Ipabo Logo Titel De Brug Ondertitel
Project De Brug

 

 


 

 

 

Santayana
'Wie het verleden vergeet, is gedoemd het te herhalen'.
George Santayana.

 

 

 

 

G B Shaw
'Uit ervaringen leren we dat men nooit iets leert uit ervaring'.
George Bernard Shaw.

 

 Project De Brug - van verleden via heden naar toekomst

Achtergronden van het project

Geheugen: vastleggen van de geschiedenis
De iPabo - interconfessionele pabo - is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan uit opeenvolgende fusies van acht confessionele opleidingen in Noord-Holland en heeft een snelle en omvangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Het project is geëntameerd door Egbert Nijeboer en Kees van Wissen. Egbert heeft met name de geschiedenis van de Amsterdamse protestantse scholen beschreven en Kees met name de katholieke scholen en die van de Da Costa en van de iPabo.

Wij vinden het belangrijk dat de opleiding haar geheugen behoudt. Daarom willen wij de geschiedenisvan de scholen en daarin de ontwikkeling van het opleidingsonderwijs vastleggen. 'Verba volant, scripta ma­nent’!.
Wij geven vooral aandacht aan de gehanteerde visis op het onderwijs en trachten daarbij de sfeer op de scholen weer te geven.

Onze werkwijze
Wij hielden interviews met (oud)-docenten en (oud)-studenten van de betrokken opleidingsscholen.
Het ging ons vooral om eigen ervaringen met het onderwijs.
Daarnaast verrichten wij onderzoek in archieven. Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en suggesties.

Meer over het waarom van deze website

Brug Vaag

Geschiedenis bewaren van de iPabo en voorgangers

Het gaat hier om een tijdsspanne van meer dan honderd jaar, waarin heel veel is veranderd, maar toch ook veel herkenbaar is gebleven.
Met het bewaren van de geschiedenis van de Hogeschool iPabo en voorgangers beogen we ook het bouwen van een brug tussen het verleden en de toekomst.

De ontwikkeling van de scholen is beschreven in aparte 'deelsites'.

 

Achteruitkijkspiegel
  Klik op de 'afspeel-knop' om Lex te horen
 

Van geschiedenis kun je leren

Geschiedenis maakt deel uit van je identiteit en je manier van denken en handelen. Zo bepaalt zij mede de wijze waarop je doelen formuleert, de manier waarop je het onderwijs inricht, welke je idealen zijn en de manier waarop je 'in de maatschappij' staat.

Van geschiedenis kun je leren: 'Lessen trekken voor de toekomst'. Ofwel: we moeten leren van het verleden en ons handelen beter overdenken en uitvoeren. Dat is een essentieel onderdeel van reflectie, van 'bespiegeling'.

Spiraal

Geschiedenis is als een spiraal met patronen

Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar er zijn wel terugkerende patronen te onderscheiden, als het ware 'grondtonen'. Voorbeelden: hoe reageert een school bij snelle groei, of juist snelle krimp? Hoe gaat men om met problemen binnen en buiten de school? Hoe gaat men om met fusies, welke protocollen en procedures worden gevolgd? Welke motieven hebben mensen bij het nemen van beslissingen?

In de beschreven geschiedenis kan een aantal 'rode draden' te onderscheiden.

 

leesboekje

Fragmenten uit een leesboekje voor de PC-lagere school uit de jaren twintig van de 20e eeuw. Ga met de muis over de afbeelding.

School en onderwijs als spiegel van de tijdgeest

De geschiedenis van de scholen weerspiegelt de maatschappelijke ontwikkelingen en de visies die 'men' had op het onderwijs en de vorming van kinderen. Dit aspect klinkt ook door in de interviews.

Enige afstand nemen tot vroegere, maar daardoor ook tot huidige gebeurtenissen en ontwikkelingen kan leiden tot relativering. HIstorici hebben vaak een toefje 'ironie'....

Project 'De Brug' © Disclaimer