Ipabo Logo Titel De Brug Ondertitel
De Brug nieuws in 2014


xx
De Goede Herder - Augustanakerk

 

 

 


Goede Herder - iPabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2014 - Bevestiging Christiaan Ravensbergen als predikant

xx

In de eredienst op 11 mei 2014 verbond Christiaan Ravensbergen zich als predikant aan de Pniëlgemeente te Amsterdam.

Christiaan over zijn loopbaan en zijn opdracht in deze gemeente:

In 1998 is Christiaan Ravensbergen in Den Haag bevestigd als predikant in Den Haag. Hij werd toen verbonden aan de kerkelijke gemeente van die stad. In 2005 is hij aan de Hogeschool iPabo gaan werken, maar van een verbintenis aan de Protestantse Kerk Amsterdam was het tot nu toe niet gekomen. Na negen jaar is het zover: Christiaan Ravensbergen is officieel aan de Pniëlgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam verbonden. Dit is gebeurd in een feestelijke dienst op 11 mei 2014.
De Pniëlgemeente (in de Augustanakerk, Erasmusgracht 24) hoort bij het stadsdeel Bos en Lommer, de wijk waarin ook de Hogeschool ipabo te vinden is. Christiaan Ravensbergen heeft de bijzondere opdracht van de kerk gekregen om op de plaats waar hij werkt, de Hogeschool iPabo, aanwezig te zijn als predikant. Dit betekent niet dat hij iets anders gaat doen. Hij blijft op dezelfde manier invulling geven aan de functies van docent godsdienst/levensbeschouwing en studentendecaan. Zijn band met de Pniëlgemeente is zoiets als een 0-uren-contract. Hij is betrokken bij de kerkelijke gemeente en gaat zo nu en dan voor in een kerkdienst. Christiaan Ravensbergen is verder nog lid van het bestuur van de Protestantse Stichting tot Steun aan het Basisonderwijs te Amsterdam
(Protestantse Stichting tot Steun aan het godsdienstonderwijs te Amsterdam)
Vanuit het verleden is deze stichting verbonden met de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep AMOS te Amsterdam, maar de stichting steunt inmiddels allerlei projecten in Amsterdam en omgeving die te maken hebben met godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs.
(tekst van Christiaan)

De dienst had als thema 'De Goede Herder'.
In de dienst ging Christiaan in gesprek met kinderen over trouw.
Hij deed dit aan de hand van trouw tussen een hond en zijn baasje.
Eric Nelson van de iPabo las Johannes 10:1-10 voor, waar Jezus spreekt over zichzelf als 'de Goede Herder'.
Christiaan sprak in zijn preek over wat een Goede Herder is. Luister even mee:

In de hal van de iPabo staat overigens ook een beeld van de Goede Herder. ( links op deze pagina afgebeeld).

xx
Christiaan in gesprek met kinderen
xx
Eric Nelson leest een Bijbeltekst
xx
Christiaan op de preekstoel

 

Actualiteit 2013 - iPabo 25 jaar!

xx

 

In 2013 vierde de iPabo haar 25 jarig bestaan.

 

Op 6 juli 2013 werd het jubileum van het 25 jarig bestaan van de iPabo gehouden.

Voor foto's van het jubileum klik op fotogalerij.

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de opleiding het 'magazine iPabo.25 jaar' samengesteld.

In dit fraai vormgegeven magazine zijn allerlei bijdragen opgenomen over onderwijs aan de opleiding voor leraar basisonderwijs, de dagelijkse praktijk in het basisonderwijs, verwante onderwerpen en allerlei ludieke ditjes en datjes..

 

 

 

De Brug Nieuwspagina © Disclaimer