Periode 1940 - 1945
Situatie in 1944 - 1945
De moeilijke situatie in 1944 - 1945

De zeer moeilijke situatie in 1944 - 1945

xx

Ontwrichting van de maatschappij

Het maatschappelijk leven werd steeds moeilijker aan het eind van de oorlog.
Reizen per trein werd heel moeilijk, zo niet onmogelijk.
Vanwege de spoorwegstaking in september 1944 en vanwege het onklaar raken van delen van het spoorwegnet.

HKS voor veel leerlingen niet meer te bereiken

Veel leerlingen van de HKS kwamen van buiten Amsterdam, zoals uit het Gooi.
Ook uit Haarlem en omstreken omdat de HKS de leerlingen van de opgeheven christelijke kweekschool te Haarlem had opgenomen.

  • (Niet) reizen naar school
  • Tabblad 3

 

Oud leerling Jan Kieft, woonachtig in het Gooi over hoe niet naar school te reizen was en over hoe als het soms wel lukte

(Opmerking: Kieft draagt een zonnebril tijdens het videointerview omdat hij zeer slechtziend is).

Oud-leerling Jan Kieft destijds wonende in het Gooi, vertelt...

Het onderwijs in het schooljaar 1944 - 1945

xx

Geen geregeld onderwijs meer in de laatste oorlogsmaanden

Vanwege de boven vermelde ontwrichtingen was het niet meer mogelijk nog op normale wijze lessen te geven.
De leerlingen werden erop gewezen, zelf de stof te bestuderen.
Taken werden per brief doorgegeven.
Er werd nog wel van uitgegaan dat er examens konden worden afgelegd.
Maar uiteindelijk zijn er in 1945 geen examens afgenomen en kregen de leerlingen de akte uitgereikt zonder een examen te doen.

 

xx

De bevrijding in mei 1945

Die werd overal uitbundig gevierd, ook in Amsterdam.

Montgomery, Eisenhower en Churchill kwamen op bezoek en werden groots onthaald.

 

 

De situatie in 1945 na de oorlog in het verwoeste Nederland

Leerlingen op 'werk-vakantie'

Na de bevrijding was het hele maatschappelijke leven ontwricht. Bruggen waren verwoest, spoorwegen waren onbruikbaar. Ook omdat veel mensen de bielzen in de oorlog hadden opgestookt in de hongerwinter.

Een aantal leerlingen ging naar het platteland om aan te sterken en ook om bij de oogst te helpen.
Ze werden met binnenvaartschepen naar het Oosten des lands gebracht en verder met een convooi Canadese vrachtauto's naar de bestemmingen.

De HKS weer gesubsidieerd

De school kreeg in 1946 weer een rijksbijdrage. Daarmee kon ook de schuld aan de Hervormde Kerk worden vereffend.

 

De moeilijke situatie in 1944 en 1945 © Disclaimer