Periode 1970 - 1984
Onderwijs 1970 - 1976
Het onderwijs aan de HPA in de jaren 1970 tot 1976

De periode 1970 -1976. De HPA onder leiding van de twee driemanschappen

Over docenten en hun lessen

xx
Van der Molen, Mantel en Keissen

 

In het algemeen werd begin jaren 70 frontaal lesgegeven. Er werd wel in veel gevallen gelegenheid gegeven tot discussie.
Een voorbeeld van hoe docenten werden ervaren door studenten:
oud-student Hans Keissen vertelt in de tab 'gezag' over de docenten
IJ van der Molen - docent pedagogiek van 1942 tot 1973- en Piet Mantel - docent nederlands van 1968 tot 1983 - waarvan hij duidelijk gezag aanvaarde....
In de tab 'KEG' vertelt Mantel over zijn cursus 'Kort Episch Genre'....

 • 'Gezag' van docenten
 • Cursus KEG
 • Tabblad 4

 

Oud-student Hans Keissen (1970-1973) over enkele docenten waar hij en zijn klas les van kreeg.

 

 

 

 

Oud-docent Piet Mantel over het belang van het 'kunnen vertellen' en over zijn cursus Kort Episch Genre - KEG

 

 

Oud-student over 'gezag' van docenten en Oud-docent over zijn cursussen
Enkele impressies van lessen en verhalen over docenten
xx
Prent

In de tabs hieronder vertellen enkele docenten over diverse vakken.
Ineke Kraaijeveld van 1971 tot 1973 over biologie, één van de zogeheten zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en rekenen) Aaltje Knoop, docente textiele werkvormen, één van de expressievakken (muziek, handenarbeid, textiele werkvormen, tekenen en gymnastiek) vertelt over muziek, over Hans Liberg als stagiare en over handenarbeid, gegeven door Fokker. Oud-student Hans Keissen vertelt over de opdracht om een 'houten vogeltje' in te leveren. Ruud Kruse, docent lichamelijke opvoeding vertelt over de doelstelling van zijn vak en over zijn lessen.

 • Biologie
 • Muziek
 • Handenarbeid
 • 'vogeltje'
 • Lich. oef.
 • Tabblad 4

 

Ineke Kraaijeveld vertelt in haar voormalige biologielokaal over haar lessen.

 

 

 

Aaltje Knoop in het voormalig muzieklokaal over de statigiari Hans Liberg bij de muzieklessen van Zwanink.

 

De huidige site van Hans Liberg

 

 

Aaltje Knoop, oud-docente textiele werkvormen en Henk van der Born, oud-amanuensis in het handvaardigheid lokaal.
Fokker was daar docent van 1950 - 1974.

Duck Zandbergen van 1973 - 1984 en Koos Rusting van 1976 - 1984.

 

 

Oud-student Hans Keissen over de opdracht van handenarbeid docent Fokker om een 'vogeltje' in te leveren.

 

Ruud Kruse, docent lichamelijke opvoeding vertelt over doelen van zijn vak, over hoe hij als docent in zijn beginperiode als docent werd ervaren en over hoe hij zijn lessen vormgaf.

 

Impressies van enkele vakken - Ruud Kruse over lichamelijke oefening

Over didactiek in de lessen, opstellen van vakleerplannen en vakkenintegratie

Didactiek
In de lessen werd steeds meer tijd aan didactiek besteed, ook omdat de studenten erom vroegen. Docenten worstelden soms hiermee en gingen te rade bij de landelijke pedagogische centra.
In de tab 'aardrijkskunde' in het tabvenster hieronder vertelt oud-docent Jan Kieft hierover....
In de tab 'diverse vakken' oud-student Hans Keissen over enkele vakken...

In de vaksecties werd gewerkt aan het opstellen van leerplannen, waarbinnen toetsing, opkomstplicht en budget geregeld moeten worden.
Er werd een leerplan-toetsings commissie ingesteld, die er op moest toezien dat de leerplannen werden afgestemd op het basisleerplan.

Vakkenintegratie kwam op.
Aaltje Knoop, docente textiele werkvormen werkte samen met enkele andere docenten om geïntegreerde werkstukken door studenten te laten maken.

 • Aardrijkskunde
 • Diverse vakken
 • Textiele w.v.
 • Tabblad 5

 

 

Jan Kieft, aardrijkskunde docent over de landelijke pogingen didactiek van aardrijkskunde vorm te geven.

 

 

 

Oud-student Hans Keissen (1970-1973) over didactiek in diverse lessen.

 

 

 

 

 

Aaltje Knoop over samenwerking met Jan Kieft (aardrijkskunde), met Ditte Stoopendaal (onderwijskunde) en Duck Zandbergen en Koos Rusting (handvaardigheid).

 

Over didaktiek van aardrijkskunde en andere vakken - Vakkenintegratie textiele w.

De begeleiding van de stagepraktijk en het model 'didactische analyse'


De Lutherschool - een HPA stageschool

Samenwerking HPA-begeleidingsteams - leerscholen

De wijze van begeleiding, die in 1969 was ingevoerd, werd in het algemeen positief ervaren door de leerscholen en de studenten. Er werd een goede band tussen de mentoren en de begeleidende docenten opgebouwd, omdat de docenten meerdere malen op de school kwamen, waardoor het proces van de studenten beter begeleid en beoordeeld kon worden.
In de tab 'stagebegeleiding' oud-student Hans Keissen en in 'werksfeer' oud-studente Ineke Lobbes hierover....

Het model 'didactische analyse' werd landelijk gelanceerd. Het werd niet op de HPA ingevoerd, omdat het té statisch van karakter was.
In de tab 'didactische analyse' oud-docent Rob Woortman over dit model....

 • Stagebeg.
 • Werksfeer
 • 'Didactische Analyse'
 • Tabblad 4

Oud-student Hans Keissen (1970-1973) over de organisatie van de HPA begeleiding op de leerschool.

Begin jaren 70 waren er nog zulke grote leerscholen, dat vrijwel een hele studentengroep er stage kon lopen.
Later werd dit niet meer mogelijk, maar werd een groep over zo weinig mogelijk leerscholen verdeeld.

 

 

 

Oud-studente Ineke Lobbes (1974-1977) vertelt over de goede werksfeer, ondermeer het gevolg van de begeleiding van docenten op de stagescholen.

 

 

 

Rob Woortman, oud-docent nederlands, vertelt over het model 'didactische analyse' die door de HPA werd afgewezen omdat het model té statisch was.

 

Over de organisatie van stagebegeleiding - Model 'didactische analsye' te statisch

1974 - 1976: het tweede driemanschap Schram, Van der Horst, Van 't Hoff

In deze periode veranderde er in het onderwijs over het algemeen niet veel.
De ontwikkelingen begin jaren 70 zetten zich voort. Leerplannen werden verder geschreven en verfijnd.
Meer vakdidactiek
Er werd door docenten steeds meer aandacht aan vakdidactiek besteed.
Zo ontwikkelde Egbert Nijeboer, docent rekendidactiek (1972-1984) op grond van ontwikkelings- en leerpsychologische noties na uitvoerig onderzoek op een lagere en kleuterschool een didactiek van het rekenonderwijs.

xxHerinrichting van de tuin


Voor studenten werd Creatief Spel als een 'nieuw vak' ervaren.
In tab 'Creatief Spel' vertelt oud-studente Ineke Lobbes dat zij veel van de lessen van docente Balm heeft geleerd.Tevens vertelt zij over de lessen maatschappijleer van Tabe Mulder.

Bij biologie veranderde er veel door de komst van Johan van Gelder, die zich uitdrukkelijk 'docent didactiek der biologie' noemde. Hij werkte aan de HPA van 1973 tot 1983.
Zo richtte hij met studenten samen de schooltuin opnieuw in.
In zijn lessen liet hij studenten zelfstandig veel proeven doen.
De latere amenuensis Henk van der Born vertelt over de 'kast met proefjes' ..

 • Creatief Spel-CMV
 • Kast met proefjes
 • Tabblad 3

 

Oud-studente Ineke Lobbes (1974-1977) over Creatief Spel. Zij heeft daar veel van gehad voor de praktijk: het leiden van kringgesprekken, omgaan met kinderen.

In CMV ('maatschappijleer' noemt ze dit) veel discussie-mogelijkheid.
In het algemeen waren lessen niet frontaal.

 

 

Oud-amenuensis Henk van der Born (1980-1984) vertelt over de voor de studenten beschikbare 'kast met kant en klare proefjes'.

 

Oud-studente over 'creatief spel' en amenuensis over de 'kant en klare proefjes'
xxBiologiewerkweek xx
Introductieweek

Biologie- en Introductieweken

Johan van Gelder organiseerde biologiewerkweken.

 

Voor een fotogalerij van een biologiewerkweek en van een introductieweek,
klik op fotogalerijen.

(Bron: Ineke Lobbes, oud-studente).

 

 

 

Politisering van het onderwijs

Marxistisch leninistische - zo niet stalinistische- ideeën over onderwijs vonden weerklank bij de directeur John van 't Hoff, die ook pedagogieklessen gaf en bij een aantal studenten.
Zij wilden een effectieve oppositie binnen de akademie voeren. Maar deze had voornamelijk betrekking op de (machts-)structuren en organisatie van de HPA.

Meer hierover op de pagina 'Organisatie 1970-1976'....

 

Onderwijs aan de HPA in 1970 tot 1976 © Disclaimer