Periode 1960-1970
Overzicht
De HKS - HPA in periode 1960 tot 1970

BEGIN JAREN 60

De pedagogiekdocent J. Minnema volgde in 1960 directeur Van Hulst op.J. Minnema
Hij werd begin jaren 60 nog wel als enigszins paternalistisch beschreven, maar ook ervaren als belangstellend voor leerlingen.
Beluister het interview van een oud-leerling in het tabsvenster hieronder.

Minnema over 1961: 'Het schoolleven voltrok zich nog volgens vaste patronen en de gezagspatronen waren nog onaangetast'.
Eind jaren 60 werd Minnema overigens een vurig voorstander van democratisering. Maar daarover meer verderop.

In het tabsvenster een herinnering van oud-leerling Bert Cornelis over Minnema.
  • Oudleerling over Minnema
  • Tabblad 4

 

Bert Cornelis, leerling van 1959-1964 vertelt over Minnema als directeur....

 

 

 

Beginjaren 60- Oudleerling over Minnema

Godsdienstig karakter van de school - godsdienstige achtergrond van de leerlingen

In de praktijk werd de vereiste dagopening door de docenten niet altijd gedaan en bij de wekelijkse vieringen kwamen steeds minder leerlingen.
Het ter discussie stellen van het letterlijke karakter van de Bijbel leidde in de godsdienstlessen tot heftige emoties.

xx

De grote verbouwing waarbij de HKS flink werd uitgebreid

In 1961 tot 1963 werd een nieuwe vleugel en een nieuwe verdieping gebouwd. In de nieuwe bovenverdieping werd een grote kantine met dakterras gemaakt.


Op de foto de docenten op het nieuwe dakterras.

 

Binnen- en buitenschoolse activiteiten - Vormingsweken - Discussies over maatschappelijke onderwerpen

xx   xx

Er waren veel activiteiten.
Sportdagen, de grote schoolavond met cabaret. De wekelijkse vieringen en die rond christelijke feestdagen.

In Driebergen werden vormingsweken gehouden. Er was volop gelegenheid te discussiëren, ook in de lessen.

Meer hierover, waarbij een oud-leerling herinneringen ophaalt, zie meer....

EIND JAREN 60

De Mammoetwet - De Hervormde Kweekschool, HKS wordt Hervormde Pedagogische Akademie, HPA

In 1968 werd de Mammoetwet, een nieuwe onderwijswet ingevoerd, die het onderwijs grondig wijzigde.
De eerste leerkring van de kweekschool werd vervangen door de twee hoogste klassen van de havo-school - te zogeheten havo-top. De tweede en derde leerkring werd vervangen door een ongedeelde driejarige beroepsopleiding: genaamd, de 'pedagogische akademie'.

Akademisering. Belangrijk was echter dat de pedagogische akademie vrij was in het invullen van het lesrooster, waardoor allerlei nieuwe onderwijsvormen, zoals colleges, team-teaching en workshops en onderwijsinhouden, zoals 'sociale vaardigheden' en 'observatie-training' konden ontstaan.

Protestbewegingen tegen het gezag in Nederland - Democratiseringsproces op de HKS - HPA

xx

Gezag niet meer vanzelfsprekend - Provo - Studentenprotesten

In Europa met name in Amsterdam, in Parijs en in Berlijn kwamen protestbewegingen op, die het gezag van de overheid, van allerlei instituties als psychiatrische en onderwijs instellingen ter discussie stelden en die ook provoceerden.

Zo waren er in Amsterdam provorellen, anti-Vietnamoorlogsdemonstraties.
De kritische studentenbeweging zette tot hervorming aan van het onderwijs, waarbij democratisering van de organisaties een eis was.

Situatie op de HKS-HPA

Ook op de HKS-HPA werd de eis tot democratisering gesteld.
De directeur Minnema stond hiervoor open. Hoewel er wel tegengestelde meningen hierover bestonden in het docentenkorps, zette het democratiseringsproces door.

De Akademieraad

xx

1969: de democratisering op de HPA krijgt vaste vorm

Er werden discussiedagen over democratisering georganiseeerd, waarbij de bekende studentenleider Ton Regtien sprak.

In december werd de Akademieraad opgericht, het orgaan waarin over alle zaken werd beslist en waarin studenten en personeel evenveel te zeggen had.

Meer nieuwe instellingen in 1969

Een nieuwe functie was de 'adviseur schoolleven'

De communicatie en de samenwerking met de praktijkscholen werd verbeterd.
Zo verscheen het blad 'Over en Weer' voor de stagescholen. En er werd een 'coördinator praktsche oefening' ingesteld. Er werden begeleidingsteams ingesteld, waardoor er een samenwerking ontstond tussen de docenten en de mentoren die het mogelijk maakte de studenten veel efficiënter te kunnen begeleiden.
Meer hierover, zie meer....

De HPA neemt de door de Katholieke Pedagogische Akademie weggestuurde studenten op

Op de Katholieke Pedagogische Akademie in Beverwijk verliep de wens tot inspraak van studenten niet zo voorspoedig. Studenten richten een Alternatieve Pedagogische Akademie op en voerden een bezetting van de KPA uit. De bezetters werden van school gestuurd. In het hele land werden demonstraties gehouden voor de actievoerende studenten.

De HPA nam een groot deel van hen, waaronder de actieleider op.
Veel docenten ervaarden deze studenten als aardig en hardwerkend.

De HKS - HPA in de zestiger jaren © Disclaimer