Periode 1970 - 1984
Organisatie 1976-1984
De HPA in de jaren 1976 tot 1984 - Organisatie, activiteiten en sfeer

Directie vanaf 1976 - Verwatering van de Akademieraad

xx
De directeuren Schram en Dull

Na het uiteenvallen van het tweede driemanschap werd de directie gevormd door Harry Schram, die in het driemanschap ervoor al directeur was en als adjunct-directeur Guus Dull, die met name belast werd met de organisatie van de havo-top.
De akademieraad bleef nog enige tijd functioneren, maar de belangstelling ervoor verwaterde, toen de studenten door kregen dat ze toch niet echt de macht hadden, nadat een motie van wantrouwen tegen het bestuur werd aangenomen die uiteindelijk geen effect bleek te hebben.

  • Mario Kramer, voorzitter Akademieraad
  • Tabblad 2

Mario Kramer, docent pedagogiek volgde Piet Mantel op als voorzitter van de Akdamieraad.

De studenten dachten dat ze de macht hadden. Er werd een motie van wantrouwen tegen het bestuur aangenomen, die Mario bij het bestuur afleverde. Toch kregen de studenten uiteindelijk door dat ze neit de macht hadden. De belangstelling voor de Akademieraad werd geleidelijk minder.

Mario vertelt over de nadagen van de Akademieraad

Onderwijs ondersteuning

xx
Conciërge
xx
Secretaresse en conciërge

Het fotokopieerapparaat verdrong de stencilmachine in het vermenigvuldigen van de grote hoeveelheid aan papieren informatie.
Anneke Terpstra was niet alleen secretaresse, maar ook administrateur en boekhoudster. In de akademie was zij een belangrijke 'constante factor' (zij maakte verschillende directeuren mee), die veel wist, veel in de gaten hield en allerlei zaken regelde.

  • Kopiëren
  • Anneke Terpstra
  • Tabblad 4

Fotokopiéren van informatie was veel makkelijker dan er een stencil van te maken.
Het vereiste minder handelingen en het maakte het opnemen van afbeeldingen en foto's mogelijk.
Het was een soort revolutie, met grote gevolgen.
Maar zoals het vaak gebeurt bij technische revoluties: men went er snel aan, vergeet al gauw hoe het daarvoor was en men zelfs zich niet meer kan voorstellen het zonder het 'nieuwe' te moeten stellen.

Er werd veel gekopieerd. Zó dat de typische geur - ozon - doordrong tot in de gang. Later was een 'luchtafvoer' bij een kopieermachine verplicht.

Er werden in die jaren veel agenda's en verslagen van allerlei vergaderingen gemaakt en verspreid.
Studenten kregen van docenten vaak grote hoeveelheden vellen papier met lesstof e.d.

Oud- amanuensis Henk van der Born en oud-docente Aaltje Knoop tijdens een bezoek in 2009 aan het gebouw waarin de HPA destijds gevestigd was.
De kamer van de secretaresse was er niet meer, maar Henk weet nog de plek, waar het was....

Revolutie van de kopieermachine - Veel taken secretaresse

70 jarig jubileum van de HPA in 1977


Ondermeer: toneelvoorstelling
Wijs de foto's aan
En: 'Pitten'
xx xx
Nel Kentie en Piet Mantel

Het jubileum werd ondermeer gevierd met het uitvoeren van het toneelstuk 'Meester van de Zwarte Molen' voor kinderen van de leerscholen. Dit was een groot succes.

Oud-personeelsleden en oud-studenten waren verder voor het feest uitgenodigd.

's Avonds: cabaret, toneel en dans.

xx

Sportevenementen, schaatstochten en ski-weken

xx
Winnend waterpoloteam
xx xx

Sport en meedoen met sportwedstrijden was belangrijk op de HPA.
In winters met schaatsijs werd er ijsvrij gegeven. Er werd dan geschaatst...
Ski-weken waren er in Oostenrijk.
zie de tabs en de fotogalerij skiweken

  • Kruse
  • Mantel
  • Tabblad 3
Ruud Kruse, docent lichamelijke opvoeding vertelt over de sportdagen en de skiweken.
Bij een van de skiweken ging het mis.

Oud-docent Piet Mantel vertelt over de ski-weken, die hij meemaakte in Oostenrijk van 1979 tot 1983
 
Oud-docenten Ruud Kruse en Piet Mantel
xx
IJsvrij-schaatsen
xx
skiweken

Foto's en fotogalerijen ...
     van 'studenten en docenten' - De ontmoetingsavond

xx
Introductieweek 1977
xx
Ontmoetingsavond 1980

Foto's van studenten en docenten aan het werk;op introductie; op groepsfoto, e.d. Klik op fotogalerij stud...

De ontmoetingsavond in 1980 werd het onderwijs op de HPA, met name het werken in stamgroepen uitgelegd. Meer over het onderwijs op 'onderwijs'...


Afscheid Aschof xx
Minnema
xx
Minnema

Afscheid van Aschof-Afscheid van Minnema

In 1978 nam de docent pedagogiek Aschof afscheid, in het botenhuis aan de Amstel.
Voor foto's klik op 'Fotogalerij afscheid Aschof'.....

In 1980 nam docent pedagogiek Minnema afscheid. In de jaren 60 was hij directeur van de Hervormde Kweekschool.
Voor een korte beschrijving van zijn loopbaan, geschreven door docent Roel Kingma, klik op 'Afscheid J. Minnema'......

Excursies naar de DDR, Deutsche Demokratische Republik,
                                                    het voormalige kommunistische Oost-Duitsland


Logo van de DDR
DDR hymne:
xx
Brandenburger Tor

De Deutsche Demokratische Republik, DDR was het voormalige Oost-Duitsland. Duitsland was destijds verdeeld in twee delen: West-Duitsland, inclusief West-Berlijn en de DDR, inclusief Oost-Berlijn, onder kommunistisch bewind.
Tussen de twee stadsdelen van Berlijn liep 'de Muur', een brede barrière, die ongecontroleerd reizen tussen deze stadsdelen onmogelijk maakte.
HAVO en PA klassen van de HPA gingen op excursie naar de DDR, onder leiding van Roel Kingma.
Bekijk fotogalerij 'DDR-excursies'... en oud-studente over de reis in de tab 'DDR-reis'...

  • DDR-reis
  • Tabblad 3
Oud-studente Malous Goossens over haar reis naar de DDR
 
Oud-studente vertelt over de reis naar de DDR
     

75 jarig jubileum in 1982

xx
Het versierde HPA gebouw
xx

De eerste activiteit was het bezoek aan de eregraven van de in de oorlog gesneuvelde leerlingen, de gebroeders Fleer.
Voor informatie over deze leerlingen...

Voor kinderen van leerscholen, was een musical 'Katja' ontworpen en werd uitgevoerd in de Koningszaal in Artis.
Zie de fotogalerij '75 jarig jubileum'...


xx

Afscheid van Piet Mantel

Op 8 juli 1983 nam Piet Mantel afscheid als docent Nederlands aan de HPA.

Voor de pagina met daarop een fotogalerij van het afscheid en videofragmenten, waarin Mantel in 2009 terugblikt, klik op pagina 'Afscheid Mantel'...

Afscheid van het HPA gebouw

xx
Personeelsteam in 1984 tentijde
van het afscheid van het HPA gebouw
xx
Gebouw van de HPA
Plantage Middenlaan 27

In juli 1984 werd afscheid genomen van het HPA gebouw, in verband met de verhuizing naar de Jan van Eijckstraat.

Klik op de fotogalerij 'Afscheid HPA gebouw'...

 

Vervolg

De HPA verhuisde naar het gebouw in de Jan van Eijckstraat waarin de fusiepartner de CPA gevestigd was. Ook de fusiepartner, de COK verhuisde er naar toe. Met ingang van het cursusjaar 1984-1985 werden nieuwe studenten ingeschreven aan het gefuseerde instituut - de PCPABO.
De bestaande 2e en 3e klassen van de HPA, bleven les krijgen onder auspiciën van de HPA en door HPA docenten. Dit werd de 'HPA afbouw' genoemd.

Voor meer de processen rond de komende fusie en de 'afbouw' van de HPA na de verhuizing, zie de pagina 'HPA afbouw'....

 

 

Organisatie en activiteiten in 1976 tot 1984 © Disclaimer