PCPabo - VRA
1984 tot 1987

PC Pabo - Van Randwijk Akademie

Bestaan PC Pabo en VRA van 1984 tot 1987

Van augustus 1984 tot augustus 1985 werd de protestants christelijke Pabo in Amsterdam, gevormd uit de fusie van de CPA, de COK en de HPA kortweg PC Pabo genoemd. In augustus kreeg het de nieuwe naam "Van Randwijkakademie", kortweg als VRA aangeduid.
Op deze pagina enkele impressies uit de korte bestaansperiode 1984 tot 1987, toen de VRA op haar beurt fuseerde in de Interconfessionele Pabo, kortweg "Ipabo" genaamd.

De PC Pabo in 1984 en 1985

In augustus 1984 startte de PC Pabo met onderwijs aan eerstejaarsstudenten.
In de zogenaamde afbouw volgden hogere jaarsstudenten tot hun afstuderen onderwijs aan het instituut - de CPA, de COK of de HPA - waarin zij ingeschreven waren.

De directie

Algemeen directeur van de PC Pabo zou in eerste instantie Henk de Koning worden, maar deze gaf binnen het eerste jaar van de pcpabo te kennen, met pensioen te willen gaan. Uiteindelijk werd Gabe Wierda de algemeen directeur en Harry Schram werden directeur.
Fokko Schroten had een adjunctdirecteursrol en was met name belast met het rooster.

 • Harry Schram
 • Roel Kingma
 • Sluiten

Harry Schram over de samenwerking met de algemeen directeur Gabe Wierda.

Volgens het bestuur was Harry Schram adjunt directeur van de PC Pabo, wat Harry nooit geaccepteerd heeft.
Hij bleef van mening dat hij naast directeur van de HPA afbouw te zijn, hij ook PC Pabo directeur was.,

Roel Kingma, docent geschiedenis over de directeuren.

In die tijd was Roel Kingma wethouder van Broek in Waterland en gaf weinig tot geen les.

 

Over de directeursstatus van Schram en Roel Kingma over de directeuren

De identiteit

Het bespreken van het 'fundamentele uitgangspunt' van de PC Pabo was bij het ontstaan nog niet afgerond en zette zich voort in de pcpabo.
In elk geval was het Christelijke karakter van de PC Pabo duidelijk, zoals in de prospectus 1984-1985 werd benadrukt.

Midweekvieringen werden gehouden.
Deze werden ook door studenten verzorgd en hadden meestal een maatschappelijk thema. Zie bijvoorbeeld een midweekviering uit 1985.

 • Over identiteit
 • Over vieringen
 • Sluiten

Ad Voorbij over dat hij moeite heeft met het begrip 'identiteit'. Het impliceert iets van gelijkblijvends

(excuses voor de 'brom' in het geluid)

Ad Voorbij, docent godsdienst onderwijs over de vieringen.

Deze waren maatschappelijk van aard.

Ook werd er eens gevolksdanst.

 

Godsdienstdocent Ad Voorbij over identiteit en de vieringen
 

 

xx
Docentes en enkele studenten
 

Samenwerking tussen pabo-docenten

De docenten, afkomstig van de drie instituten verzorgden het gezamenlijke programma voor de eerstejaars pabo studenten.

Er groeide langzamerhand wel een goede gemeenschap.

 • Fokko Schroten
 • Wieke Bosch
 • Mario Kramer
 • Sluiten

Fokko Schroten, roostermaker.

Samenwerking ontstond in het verzorgen van het onderwijs aan de studenten.

Wieke Bosch, docente pedagogiek over aandacht voor kleuter- onderwijs.
Mario Kramer, docent pedagogiek over hoe hij de begintijd van de pc pabo ervaarde.
Fokko over de samenwerking en onderwijsexperimenten

Van Randwijk Akademie

In augustus 1985 werd de PC Pabo omgedoopt in de Van Randwijkakademie.

De naam verwijst naar H.M. van Randwijk, een verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

Ook was Van Randwijk journalist, dichterschrijver, onderwijzer en uitgever.

 
Tekst monument 'Van Randwijk', Weteringplantsoen
 • Roel Kingma over naamgeving
 • Over Van Randwijk
 • Mw Van Randwijk
 • Foto's
 • Ad Voorbij
 • Sluiten

Roel Kingma, docent geschiedenis over hoe de naamgeving tot stand kwam.

Roel had eerder de naam 'Walter Süskind Akademie' voorgesteld. Walter Süskind heeft in de Tweede Wereldoorlog veel joodse kinderen gered.
Voor meer informatie klik op 'Walter Süskind'.

Het bestuur was het niet eens met deze naam.

 

 

   

Op 19 augustus bij de onthulling van de naam "van randwijk akdamie" gaf Roel Kingma, docent geschiedenis een toespraak over het leven van H.M. van Randwijk.

 

Klik op toespraak om deze te lezen.

xx
Mevrouw Van Randwijk bij de onthulling van de naam
 

Bij de onthulling was Mevrouw Van Randwijk uitgenodigd.
Tevoren had zij desgevraagd geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de naam van haar man.

xx
Koetsier

Door de voorzitter van het bestuur van de akademie, de heer Koetsier werd zij toegesproken, met als slotwoord "Laat ons de figuur van Van Randwijk tot een bron van inspiratie mogen zijn. Daarom haal ik tenslotte aan de woorden van hem afkomstig op de muur bij het 'Wetering/van Randwijk-plantsoen.
"een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht".

Klik voor de toespraak klik op volledige tekst.


Ad Voorbij, docent godsdienstonderwijs over de naamgeving.

Hij concludeert dat de pabo steeds maatschappelijker gericht werd, getuige de naamgeving naar Van Rantwijk.

 

(excuses voor de 'brom' in het geluid)

 

Toespraken en receptie ter gelegenheid van de onthulling van de nieuwe naam 'van randwijk akademie' - 19 aug 1985

Organisatie

In 1985 kwam de organisatie van de VRA uitvoerig aan de orde, waarbij externe organisatiedeskundigen werden ingehuurd. Er is een enquête gehouden voor bemensing van een dagelijks bestuur.
Naderhand werd een enquête gehouden over het functioneren van de staf.

 • Dagelijks Bestuurs orgaan
 • Evaluatie staf - commissie Zwart - Roel Kingma
 • Sluiten

Enkele voorbeelden
 

Dirk Root, een externe organisatiedeskundige van het 'Interscholair Andragogische Studiecentrum' sprak met medewerkers en hield vervolgens een soort stemming voor het vormen van een DB-achtig orgaan, die zou bestaan uit docenten , uit elke bloedgroep' - CPA, COK en HPA - een, dus drie in totaal.

In een brief gaven zij enkele voorbeelden weer, met een treffende karakteristiek.
zie enkele voorbeelden hiernaast.

Dit idee stierf een langzame dood.

Roel Kingma, docent geschiedenis over de commissie Chris Zwart van het CPS, Christelijk Pedagogisch Studiecentrum.

Er werd een enquête gehouden over het functioneren van de staf.
Roel zegt dat het met name gericht was tegen directeur Harry Schram en dat deze hierdoor erg benadeeld werd.

 

 
Externe organisatiedeskundigen werden ingehuurd over de organisatie en het functioneren van de staf

 

xx  

De omgeving van de Van Randwijk Akademie

Ga met de muis over de kaart voor een vergroting.

De VRA was gevestigd in Amsterdam Zuid, een buurt die men - zeker in de VRA tijd - als een van de 'rijkere buurten' kan noemen. De Beethovenstraat was een bekende winkelstraat.

In en rond het gebouw

 • Conciërge Henk van Wijk
 • Het plein
 • Gymnastieklokaal
 • De omgeving
 • Fysica
 • Sluiten
xx  

De conciërge Henk van Wijk woonde in het huisje gebouwd aan het gebouw van de akademie.
Op de foto het huisje onderin de foto.

Hen van Wijk verzorgde ook de kantine naast de aula.
Men kon daar ook eten kopen. Waar nascholingscursisten, maar ook studenten gretig gebruik van maakten.

 

xx xx

Het plein

Onder het plein bevindt zich een grote schuilbunker, gebouwd voor in geval van een atoomaanval op Nederland.

xx
Het gymnastieklokaal

Het gymnastieklokaal, dat ook gebruikt werd als aua.

 

 
xx

Uitzicht vanuit de VRA op het verderop gelegen Hilton hotel.

 

 
xx xx

In het natuurkunde lokaal waren veel apparaten voor proefnemingen aanwezig.

 

Het gebouw


PC Pabo - VRA van 1984 tot 1987 © Disclaimer