Periode 1945 - 1960
Organisatorische zaken
Sfeer en omgang
Organisatorische ontwikkelingen - Sfeer en onderlinge omgang

Hoe was de situatie op de HKS in de jaren 40 na de oorlog?

Met ingang van het schooljaar 1945-1946, dus na de zomer van 1945 konden de leerlingen weer op school komen, hoewel soms nog met moeite. Het onderwijs van de opleiding kwam langzamerhand weer op gang.

Ervaringen verteld door oud-leerling Jan Kieft

Onder de tab 'Kieft op de kweekschool'' vertelt oud-leerling Jan Kieft over hoe de directeur met hem en met zijn specifieke omstandigheden omging. Onder de tab 'Examenjaar' vertelt hij dat hij slechts één kweekochtend tijdens zijn opleiding heeft meegemaakt. Onder de tab 'Jan als meester' kun je horen hoe Jan het in het begin ervoer als meester voor de klas te staan.

 • Kieft op de kweekschool
 • Examenjaar
 • Jan als meester
 • Tabblad 4

 

Hoewel het verhaal van Jan Kieft wel heel specifiek betrekking heeft op zijn ziekte, tekent het wel heel goed hoe de directeur Van Hulst leerlingen indien nodig hielp..

 

 

 

Jan komt na zijn ziekte weer op school terecht in zijn examenjaar.

Hij vertelt dat hij maar één ochtend heeft gekweekt.

 

 

 

Jan vond het heel zwaar in het begin als meester in een school te Doornspijk.

 

 

 

Jan Kieft vertelt over zijn schooltijd en over zijn eerste baan als meester
xx

De HKS komt tot bloei - sterke toename van het aantal leerlingen

Veel jongeren wilden studeren aan de HKS. Onder de tab 'Toename aantal leerlingen' in het tabsvenster vertelt de directeur Van Hulst hierover

 • Over de toename van het aantal leerlingen
 • Tabblad 3

 

Van Hulst, toenmalig directeur vertelt over de toename en de redenen ervan.

 

 

Van Hulst over de toename na de oorlog van het aantal leerlingen

De jaren 50 onder leiding van Van Hulst

Van Hulst leidde de HKS van 1942 tot 1960 als directeur.
In de jaren 50 'kon er veel' op school, zo richtten leerlingen zelf hun lokaal in en organiseerden zij zelfstandig allerlei activiteiten. Van Hulst stelde echter ook strenge regels in, zoals het 'niet-roken' gebod. Hiermee was hij 'zijn tijd ver vooruit'. Onder het tabblad 'Niet-roken' in het tabvenster hieronder vertelt Van Hulst hierover. Van Hulst was altijd nadrukkelijk aanwezig in de school.
Oud-leerling Jan Kieft vertelt onder het tabblad 'Ochtend- begroeting' hier mee over.

 • Niet-roken
 • Ochtendbegroeting
 • De conciërge
 • Klas1951
 • Tabblad 5

 

Van Hulst vertelt...

Bij groter worden van de school moesten ordemaatregelen strakker worden.

Zo goldt een rook-verbod in de school.

 

 

Oud-leerling Jan Kieft vertelt...

Elke ochtend moesten wij leerlingen de directeur begroeten, vooraleer naar de lessen te mogen gaan.
'Minnema' die genoemd wordt was directeur na Van Hulst. Hij volgde Van Hulst op in 1960.

concierge

De conciërge Verwoerd rond 1950

De conciërge was in die tijd een soort uitvoerder van de directie.

Hij moest er ondermeer voor zorgen dat er niet gerookt werd door de leerlingen.

Klassefoto uit 1951

De auteur Wim van der Horst van "De Grond waarop we stonden', een boek over de geschiedenis van de HKS - HPA, was leerling in 1951. Hij werd later docent nederlands aan de HKS en HPA van 1961 tot 1984.

 

Annecdotes over de leiding van de directeur - De conciërge als 'verlengstuk' van de directie

Verbouwing in 1953

In de jaren 50 groeide de HKS sterk, waardoor een verbouwing van het gebouw nodig was.


Identiteit van de leerlingen - Leerlingen met minder draagkrachtige ouders

De identiteit verschilde van die van voor de oorlog.

 • Identiteit leerlingen
 • Kweekschool betaalbaar
 • emancipatoir
 • Tabblad 4

Van Hulst vertelt...

Over de gewijzigde identitiet van leerlingen, vooral als gevolg van de voortgaande ontkerkelijking van de samenleving.

Toch wilden vele wel meer weten over de christelijke achtergrond van de nederlandse cultuur.

 

 

Bert Cornelis, leerling van 1959 tot 1964, vertelt hoe hij op de kweekschool terechtkwam.

Doorslaggevend was dat zijn ouders de kweekschool wel kon betalen, in tegenstelling tot een andere opleiding.

 

'Universiteit voor de kleine luyden' werd de kweekschool wel in die dagen genoemd. Ook omdat je met een mulo-diploma er terecht kon.

 

Mario Kramer - oud leerling van de HKS.

Hij groeide op in de Kinkerbuurt, een amsterdamse volksbuurt.

De kweekschool betekende voor hem een mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

 

Wijziging in identiteit van de leerlingen - Ook leerlingen uit midden- en lagere klasse

 

Over opvolging van directeur Van Hulst in 1960

Het bestuur handelde democratisch in het vinden van een opvolger.

 • Over opvolging
 • Tabblad 4

 

Van Hulst vertelt...

Het bestuur vroeg aan de 45 docenten of zij iemand onder hen als directeur zouden wensen en zo ja, wie.

 

Van Hulst: Bestuur was democratisch mbt opvolging - Wat als belangrijkst ervaren?


 

Organisatorische ontwikkelingen - Sfeer © Disclaimer