Bevestiging Christiaan Ravensbergen als predikant - mei 2014

ds Ravensbergen

Over Christiaan Ravensbergen

In de eredienst op 11 mei 2014 verbond Christiaan Ravensbergen zich als predikant aan de Pniëlgemeente te Amsterdam.
Christiaan over zijn loopbaan en zijn opdracht in deze gemeente: In 1998 is Christiaan Ravensbergen in Den Haag bevestigd als predikant in Den Haag. Hij werd toen verbonden aan de kerkelijke gemeente van die stad.  In 2005 is hij aan de Hogeschool iPabo gaan werken, maar van een verbintenis aan de Protestantse Kerk Amsterdam was het tot nu toe niet gekomen.  Na negen jaar is het zover: Christiaan Ravensbergen is officieel aan de Pniëlgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam verbonden.

De eredienst

De dienst had als thema 'De Goede Herder'. In de dienst ging Christiaan in gesprek met kinderen over trouw. Hij deed dit aan de hand van trouw tussen een hond en zijn baasje. Eric Nelson van de iPabo las Johannes 10:1-10 voor, waar Jezus spreekt over zichzelf als 'de Goede Herder'. Christiaan sprak in zijn preek over wat een Goede Herder is. Luister even mee:


In de hal van de iPabo staat ook een beeld van de Goede Herder.

iPabo De Goede Herder - iPabo

In gesprek met kinderen

In de dienst ging Christiaan met kinderen praten over trouw.
Hij deed dit aan de hand van trouw tussen een hond en zijn baasje.


Verhaal voor kinderen Christiaan in gesprek met kinderen

Eric Nelson leest over 'de Goede Herder'.

Eric Nelson van de iPabo las Johannes 10:1-10 voor, waar Jezus spreekt over zichzelf als 'de Goede Herder'.
Christiaan sprak in zijn preek over wat een Goede Herder is.


Eric leest uit de Bijbel Eric Nelson leest uit de Bijbel