De COK 100 jaar!

Viering in 1987 van jubileum
COK 100 jaar

COK 100 jaar - Reünie 4 april 1987

(fotoserie)

1 / 38
Boek: COK 100 jaar
2 / 38
De uitnodiging
3 / 38
Opening reünie door Wieke Bosch
4 / 38
Opspelden corsage
5 / 38
Opspelden corsage
6 / 38
Opspelden corsage
7 / 38
Opspelden corsage
8 / 38
G.Grolle en A.Broere
9 / 38
Oud-inspectrice van de Opleidingen
mw A. Stoll
10 / 38
Bert Cornelis en Wieke Bosch
11 / 38
Toespraak Wieke Bosch
12 / 38
twee poses
13 / 38
Toespraak bestuurslid Dienske
14 / 38
Toespraak directeur Gabe Wierda
15 / 38
Toespraak van een oud-inspecteur
Opleidingen voor Kleuterleidsters
16 / 38
Luisterend publiek
17 / 38
Het publiek
18 / 38
Mw Stoll omringd door oud-leerlingen
19 / 38
Edoka-klas met Bert Cornelis
20 / 38
Optreden Bert Cormelis
met Jan Tulp aan de piano
21 / 38
Mw Massereeuw, Mw Van Krimpen
en Mw De Bruin
22 / 38
23 / 38
24 / 38
Van Dam
25 / 38
26 / 38
27 / 38
28 / 38
Nine van Bockhove in het midden
29 / 38
30 / 38
Gert van Dijk en Wieke Bosch
31 / 38
32 / 38
Etentje voor
medewerkers 100 jaar COK
33 / 38
Tonja en Jos
34 / 38
35 / 38
Map van Krimpen, Gabe Wierda
36 / 38
37 / 38
Aan tafel
38 / 38
Koos Rusting en Wieke BoschViering PCOK 100 jaar © Disclaimer