Bronnen
Bronvermeldingen
Gebruikte bronnen

Een belangrijke bron voor de geschiedenis van de HKS en de HPA is het boek "De Grond waarop we stonden", geschreven door Wim van der Horst.


In de loop van 1979 tot 1987 zijn de "Kweekschoolcahiers" verschenen.
Hierin zijn artikelen opgenomen over de geschiedenis met achtergronden ervan. Ook over de periode rond de oprichting van de HKS. Verder over de oorlogsjaren en over de 70-er jaren, waarin stamgroepen werden ingevoerd en de democratisering vorm kreeg. Een cahier gaat over de schoolleiding in de loop der jaren.

Uit HPA-archief is informatie in deze site opgenomen.

Met een aantal oud-docenten en oud-studenten hebben we interviews afgenomen. Een aantal videofragmenten hiervan kunt u vinden op diverse webpagina's.

Tot op heden hebben we de volgende personen geïnterviewd en op video opgenomen:
- prof J.W. Van Hulst was student, docent en directeur.
- J. Kieft, was docent
- R. Kingma, was student en docent
- B. Cornelis, was student en docent
- R. Woortman, was student en docent
- H. Keissen, was student
- H. Schram was directeur
- M. Kramer, was docent
- I. Lobbes, was student
- A. Knoop, docente; I. Kraaijeveld, docente en H.van den Born, amenuensis, tijdens rondgang door voormalig HPA-gebouw.

Daarnaast allerlei foto's, stencils, schoolkranten, toetsen, werkstukken uit persoonlijke archieven.

Ook zijn er materialen gebruikt die het tijdsbeeld in diverse periodes karakteriseren, zoals korte geluids- en videofragmenten uit reportages die via publieke media zijn uitgezonden.

Het boek van Mineke van Essen, geeft veel informatie over geschiedenis van het kweekschoolonderwijs.

Wij hopen ook van u materialen die u heeft over de HKS en HPA te ontvangen, zie 'materialen gevraagd'.

Bronnen © Disclaimer