De GKS van 1933 tot 1969
Historisch overzicht
De GKS van rond 1933 tot 1969

De GKS midden in de crisistijd, de Tweede Wereldoorlog, de jaren 50 en de jaren 60

 

De GKS in de Dintelstraat

De Gereformeerde Kweekschool was al in 1933 van de Keizersgracht naar een nieuw gebouw in de Dintelstraat verhuisd. Tot 1979 tot de volgende verhuizing naar de Jan van Eijkstraat was zij daar gehuisvesd. In 1979 werd een gedenkboek over de Dintelstraat nummer 60 uitgebracht, waarin verschillende ervaringen rond en in dit gebouw werden beschreven.
Opmerking: Onder de kop 'De jaren 60' verderop in deze pagina is meer te vinden in de reunistenwebsite 'dintelstraat60'.
In de tabs hieronder meer uit het gedenkboek...

  • Gebrandsch. ramen
  • De grond
  • Leerlinge over 1933
  • Sluiten
xx
Gebrandschilderde ramen

Henk de Koning, docent bewegingsonderwijs vanaf 1948, vanaf 1972 adjunct-directeur en van 1979 tot 1984 directeur van de CPA schrijft in het gedenkboekje "Dintelstraat60" over de gebranschilderde ramen.

 

Ga met de muis over het plaatje links om het vergroot te zien en klik op 'onze gebrandschildere ramen' om het stukje te lezen.

 

Joh F. Hanson, in 1958 benoemd aan de GKS schrijft in het gedenkboekje "Dintelstraat60" over de grond en omgeving waarop de 'Kweek' werd gebouwd. Klik op de afbeelding links.
J.M. van Rij-vd Schans, leerlinge van de GKS rond 1933 over de verhuizing naar het nieuwe gebouw en hoe zij dat ervaarde. Klik op de afbeeling links.
Gebrandschilderde ramen en stukjes uit het gedenkboek 'Dintelstraat60'
xx
Examenjaar 1939

Chris Arntzen, die later docent handenarbeid aan de GKS werd,  studeerde in 1939 af.
Ga met de muis over de foto - Chris staat helemaal rechtsachteraan op de foto.
Chris herinnert zich dat de godsdienstdocent al eind jaren 30 zei dat de Bijbel een door mensen geschreven boek was, maar wel onder goddelijke leiding.
Didactiek van de vakken werd niet gegeven, hoewel de docent natuurkunde heel veel praktische dingen deed, die je ook met kinderen kon doen.
Chris twijfelde of hij verder ging in wiskunde/rekenen of in tekenen. Het werd tekenen omdat in tekenen ook veel wiskunde zit.


Directeur De Fouw

Arie de Fouw was leraar duits en geschiedenis vanaf 1923. Hij promoveerde cum laude in de geschiedenis.
In 1939, toen Duitsland Polen binnenviel, gaf hij zes weken les in de Poolse geschiedenis, ondanks dat dit onderwerp niet in het programma was opgenomen.

Eind jaren 30 en in de Tweede Wereldoorlog was hij directeur van de GKS.

Zie voor meer een artikel over hem uit het gedenkboek "75 jaar GKS".

xx

xx

Duitslandreis in 1952

Ga me de muis over de afbeelding om meer te lezen over deze reis..

In de Tweede Wereldoorlog werd het GKS gebouw door de Duitse autoriteiten gevorderd.

De GKS moest toen uitwijken naar gebouwen van het Gereformeerd gymnasium aan de Keizersgracht.

Na de oorlog in 1952 gingen GKS leerlingen op reis naar Duitsland. Zie afbeeldingen hiernaast...

Voor een artikel in de Dintelpost over een kamp in 1954 klik op "het kamp".

De jaren 60

xx

In 1960 viert de GKS haar 75 jarig bestaan.

In het gedenkboek komen diverse vakken aan de orde.
De beschrijvingen met foto's geven een goed beeld van het onderwijs destijds.

Voor gymnastiek en de bibliotheek, zie gym-biblio.
Voor handenarbeid, zie handenarbeid.
Voor natuurkunde en handwerken, zie natuurk-handwerken.
Voor tekenen en muziek, zie tekenen-muziek.

 

xx
Docententeam in 1960
xx
Bestuur leerlingenvereniging
xx
Koffie bij j Helmers

Op 7 juli 1960 werd de foto van het docententeam genomen.
Er was een actieve leerlingenvereniging.
Koffie bij juffrouw Helmers.

Ga met de muis over de foto's om de volledige te tonen.

 


Directeur Th.D.Jansen

Vanaf 1961 tot 1979 was Th.D. Jansen directeur van de GKS.

Deze jaren werden nog steeds sterk gekenmerkt door de verzuiling, waarbij de bevolking was 'opgedeeld' in van elkaar gescheiden groepen, elk met een eigen ideologie, 'zuilen' genoemd. Elke groep had zijn eigen instituties, als scholen, partijen, kranten en omroepverenigingen.
Culturele reizen werden georganiseerd onder leiding van Pijlman, tekendocent.
In de website 'dintelstraat60' halen oudleerlingen hun herinneringen op.
Zie de tabs...

  • dir. Jansen
  • Culturele reizen
  • Pijlman
  • Reunistenwebsite
  • Sluiten

Th.D. Jansen

Van 1955-1961 was Jansen docent Bijbelse geschiedenis. Dick de Vries, afgestudeerd in 1963: hij had een recht-door-zee wijze van exegetiseren. Zo vond hij het onbijbels dat een moeder in plaats van de vader een kind ten doop hield.
Als docent cultuur en maatschappijleer stond hij voor de 'soevereiniteit in eigen kring', de zienswijze in de filosofie van Abraham Kuyper.
Op klasse-avonden, wanneer de hoeveelheid bier en de kwaliteit van het dansen niet vertrouwde, kwam hij onverwacht binnen met een gezicht van ' leuk dat ik dit nog mag meemaken!'.
Als directeur waar hij het nodige gezag. Wel bleek hij zonder veel woorden gevoeld te hebben voor de soms felle kritiek die leerlingen harde op enkele docenten. Zo mocht ik eens, na een verwijdering uit de les, zelf de straf bepalen. Ik koos voor drie dagen de conciërge assisteren bij het kolen scheppen.
Opmerkelijk was dat hij zijn toespraak tijdens de uitreiking van de hoofdakte in 1963 afsloot met "Roest niet vast in je vak en ga na een aantal jaren wat anders doen!".
(naar: Dick de Vries in '99 jaar GKS-CPA')

Later is hij voorzitter van de NCRV geweest en van 1975 tot 1978 hoofdinspecteur verbonden aan het ministerie van O & W.

  K. Pijlman, docent tekenen/cuma over de culturele reizen in de jaren 60.
Voor de jonge mensen, die toen vaak nog niet naar het buitenland waren geweest en ook nog niet vaak met kunst en cultuur in aanraking waren geweest waren de culturele reizen een openbaring. Er waren reizen naar onder meer Parijs, Kopenhagen, Saverne, Brugge en Gent, Maastricht en Aken. We keken, fotografeerden, tekenden, zongen en brachten 's avonds een en ander ten tonele. We wandelden door de middeleeuwen in kerken, door de renaissance in paleizen en tuinen en we werden verlegen bij het zien van moderne kunst of ... geraakt.
(naar K. Pijlman in '99 jaar GKS-CPA')

K. Pijlman

K. Pijlman was docent tekenen/cuma van 1955 tot 1982.

"Hallo lui !", zei hij altijd als hij -heel soepel en beide voeten buitenwaarts gestrekt, het tekenlokaal binnentrad.

Zo vertelde een oud-leerling.

 

Meer te zien over K. Pijlman in de reunisten-site "dintelstraat60"

Deze website is gemaakt door leerlingen die in de jaren 60 op de GKS zaten.

Klik op de afbeelding links om de website te bezoeken

Over de directeur, culturele reizen olv Pijlman en de reunistenwebsite

 

Schoolkampen

xx
Texel 1965 strandwandeling
xx
texel 1965

Naast de culturele reizen werden ook studiekampen georganiseerd.

Zoals in 1961 op de Vanenburg in Putten, waar een nozemfeest gevierd werd.

 

Hiernaast zijn enkele foto's van een kamp in 1965 op Texel en een foto van een kamp in 1966.

 

Ga met de muis over de foto's om de volledige foto's te tonen.

xx
Texel 1965
xx
Kamp in 1966

De Gereformeerde Kweekschool wordt Christelijke Pedagogische Akademie

xx
Min O&W Joh Cals

In 1968 werd de Mammoetwet, de ingrijpende onderwijswet die het gehele voortgezet onderwijs herstructureerde ingevoerd.
De verantwoordelijke minister van O&W was Joh. Cals.

Tengevolge hiervan werden kweekscholen pedagogische akademie.

De GKS werd CPA, Christelijke Pedagogische Akademie genoemd.
En de leerlingen werden nu studenten genoemd.

 

 

De GKS van 1933 tto 1969 © Disclaimer