Periode 1970 - 1984
Afbouw HPA - Fusie
Processen rond de komende fusie - De afbouw van de HPA

De jaren 80, periode van laag aantal pabo-studenten

Mede door het afraden van overheidswege om aan een pabo te studeren, viel het aantal studenten terug.
De overheid ging er van uit dat de werkgelegenheid in het primair onderwijs laag zou zijn.
Ten onrechte, zo stelt oud-docent Rob Woortman:.

  • Domme overheidsbeleid
  • Tabblad 3
Rob Woortman over het domme beleid van de overheid...

 

 

 

Oud-docent Rob Woortman over het overheidsbeleid

De HPA, de COK en de CPA in fusieproces


xx
Gebouw Plantage Middenlaan
 

De fusie was niet alleen het gevolg van de slechte prognose van het aantal pabo-studenten, maar ook van het samengaan van de kleuterschool en de lagere school in de basisschool. Want daardoor is het samengaan van de pedagogische akademie en de opleiding tot kleuterleidster ook aan de orde. Aangezien er in de regio Amsterdam één protestants-christelijke opleiding tot kleuterleidster was, de COK en twee protestantse pedagogische akademies, de Christelijke Pedagogische Akademie, de CPA en de HPA, lag het in de lijn dat deze drie zouden fuseren in één protestantschristelijke pabo, de PCPABO.

In het zicht van de fusie, was er samenwerking tussen de instituten.
Naast de reeds besproken applicatiecursussen en de EDOKA, waren er ook HPA docenten die al les gaven aan de andere twee instituten.
Zo gaf de pedagogiekdocent Mario Kramer gezamenlijk lessen met COK- en CPA docenten in het kader van het project Praktische Pedagogiek, P3 geheten.
Zie de tabs in het onderstaande tabvenster....

Het gebouw aan de Jan van Eijckstraat, waar de CPA gevestigd was, werd als gebouw voor de te vormen PCPABO aangewezen. De HPA en de COK verhuisden in de zomer van 1984 naar de Jan van Eijckstraat.

  • Project P3
  • Samenwerking met COK
  • Fusie met CPA
  • Tabblad 5

 

Pedagogiek docent Mario Kramer vertelt over het project P3, 'Praktische Pedagogiek'.

 

 

 

Mario Kramer over de samenwerking en zijn beeld over COK-docentes.

 

 

Pedagogiekdocent Mario Kramer die ook op de CPA lesgaf, over verschillen tussen HPA en CPA.

De fusie tussen de deze twee instituten had niet moeten plaatsvinden, volgens Mario.

 

Oudpedagogiekdocent over P3 en over de verschillen tussen de instituten
xx
Gebouw Jan van Eijckstraat


Artikel
Over het HPA-onderwijssysteem

Het onderwijssysteem van de HPA ging in de fusie ten onder

Er werd op alle niveaus overleg gepleegd over de fusie, over het fundamenteel uitgangspunt, over de organisatie en het onderwijs na de fusie. Over het soort onderwijssysteem was er verschil van mening.

Ofschoon de gezamenlijke verzorgde en gedragen applicatiecursus een onderwijsstructuur had à la de HPA, was de meerderheid er uiteindelijk niet voor om zulks ook voor de PCPABO te overwegen.

Oud-directeur Schram en oud-docent Woortman hierover...

  • Open onderwijs
  • Fusie
  • Keuze directeur
  • Tabblad 5

 

Voormalig directeur van de HPA, Harry Schram: hoe er door de fusiepartner, de CPA over het 'open onderwijs' van de HPA werd gedacht.

 

 

 

 

Oud-docent Rob Woortman over de fusie.

 

 

 

Rob Woortman over de perikelen met betrekking tot de directie van de pcpabo.

 

 

Over fusieperikelen - het onderwijssysteem - de directie

xx
Voorzitter HPA bestuur

Afscheid van de Hervormde Pedagogische Akademie

 

In juni 1985 werd afscheid genomen van het instituut Hervormde Pedagogische Akademie.

 

 

xx

Reünie van medewerkers

Op 9 juni 2001 was er een reünie van medewerkers aan de HPA.

Na ontvangst in Café 'De Plantage' op de hoek van de Plantage Middenlaan en de Plantage Kerklaan, stond er op het programma een "Rondje Plantage".

Op de foto hernaast, gemaakt in Artis ziet u enkele reünisten.
Naast deze waren ook aanwezig: Van Hulst, Harry Schram en Joop Stegger.

 

 

 

Fusieperikelen - Afbouw van de HPA © Disclaimer