In herinnering Kees van Wissen


Kees van Wissen, mede-ontwerper van 'De Brug'- deze website - is op 27 december 2019 overleden.

Ter herinnering aan hem zijn hier enkele bijdragen opgenomen.Herdenking Kees van Wissen, medeoprichter van deze website 'De Brug'  Blije Kees Kees

Kees Kees

 Kees van Wissen,
medeoprichter van deze site is na een korte heftige ziekte op 27 december 2019 overleden.
Ik, als medeoprichter van De Brug site en vriend van Kees, wens zijn vrouw Eefje en al zijn dierbaren sterkte en moed in het verwerken van het verlies.

Egbert Nijeboer

Berichtgeving

Berichtgeving (geplaatst met toestemming van Eefje)

Brug logoDeBrug

Groot gemis voor 'De Brug'

Voor de ontwikkeling van de 'De Brug'-website is het heengaan van Kees een aderlating. Samen met Kees runde ik de website. Wij waren hier jarenlang intensief mee bezig. In het ontwerpen en opzetten van de site. Met onderzoek verrichten in archieven en vooral in het afnemen van tientallen interviews van oud-medewerkers en oud-studenten van de iPabo en haar voorgaande instituten. De op video vastgelegde interviews vergden verwerking en selectie van voor de site geschikte fragmenten, hetgeen veel tijd in beslag nam. Interviews afnemen vonden we belangrijk omdat deze de persoonlijke ervaringen, ideeën en visies weergeven van betrokkenen in een bepaalde historische periode van een opleiding. Wij zetten deze wel m.b.v. archiefmateriaal en andere bronnen in een historisch kader. De beschreven tijdspanne van de historie van de iPabo en haar voorgangers loopt vanaf eind 19e eeuw tot 2010. Wij hadden veel steun aan elkaar en hielden zo de moed erin. Ja, ik zal Kees zeker blijven missen. Maar ook ben ik hem er dankbaar voor dat we op vriendschappelijke wijze samenwerkten en mede daardoor veel konden volbrengen.
Meer over de website zelf is te vinden via het menu-item Over deze site .
Biologiedocent Kees

Bij biologielokaal

Kees Bij biologielokaal

Herinneringen

Kees en ik waren collega's aan de iPabo. Kees gaf biologie en ik ICT, Informatie en Communicatie Technologie, vaak afgekort als computerles. Kees had ook belangstelling voor computers en de mogelijkheden daarvan. Hij kwam wel eens het computerlokaal binnen, wanneer de studenten werkten aan de computers. Hoe ict en biologie verstrengeld zijn, bleek op een keer dat een studente bezig was in een computeranimatieprogramma tekstballonnen van een ge-animeerd konijn in te vullen en Kees met een levend konijn binnenkwam. Haar ogen werden 'als schoteltjes zo groot', waarbij ze verbaasd uitriep "hoe hebben jullie, wijzend op het computerscherm, dat konijn daarin gekregen?
Onze samenwerking begon bij de invoering van het 'Leerlandschap', waarover Kees enige tijd de leiding had. Het was een 'uitgebreide bibliotheek en mediatheek', waarin studenten ook in een grote fysieke ruimte achter een groot aantal computers konden werken. Studenten hadden toen, in de eerste jaren na de eeuwwisseling, nog nauwelijks zelf eigen computers, wat al vrij gauw veranderde, zeker na de introductie van de laptop. Kees en ik, net als veel andere docenten, genoten in die tijd, zeker tot onze pensionering, van de onderwijskundige vrijheid in de leersituaties die we voor studenten creëerden. Kees zei vaak, dat we een mooi docentenleven hadden, wat ik zeker kon beamen.
De foto 'Bij biologielokaal' van Kees bevestigt dat gevoel.
Onze pensionering kwam echter in zicht, voor Kees in 2007 en voor mij in 2008. Onderaan op deze pagina is een video van Kees 'afscheid af te spelen. Ik was verheugd dat Kees direct wilde mee wilde werken in het vastleggen van de historie van de iPabo en haar voorganger-instituten in een multimediale website. Vanaf dat moment, al vóór onze pensionering, werkten we nauw samen in het uitwerken van het idee en om onderzoek te verrichten,zoals in diverse archieven en andere bronnen.Route

Langs de 'oude' instituten
(Wijs aan voor vergroting)

Route Langs de 'oude instituten'

Er waren nogal wat instituten, de iPabo zelf met haar twee vestigingen en elf voorgaande instituten. Op de startpagina van De Brug - klik hiervoor op menu-item DeBrug - staan ze alle vermeld. Er waren dus nogal wat verschillende archieven te doorzoeken. Ook de gebouwen en omgeving van de 'oude' instituten, voor zover nog zichtbaar, waren voor ons van belang. Zo namen we in 2007 een route langs een aantal daarvan.
GPS - route weergegeven in de afbeelding "Langs de 'oude' instituten".
Het gebouw van de iPabo, waarin eerder de KPA gevestigd was, is in de route niet opgenomen, aangezen we toen nog daar lesgaven en dus kenden. Kees was student aan de Magister Vocat, de Rooms Katholieke Kweekschool voor jongens, gevestigd Kerkstraat 136 in Amsterdam.
Op de foto (hieronder) waant Kees zich als student in 2007 op die plek, waar hij veel dierbare herinneringen aan heeft.
In het gebouw is nu een hotel gevestigd en helaas is daarbinnen niets meer te zien, van wat aan de voormalige kweekschool zou doen herinneren.Route

Plek van Magister Vocat
(Wijs aan voor vergroting)

Route Plek van Magister Vocataan de computer

Kees en ik aan de computer

Route Kees en ik aan de computer

Tijdens onze laatste iPabo-jaren begonnen we al met uitzoeken van geschikte technieken, speuren naar bronmaterialen en het interviewen van in eerste instantie oudere ex-medewerkers van de diverse instituten. Kees was goed in het afnemen van interviews en deed dat grootendeels. Ik onderzocht en ontworp website-technieken, waarin interactive multimedia konden worden opgenomen. Na onze pensionering besteedden we erg veel tijd aan de verder ontwikkeling van de website.
De instituten verdeelden we min of meer. Aangezien Kees docent van de Katholieke PA was geweest, nam hij de geschiedenis van de katholieke opleidingen op zich en ik, vanwege mijn docentschap aan protestantse opleidingen, de protestantse opleidingen in Amsterdam. Toen die 'al een beetje in de lucht waren' was de iPabo aan de beurt en de pc-opleidingen Santpoort/Alkmaar. Het grootste deel van deze heeft Kees uitgewerkt. Mede in verband met mijn uitvalperiodes als gevolg van een polsbreuk en een verbouwing van mijn woning, die hier en daar dreigde in te storten. Ik ben Kees er erkentelijk voor dat hij deze extra inspanning grotendeels voor zijn rekening nam. Onze samenwerking bleef bestaan. Een website moet altijd onderhouden worden. De toegepaste website-techniek moest ook enkele keren grondig vernieuwd worden, bijvoorbeeld aangepast voor de iPad en Androïd tablets.
In de docentenkamer

In de docentenkamer

In de docentenkamer In de docentenkamer

Ook na onze pensionering bezochten we nogal eens de iPabo om ons op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen, om interviews af te nemen, archieven uit te pluizen, met elkaar te overleggen en om de 'werkenden' op de hoogte te houden van onze site.
Op de foto 'In de docentenkamer' is te zien, dat Kees weer iets te vertellen had, zoals altijd wel het geval was.
Tot in de eerste jaren na 2000 was het altijd gezellig om daar te zijn, met name in de pauzes, die voor ons heel communicatief waren. Helaas kregen de docenten in de latere jaren het steeds drukker, waardoor ze steeds minder een pauze in de docentenkamer hielden. Wij gingen steeds meer elders overleggen, vaak in het IVN, het Instituut voor Natuureducatie, gevestigd in het gebouw van de Hortus Botanicus. Eefje werkte in het IVN en zij voorzag ons van koffie met wat lekkers.
In de IVN

Overleg in het IVN

In de IVN Overleg in het IVN met koffie van Eefje
Zicht op de Hortus

Zicht op de Hortus

Zicht op de Hortus Zicht op de Hortus

Op de foto 'In het IVN' hierboven is dat te zien. Ook dat de ruimte een vloer van gras heeft.
Wij hadden daar internet-toegang en konden we ook na ons werk genieten van de Hortus Botanicus 'onder en naast' ons.
Op de foto 'Zicht op de Hortus' hierboven zie je Kees genieten van het uitzicht.

In Tuindorp Oostzaan

In Tuindorp Oostzaan

In Tuindorp Oostzaan In Tuindorp Oostzaan

De laatste jaren gingen we steeds meer gezamenlijk ook andere dingen ondernemen. Zoals de jaarlijkse 'wetenschapsdagen' bezoeken, wandelingen maken in en rond Wijdenes, waar hij woonde met Eefje. De Hortus en Artis, waar Kees vroeger heeft gewerkt, bezochten we nogal eens. Wandelen door Amsterdam, waarvan ik een tocht er uitlicht: de wandeling door Noord en met name door Tuindorp Oostzaan, waar Kees is opgegroeid. Midden in Tuindorp Oostzaan staat 't Zonnehuis, gebouwd in 1932 en diende ter verheffing van de arbeidersklasse. Zittend op een bank voor het indrukwekkende gebouw (zie foto) zaten we lange tijd te mijmeren over de tijd van toen het gebouw zijn oorspronkelijke functie vervulde en de tijd van nu. "De samenleving wordt nu helaas meer geleid door marktwerking van snelle kortlopende winstoogmerken in tegenstelling tot het beleid destijds om sociale en culturele vooruitgang van alle bevolkingsgroepen te bewerkstelligen", was onze conclusie. Daarnaast lieten we tijdens onze wandelingen nog vele onderwerpen uit andere gebieden op filosofische wijze de revue passeren, zoals uit de geschiedenis en andere wetenschappen. En natuurlijk aandacht voor het onderwijs met al haar vele facetten. Het was interessant elkaars mening te horen, ook als we soms over iets het niet met elkaar eens waren. Het was altijd fijn om samen iets te ondernemen.
t Zonnehuis

't Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan

t Zonnehuis 't Zonnehuis in Tuindorp OostzaanKlimtoer

Klimtoer

Klimtoer KlimtoerZoals ik in bovenstaande herinneringen duidelijk heb gemaakt is dat Kees veel voor mij heeft betekend als maat in de samenwerking met betrekking tot 'De Brug' site, maar ook als bevriend en gerespecteerd iemand.
Ik zal me hem als zodanig herinneren en ben dankbaar dat ik met hem heb samengewerkt en dat daarmee de 'De Brug' tot stand is gekomen, in een proces dat soms wel eens aanvoelde als een soort 'klimtoer'.

Egbert Nijeboer


Toegift.

Video van ruim 12 minuten, die ik gemaakt heb voor zijn afscheid als iPabo docent in 2007.
Opmerking: de van DVD omgezette video is nu 'gedateerd' te noemen betreffende vorm en techniek.

Video ter gelegenheid van Kees zijn afscheid als docent iPabo, juni 2007
Vanwege de lengte van ruim 12 minuten kan het lang duren voordat de video geladen is en gaat afspelen.