De CPA 1970 - 1984
De CPA van 1970 tot 1984 - Overzicht

De CPA in de jaren 70


Directeur Bakker

De directeur in de jaren 70 was de heer Bakker.
Henk de Koning was adjunct-directeur.
In die jaren werden er nogal veel vergaderstukken, contactbrieven voor de praktijkscholen en eigen vervaardigd studiemateriaal gedrukt door Verharen.

Schoolkampen.
Studenten gingen elk studiejaar naar een kamp, waar vele activiteiten plaatsvonden.

Zie de tabs....

 • Bakker
 • Verharen
 • Age Waaksma over zijn komst op de CPA
 • Sluiten
 

Bakker was waarnemend directeur vanaf augustus 1971 en directeur van 1972 tot zijn pensioen op 1 september 1979.

Meneer Bakker was een warmvoelend directeur. Hij werd door zijn studenten als een vader beschouwd.
Al was hij erg gesteld op grapjes en gezelligheid, hij liet niet over zich lopen. Als hem iets niet beviel kon hij behoorlijk uitvaren. Zo moesten studenten de docenten niet tutoyeren maar 'meneer' voor de naam gebruiken.
Opmerkelijk was dat hij voortdurend psalm 133 liep te neuriën: "hoe goed het is, hoe heerlijk, in eendracht bij elkaar te wonen!".
(naar Trude de Bruin-Semplonus in "99 jaar GKS-CPA")

xx
Hr Verharen

Op de akademie werden nogal veel stencils uitgedeeld.
Het aantal vergaderstukken en lesmaterialen voor studenten werd steeds groter.Vanaf 1975 verscheen 'Kontakt' voor de oefen- en hospiteerscholen.

Er kwam een echte drukpers, waarover alleen Verharen de scepter zwaaide.

Later kwamen de kopieermachines.

 

Age Waaksma vertelt over hoe hij docent gymanstiek werd op de CPA.

Via via hoorde hij dat de CPA een gymnastiekdocent zochten.
Vooraleerst hij een gesprek met directeur Bakker en adjucnt-directeur Henk de Koning kreeg hij te maken met de conciërge de heer Dijkstra: "U wenst?".

In het gesprek werd niet over identiteit van de CPA gesproken.

 

Over de directeur, amanuensis Verharen en de kampweken

Het CPA onderwijs

In de jaren 70 kwamen er een aantal docenten op de CPA werken, die vernieuwingen in het onderwijs in hun vakgebied voorstonden. Ook participeerde de CPA in een enkele onderwijs experimenten. Het project Praktische Vorming werd opgezet die het opleidingsonderwijs vrij drastisch veranderde.

 • Kampen
 • Sluiten
xx
Vlaghijsen

Ook in de jaren 70 werden allerlei kampen georganiseerd.

In het eerste jaar: introductiekampen.
Een expressieweek in het tweede of derde jaar en een zaakvakkenweeek in het derde of tweede jaar.

Veel activiteiten vonden daarin plaats, bijvoorbeeld stokbrood bakken.

Fokko Schroten, docent bewegingsonderwijs schrijft in '99 jaar GKS-CPA' over zijn ervaringen met de kampweken.
Klik op 'de kampweken' om het lezen.

Allerlei kampen voor studenten werden georganiseerd

Ga voor het ondewijs op de CPA naar de pagina 'Onderwijs op de CPA in de jaren 1970 tot 1984'

Over de sfeer op de CPA

De sfeer op de CPA was gezellig.
Zeker toen het nog een vrij kleine school was en 'jong en oud' nog door elkaar zat, zo zegt Herman Olde.

Begin jaren 70 waren er nog ouderavonden op de CPA.

 • De sfeer
 • Ouderavond
 • Sluiten

Herman Olde, docent nederlands vertelt over de sfeer op de CPA.

 

 

Ad Voorbij, docent godsdienst- onderwijs vertelt over een ouderavond toen hij net docent was.

Ad werd door de politie opgepakt toen hij met het COC een krans wilde leggen.

(excuses voor het irritante bijgeluid in de video)

Herman Olde en Ad Voorbij aan het woord...

1979: Verhuizing van de Dintelstraat naar de Jan van Eijckstraat

xx
Dintelstraat

In 1979 werd afscheid genomen van het gebouw in de Dintelstraat, waarin de GKS 60 jaar lang gehuisvest was. Het was moeilijk afscheid te nemen, zoals van de zolder...
Zie Arntzen in: 'Daar, op zolder'.

Er werd verhuisd naar de Jan van Eijckstraat.


Jan van Eijckstraat

 

Akademisering en democratisering

Protest. De samenleving in de jaren 70 werd mondiger. Zo waren er demonstraties tegen plannen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Zo stuurden studenten, docenten en directie van de CPA in 1975 een protest aan Van Kemenade, minister van Onderwijs. Het had te maken met de toen komende wet op het basisonderwijs. De vernieuwingen die dit meebracht in het onderwijs werd wel over het algemeen als positief beschouwd, maar men zag dat er ook bezuinigingen op het onderwijs door het ministerie aan werden gekoppeld.

Democratisering. De akademie moet een volwaardig lid van het hbo worden, zo werd eind jaren 70 gesteld. En binnen het begrip 'akademie' hoort ook democratisering.
Er werden overlegorganen ingesteld tussen alle geledingen van de akademie, te weten het bestuur, directie, docenten, niet-docerend personeel en studenten. Iedere student moest een grote verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor de akademie.
Echter men realiseerde zich dat de meeste studenten daar geen ervaring mee hadden opgedaan in de vooropleiding.

Binnen de CPA werd daarom gekozen voor een model dat de eerstejaars werden ondersteund door de akademiegemeenschap, met name door ouderejaars studenten. In de loop van de studie nam deze ondersteuning af en nam de verantwoordelijkheid van de student toe.
Zie uitgebreidere informatie...

 
 • Over de akademieraad en het bestuur
 • Over de instroom van studenten
 • Sluiten

Age Waaksma, adjunct-directeur vertelt over de akademieraad.

Er zaten goede studenten in.
Het bestuur, met voorzitter Manenschijn en later Koetsier was 'mild'.

 

Age Waaksma, adjucnt-directeur over de instroom van studenten.

Veel studenten kwamen uit het Gooi, Amstelveen en Zaandam. Het waren niet al te kritische studenten. De HPA vonden ze te maatschappelijk.

 

Age Waaksma, adjunct-directeur over de akademieraad en de achtergrond van de studenten

xx xx

Afscheid Chris Arntzen, docent handvaardigheid

In 1982 werd afscheid genomen met een stranddag, een barbeque en met zang en cabaret.

Ga naar de pagina 'Chris Arntzen' waarop een fotogalerij van de afscheidsdag en over zijn kunstenaarschap na zijn pensionering....

Op weg naar fusie met de COK en de HPA

In de jaren 70 en begin jaren 80 werkten de COK- de Christelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters, de HPA - Hervormde Pedagogische Akademie met de CPA, allen van protestants-christelijke signatuur samen met de CPA aan een fusie, die in 1984 tot stand kwam in de PCPABO, die kort daarna omgedoopt werd tot ' Van Randwijkakademie' (VRA) werd genoemd.

In de aanloop tot de fusie, werd veel vergaderd over de organisatie en inhoud van het onderwijs.
Het fusiepad 'liep niet altijd over rozen'.

Over het proces en de ervaringen daarmee zijn beschreven in de VRA-deelsite onder 'Totstandkoming PcPabo'.

De adjunctdirecteuren Harry Nolles en Age Waaksma van de CPA vertrokken, vanwege de onzekere toekomst voor hen na de fusie.

 • Age Waaksma over fusievergaderingen
 • Fokko Schroten over vertrek CPA adjunctdirecteuren
 • Sluiten

Age Waaksma, adjunct-directeur over hoe het er soms aan toeging in vergaderingen, die over de komende fusie met de HPA en de COK gingen.

Directeur Henk de Koning sloeg wel eens met de vuist op tafel, als het over delegeren ging.
De HPA directeur Harry Schram kwam met zijn maatschappelijke insteek en had het over het Gelaat van Levinas en Gabe Wierda, de COK directeur waakte over zijn cok deel als een herder.

 

 

Fokko Schroten, docent bewegingsonderwijs, later roostermaker. In de VRA tijd adjunct-directeur.

In het videofragment vertelt hij over de onzekere toekomstige positie van de adjunctdirecteuren van de CPA: Age Waaksme en Harry Nolles. Die zelf de beslissing namen om vóór de fusie te vertrekken.

 

Over vergaderingen met fusiepartners - CPA adjunct-directeuren vertrokken

Fusie in 1984 - 99 jarig bestaan van de CPA

De CPA vormde, samen met de COK en de HPA de PCPABO, die in 1985 de 'Van Randwijk Akademie' werd genoemd. In 1984 vierde de CPA nog haar 99 jarig bestaan, waarbij Klaas Pijlman een afscheidslied schreef.

 

De CPA van 1970 tot 1984 - Overzicht © Disclaimer