-->
Ipabo Logo Titel De Brug Ondertitel

De Brug startpagina (testpagina)

De Hogeschool Ipabo is een interconfessionele opleiding voor leraren basisonderwijs. Zij ontstond in 1987 via twee fusiegolven uit acht PC- en RK- opleidingsscholen in Amsterdam, Alkmaar en Santpoort.
De huidige Ipabo heeft twee vestigingen (foto's).
Deze site presenteert het ontstaan en de ontwikkelingen in tekst, beeld en geluid en bevat vele ervaringen van (oud-)medewerkers en studenten.


Javascript uit

Om deze site te kunnen bekijken is het noodzakelijk om Javascript in de internetbrowser aan te zetten.

    Klik op webpagina met instructies over het activeren van Javascript,
    of op browserchecker, ook een webpagina met instructies voor het aanzetten van Javascript.

    Sluit ná het activeren de 'De Brug site' en roep deze opnieuw op.
 

Javascript is gedéactiveerd

Hieronder is informatie te lezen over de site en de scholen waarvan de geschiedenis in deze site wordt gegeven. Echter het is niet mogelijk om de deelsites van deze scholen te zien, daarvoor is namelijk het toestaan van Javascript een vereiste.

Over de site

Deze site geeft een beeld van de geschiedenis van de opleidingsscholen vanaf eind 19e eeuw in teksten, beelden en interviews op video van mensen die les gaven of ontvingen op de Ipabo of op voorgaande scholen.
Veranderingen in het onderwijs in samenhang met ontwikkelingen in de samenleving en ook hoe die ervaren werden worden belicht. Patronen in de ontwikkelingen zijn te ontwaren, waarbij de vraag opduikt of men lessen kan trekken uit de geschiedenis. In elk geval wil deze site ´De Brug´ zijn tussen verleden, heden en toekomst.

De site bestaat uit deelsites van de iPabo en haar voorgangers.
De deelsites zijn hieronder weergegeven.
Deze zijn echte niet aan te klikken, zolang javascript in de browser is uitgeschakeld.

De scholen

De Brug startpagina