestuur betrokken raakten.
De docent werd in 1975 ontslagen. Daarna hield de 'zaak' de opleiding nog wel bezig.
In 1980 verscheen 'hoe lees ik de Bijbel?' in het kader van het schoolpastoraat.
Er werden ook meer sociale onderwerpen in vieringen aan de orde gesteld.
Zo was Amnesty International het thema van de paasviering in 1984.

 • Wieke Bosch
 • Escalatie van het conflict
 • Reacties op ontslag docent
 • Schoolpastoraat
 • Sluiten

 

Wieke Bosch, methodiek-didactiek docente, vanaf 1973 over het godsdienstconflict, begin jaren 70

Meer over het conflict, de escalatie ervan die leidde tot het ontslag van de godsdienstdocent en de reacties daar weer op, zie de andere tabs...

 

Brieven van ouders met klachten over het gegeven godsdienstonderwijs.
Er kwamen bij het bestuur brieven van enkele ouders binnen, waarin geklaagd werd over de godsdienstdocent. Ondermeer over dat hij tegen de leerlingen zei, dat zij het geloofspatroon van hun ouders niet moeten overnemen, zonder het te integreren naar hun eigen geloofswereld. Dit werd als introcdinatie gezien. Ook een kerstfeestviering was niet in de haak. Ook binnen de docenten groeide er een kloof. Er werd over vergaderd, ook samen met het bestuur.
Het conflict escaleerde en leidde uiteindelijk tot ontslag van de godsdienstdocent.

Om meer hierover te lezen, argumenten en een weerwoord van de betrokken docent, lees het pdf-bestand 'Escalatie van het conflict over godsdienstonderwijs'

Op het ontslag van de godsdienstdocent kwamen er reacties van docenten en studenten.

De docenten schreven aan het bestuur dat zij het unaniem oneens waren met de gevolgde procedure en dat de meerderheid het niet eens was met de beslissing van ontslag.
Ook leerlingen uit diverse klassen spraken hun teleurstelling uit over het ontslag en meldden dat zij veel aan de lessen godsdienst hebben gehad.
Opmerkelijk is de protestbrief van enkele leerlingen die dochters waren van ouders, die juist geklaagd hadden over de godsdienstdocent. Deze leerlingen vonden het ontslag onterecht!

Om meer hierover te lezen, klik op 'Reacties op... ', hier rechts weergegeven.


Eerste gedeeltje uit het stuk van het schoolpastoraat
In 1980 werd "Hoe lees ik de Bijbel?" opgesteld.
Hierin wordt gesteld dat Bijbel en wetenschap geen tegenstelling is.

Klik links om het eerste gedeelte te lezen.
Over het godsdienstconflict dat escaleerde tot ontslag en reacties daarop - Stuk 'hoe lees ik de Bijbel?'

Democratisering - Leerlingenkracht 'De Feeks'

xx
Leerlingenkrant

In de jaren zeventig kwam op de COK inspraak van leerlingen voorzichtig op gang.

De directie van de COK, overigerns samen met de andere Amsterdamse opleidingen waren beducht voor de democratiseringsgolf. Met name vreesden zij voor ontstane situaties op sociale akademies. Zij vroegen om advies aan het ministerie over "hoe zij de juiste koers kunnen varen op de woelige democratiserings zee".

De COK-leerlingen gaven hum meningen over de gang van zaken op school weer in het blad 'De Feeks'.  Toch kwam ook de democratisering op de COK. In 1981 werd een akademieraad ingesteld. zie de tabs...

 • Bert Cornelis over inspraak van leerlingen
 • Stukjes uit 'De Feeks'
 • Akademieraad
 • Sluiten

Bert Cornelis, docent bewegingsonderwijs over inspraak van leerlingen.

Hij herinnert zich het leerlingenblad 'De Feeks'

 

xx
Een stukje uit 'De Feeks'

Een stukje uit de schoolkrant 'De Feeks'
Ga met de muis over 'men fluistert' om het te lezen.

  Uit
'De Feeks'
xx
Uit 'De Feeks'

Een verhaal van een leerlinge uit klas 1b. In dit stuk wordt gespeeld met namen van docenten. Zo is de admiraal directeur Wijmans.

Ga met de muis over 'Het verhaal...'' om het te lezen.

 
xx  
xx

In 1981 werd de democratisering geformaliseerd.

Onder het bevoegd gezag stond de akademieraad, waarin vertegenwoordigers van diverse geledingen van leerlingen en docenten zitting hadden.

Ga me de muis over het schema om het vollediger te zien.

Over inspraak van leerlingen - Communicatieblad - Het 'kritische' leerlingenblad "De Feeks"

Protesten in de samenleving

In de jaren zeventig waren de burgers kritisch van aard. Men accepteerde overheidsbeleid niet zonder meer.
In 1976 werden bezuinigingen op het onderwijs aangekondigd. Hiertegen werd geprotesteerd.
Het aantal aanmeldingen voor de opleidingsinstituten liep terug. Mede als gevolg van de negatieve kijk van de media én de overheid op de werkgelegenheid in het onderwijs, was de mening van de onderwijswereld.
Wim Kok
, voorzitter van het FNV, de grootste vakbond voerde actie tegen afschaffing prijscompensatie in de lonen. Wim Kok werd later in 1994 mininster president van Nederland.
Tegen de toenemende toetsing in het onderwijs werd ook geprotesteerd. zie de tabs...

xx
Protest tegen bezuinigingen

Wim Kok, voorzitter FNV

Protest tegen centrale toetsing
Enkele voorbeelden van protesten

 

Op handen zijnde fusie

De aandacht werd eind zeventiger en begin tachtiger jaren steeds meer opgeëist voor de komende fusie met de pedagogische akademies.

Meer hierover op de pagina 'Fusie in zicht'

 

 

 

De PCOK vanaf 1956 © Disclaimer