Periode 1907 - 1940
Overzicht
De HKS in de periode van 1907 tot aan de Tweede Wereldoorlog

Oprichting van de Hervormde Kweekschool

In 1907 werd te Amsterdam de Hervormde Kweekschool - de HKS - opgericht.
xx

Dr De Visser, voorzitter van de vereniging CVO, die de HKS oprichtte.
Later werd hij minister van onderwijs.

Wat 'kweekschool' inhoudt

In de tijd vóór 1900 was er de zogeheten 'normaalschool', voor mensen die meester of juf op een lagere school wilde worden. Deze schoolvorm kwam in bepaalde regio's nog tot het midden van de 20e eeuw voor. Eind 19e eeuw ontstond de kweekschool, die een dagopleiding was en theoretisch van aard was.

Wat 'hervormd' inhoudt

In de 19e eeuw was de grote protestantse kerk, de Hervormde Kerk. Aan het eind van deze eeuw ontstond hierin een splitsing. Aan de ene kant was er de meer confessionele richting, de Gereformeerde richting, van waaruit in 1987 de Gereformeerde Kweekschool voortkwam en aan de andere kant de 'modernisten'. Na 1900 werden iniatieven van dezen die in de Hervormde Kerk bleven, genomen om te komen tot een hervormde kweekopleiding, wat uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de Hervormde Kweekschool in 1907 door de vereniging voor Christelijk Onderwijs.

Voor verdere informatie over hoe de HKS tot stand kwam en over de beginjaren, klik op meer...

De kweekschool onder de eerste directeur - de hr Versluys

De eerste directeur was de heer Versluys, die ook 'pa Versluys' werd genoemd. Hij werd als autoritair, doch eveneens als rechtvaardig door de leerlingen ervaren. Kenmerkend was dat hij altijd in jacket gekleed ging, zelfs als hij op het strand wandelde.

Voor meer over de HKS olv Versluys, verteld door een oud-leerling, klik op meer...

.

De crisis in de jaren 30

xx
In een lange rij

In 1929 stortten de financiële beurzen in.
Dit had tot gevolg dat in de jaren 30 er grote armoede ontstond. Veel mensen verdienden heel weinig. Zo ook onderwijzers, als ze al een baan in het lager onderwijs kregen. Vaak werkten ze wel op een school als 'kwekeling met akte', wat wil zeggen dat zij daarvoor niet betaald werden. Soms kregen ze wat - enkele guldens per maand - toegestopt.
  • 'Kwekelinge met akte'
  • Tabblad 3

Van Hulst over zijn zuster die ging werken als 'kwekeling met akte'.

Van Hulst vertelt over zijn zuster in de crisistijd die werkte als 'kwekelinge met akte'
Meer informatie en videoverhalen over de crisis in de jaren 30, klik op meer...

Het onderwijs op de HKS vanaf de oprichting tot de Tweede Wereldoorlog

xx

In de beginjaren van de HKS

De kweekschool was een dagopleiding, in tegenstelling tot de voorloper van de kweekschool, de normaalschool. De situatie daarbij was dat diegenen die juf of meester op een lagere school wilde worden, het onderwijzersvak leerden op een lagere school bij een meester of juf. Daarnaast volgden ze lessen op een normaalschool in de avonduren en op de gehele zaterdag om achtergrondkennis van de schoolvakken te vergroten.
Leerlingen op een kweekschool moesten veel vakken op een theoretisch niveau leren. Zij kwamen in hun opleiding nauwelijks nog op een lagere school.
Meer informatie over het opleidingsonderwijs in de beginjaren, zie meer...

xx

Het opleidingsonderwijs

De leerlingen op de kweekschool maakten lange dagen, ook 's zaterdags om lessen in veel vakken te volgen. De lessen waren nogal theoretisch van aard. Als vakdidactiek al aan de orde kwam, dan niet in de vaklessen, maar in de pedagogieklessen. Vakleerkrachten hoefden geen ervaring in het lageronderwijs te hebben en wisten nauwelijks iets of van de lagere school praktijk.
Meer informatie over de opleiding, zie meer...

Fotogalerijen - groepsfoto's - uitjes

xxRond 1930 - Met de jaarlijkse paddestoelendag xxLeraren op de Vecht
HKS van 1907 tot aan WO II © Disclaimer